Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 03, 247 - 254, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000468

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 03, 247 - 254, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000468

Öz

SunuLan çalışmanın amacı, mezbahada kesilen sığırlardan eLde edilen
ovaryumLarın boyutLarı ile yüzeyseL foLLiküLpotansiyelinin belirLenmesi ve aspirasyon tekniği ile in vitro fertilizasyonda kullanıLabilir oosit oranının saptanmasıdır.
Gebe (Grup 1), prepubertaL dişi (Grup 11), düve (Grup III) ve gebe oLmayan
inekLerden (Grup IV) eLde ediLen topLam 233 ovaryumun boyutLarı öLçüLdü.Ova/'-
yum yüzeyindeki 2 mm, 2-5 mm ve 5-8 mm'likfolliküller sayıLıp, /8 gauge'luk iğne/erLe oositLer aspire edildi.
Çalışma grupLarında ortaLama ovaryum boyutLarı, sayıLan foLliküL saytlan,
aspire ediLen oosit sayıLarı, aspirasyon başarısı ve in vitro fertiLizasyonda kullalUlabilir oosit (iyi kalite oosit) oranları sırasıyla; I. grupta, 29.1x 17.05x1 4,
11.05, 3.8, %34.5 ve %45.2; ll. grupta, 21.8x15.4xJO. 6, 4.3, 1.6, %39.5 ve %20;
lll. grupta, 24.5xI6.6x15.2, 11.8,6.8, %58.1 ve %53.9 ve IV. grupta 32x27.6x21.2,
JO.7, 7, %68 ve %53.2 olarak bulundu.
Sonuç olarak ovaryum boyutu ile oosit potansiyeli arasında ilişki olduKli, en
küçük ovaryum boyutlarına sahip prepubertal danalarda oosit potansiyelinin slIUrll kaldığı, benzer ovaryum boyutlarına sahip diğer gruplarda yüzeysel follikül
ve oosit potansiyelinin yüksek olduğu, aspirasyon başarısının ise ki~çiseltekniKe
baKlı olarak artabileceği kanaatine varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü Küplülü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Küplülü, Ş. (2000). MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(03), 247-254. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000468
AMA Küplülü Ş. MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(03):247-254. doi:10.1501/Vetfak_0000000468
Chicago Küplülü, Şükrü. “MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 03 (Ocak 2000): 247-54. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000468.
EndNote Küplülü Ş (01 Ocak 2000) MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 03 247–254.
IEEE Ş. Küplülü, “MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 03, ss. 247–254, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000468.
ISNAD Küplülü, Şükrü. “MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/03 (Ocak 2000), 247-254. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000468.
JAMA Küplülü Ş. MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47:247–254.
MLA Küplülü, Şükrü. “MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 03, 2000, ss. 247-54, doi:10.1501/Vetfak_0000000468.
Vancouver Küplülü Ş. MEZBAHADAN ELDE EDİLEN SIGIR OVARYUMLARINDA YÜZEYSEL FOLLİKÜL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE OOSİT ASPİRASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(03):247-54.