Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000505

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000505

Öz

Bu çalışmada 19 duyarlı deney buzağı kullanılmı,~, bunlardan Tsine
Ankara 'mn deği,~ik yörelerinde (Hüseyingazi, Mamak, SarlOba, Eıyamw1, Akdere,
Girmeç, Alacaören) tropikal theileriosis'e yakalanmış 7 sığırdan alman enl'ekte
kan ayrı ayrı inoküle edilmiş ve bu buzağıların hepsi tropikal theileriosis 'e
yakalanmıştır. Bu buzağıların herbirinden steril şartlarda alınan enl'ekte kandan
densite gradient yöntemiyle Theileria annulata 'nm makroşizontlarıyla eı~lekte
lenf(JSitler izole edilip komple RPMI-I640 vasatına ekilmi,~tir. Hüseyingazi hariç
diKer yerlere ait stabilatlardan Tannulata'ııın süspanse hücre kültürü oluşmuştur.
Bütün kültürlerin pasajı yapılmış, bunlar 9'ila 34'üncü basamağa kadar ilerletilip
dondurulmu,~tur.
Diğer tarafdan Tannulata SarlOba kene stabilatı ile 4, Tannulaw Akdere
kene stabilatı ile 6, Tannulata AK-SA kene stabilatı ile 2 duyarlı buzağı inoküle
edilmi,~ ve bu buzağıların hepsi tropikal theileriosis 'e yakanlanmı,~lardır. Bu
bumğıların herbirinden alınan enfekte kandan densite gradient yöntemiyle izole
edilen Tannulara makro,~izontlarıyla enlekte lenfasitler komple RPMI-/640
vasatına ekibni,~lerdir. Theileria annulata SarlOba kene stabilatı ile enfekte 3
buzağıdan alınan kanlar dl,Ç/nda, diğer bütün buzağılardan alınan kanlardan
süspanse hücre kültürü oluşmuştur. Bunların pasajları yapılmış, bu pasajlar
13-39'uncu basamağa kadar ilerletilip dondurulmu,~tur.
Ayrıca be,~ SarlOba, bir Akdere, bir Kalecik, bir Anayurt Tannulaw kene
stabilatınll1 stail buzağı!ardan izole edilen lenftJsitlerle ayn ayn mikroplatelerde
kültürleri yaptlmı,~tır. Bunlardan Tannulata SarlOba, Tannulata Kalecik ve
T.anııulata Anayurt kene stabilatlarının hücre kültürleri oluşturulmuştur. Bunların
pasajları yapı!mı,~ ve bu pasajlar 14-31 'inci basamağa kadar ilerletilmiş ve likit
nitrojende dondurulmuştur.
Bunlara ilaveten SarlOba-2, Hasköy, Girmeç, Altındağ, Önder-I, Kala'ik,
Önder-2 T.annulata kan stabilatlanndan, densite gradient yöntemiyle şizontla
enfekte lenlosifler izole edilmeksizin, kan stabilatlan doğrudan komple RPMI-/640
va.mtııw ekilmiştir. Bunlann hepsinden kültür gelişmiş, bu kültürlerin pasajlan
yapılnıış ve bu pasajlar B-J3'üncü basamağa kadar ilerletilmi,~ ve
dondurulmuşlardır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fahri SAYIN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayınlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 02

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd863651, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {47}, number = {02}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000505}, title = {TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu}, key = {cite}, author = {Sayın, Fahri} }
APA Sayın, F. (2000). TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 47 (02) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000505
MLA Sayın, F. "TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 (2000 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59973/863651>
Chicago Sayın, F. "TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 (2000 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu AU - FahriSayın Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000505 DO - 10.1501/Vetfak_0000000505 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 47 IS - 02 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000505 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000505 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu %A Fahri Sayın %T TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu %D 2000 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 47 %N 02 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000505 %U 10.1501/Vetfak_0000000505
ISNAD Sayın, Fahri . "TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 / 02 (Ocak 2000): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000505
AMA Sayın F. TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000; 47(02): 0-0.
Vancouver Sayın F. TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2000; 47(02): 0-0.
IEEE F. Sayın , "TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 2. Theileria annulata'nın Değişik Yöntemlerle Kültivasyonu ve İzolasyonu", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sayı. 02, ss. 0-0, Oca. 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000505