Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000231

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000231

Öz

Bu çalı~mada v. cava eaııdalis'i latex ilc doldıınılan <,) adet Yeni Zelanda tavşaııında glandul,ı suprarenali.s'ın şekli. rengi,
yerleşim yeri ve arteriel vaskıılarizasyonu incelenmi~tir. Olandula suprarenalis sinistra. ova! ya da yuvarlağa yakın bir hezelye ya da
fa,ıılye tanesi hüyüklüğündedir. Kirli heyaz renktedir. Aorta abdominalis ilc a. renalis sinistra arasınıb oluşan açı içinde. aorta ahdomınalis'c dayanmış. eaııdal ııeıı sol renal artere tcmas edecek pozisyonda yer alır. Olandula snprarenalis sinistra'nın arterıcı v,ıskulariıasyonulHın arteria adrenalis (suprarenalis) media \'C arteria adrenalis (suprarenalis) eaudalis tarafından sağlandığı tespıt edildı.
GI,mdula suprarcnali, dextra dolgun, uzun ve iri hir pirinç tanesı şeklinde ve büyüklüğündedir. Aorta ,ıbdominalis ilc sağ hhhrek arasımLI. (aorta ahdominalis'ten 5 mm uzaklıkta) arteria renalis dextra'ııın aorta abdominalis'ten ayrım noktasının 5. lO ınm olJlınele hulunur. Olandula suprarenalis dexıra'nın arteril'I vaskularizasyonunun ise arteria adrenalis (suprarenalis) caudalis ıarafından sağlandığı
gönildiı. Vlatcryallerin birinde hu bezin arteric! vaskularizasyonuna a. adremılis (suprarenalis) medıa 'nın. hir ba~ka Imıtery,ı1de de a.
mesenterica cranialis'jn başlangıcından ayrılan i adet ince dalın da katıldığı saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nejdet DURSUN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd864323, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000231}, title = {Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu}, key = {cite}, author = {Dursun, Nejdet} }
APA Dursun, N. (2001). Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000231
MLA Dursun, N. "Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59975/864323>
Chicago Dursun, N. "Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu AU - NejdetDursun Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000231 DO - 10.1501/Vetfak_0000000231 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 48 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000231 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000231 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu %A Nejdet Dursun %T Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000231 %U 10.1501/Vetfak_0000000231
ISNAD Dursun, Nejdet . "Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 01 (Ocak 2001): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000231
AMA Dursun N. Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(01): 0-0.
Vancouver Dursun N. Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(01): 0-0.
IEEE N. Dursun , "Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cUlliculus L.) glandula suprarenalis ve arteriel vaskularizasyonu", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000231