Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000499

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000499

Öz

Kedi ve Köpeklerde humerus kırıkları oldukça fazla ,çekillenmektedir.
Bu kırıklar içinde distal humerus kırıklarınuı da görülme oranı önemli bir yer tutmaktadır. Bölgede oluşan kırıkların suprakondiler ya da intraartiküler özellikleri
nedeniyle sağaltımlaruıda açık redüksiyon ve internal.fikzasyon uygulaması önerilmektedir.
Bu klinik çalı,çmada, AÜ Veteriner Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bilim
Dalı Kliniği 'ne getirilen deği,çik ırk, yaş ve cinsiyefteki 25 kedi ve /4 köpek çalışma mateıyalini oluşturdu.
Distal Humerus kırığı 36 hayvanda unilateral, 3 hayvanda bilateralolarak
belirlenirken, 10 hayvancleı suprakondiler. LO hayvanda lateral kondilus. 2 hayvanda medial kondilus ve 17 hayvanda interkondiler kırık olarak ,çekillenmiştir
Bu çalışmada,.fikzasyon mateıyali olarak Steinmann pinleri, Kirschner telleri,
serkla} telleri, kortikal veya spongiöz kemik vidalarınm. tek ya da birlikte kullamlması ile ()lu,~turulan sağaitım seçenekleri ve sonuçları, klinik ve radyo[(}jik
olarak değerlendirilmiştir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Kaya, Ü. (2000). KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000499
AMA Kaya Ü. KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000499
Chicago Kaya, Ümit. “KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 02 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000499.
EndNote Kaya Ü (01 Ocak 2000) KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 02
IEEE Ü. Kaya, “KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 02, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000499.
ISNAD Kaya, Ümit. “KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/02 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000499.
JAMA Kaya Ü. KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000499.
MLA Kaya, Ümit. “KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 02, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000499.
Vancouver Kaya Ü. KEDİ VE KÖPEKLERDE DİSTAL HUMERUS KIRIKLARININ SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(02).