Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000220

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000220

Öz

Aynı adla bilinen fakat deği~ik lahoratuvarlarda farklı pasaj geçmı~ine sahip olan virııslann anlijenık y;ıpılannda l:ırkIılıklar olu~abileeeği savunulınakladı!". Bu ara~ltnnada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Yiroloji Anabilim DallLıboratuvarınd~1
kullanılmakta olan cp BVDV f\iADL-Ank.lab ve nep BVDV su~u 0712/80/Hannover-i\nk.Lıb vinıslarınıı] 15 değı.~ik Moah'a k;ır~ı
slrepıoavıdin-hiotin-peroksiel;ıı yöntemiyle ıest edilerek antijenik karakteriDısyonunun yapılınası ve elde edilecek hulguların d;ıha
önce Hannover Veteriner Yüksek Okulu Yiroloji Enstitlisü'nde (HVI) ayl1l adla kullanılan viruslarla elde edilmi~ verilerle br
~ıla~lınlarak farklılıklann sapıanması amaçıanml~ltr. Ara~ıırıııa neticesinde NADL-Ank.Lıh ilc HVI'daki :'-JADL'I;lr INADL-/\nıc,
ve NADL-Hannover) arasınela hirer cpitopta farklılık olabileceğı, 07 i2/80!Hannovcr-Ank.Lıh ilc clde cdılen verilerle. IIVrıl;ı 071:2/
8()fHannover vinısuyla yapılıııı~ çalı~nıalarcla elde cdilmi~ veriler arasıııcla isc farklılıklar olduğu ortaya konulmu~ıur

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kadir Yeşilbağ

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Yeşilbağ, K. (2001). Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000220
AMA Yeşilbağ K. Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000220
Chicago Yeşilbağ, Kadir. “Farklı laboratuvarıarda Aynı Adla kullanılan BVDV suşları arasında Antijenik farklılıklar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000220.
EndNote Yeşilbağ K (01 Ocak 2001) Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 01
IEEE K. Yeşilbağ, “Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 01, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000000220.
ISNAD Yeşilbağ, Kadir. “Farklı laboratuvarıarda Aynı Adla kullanılan BVDV suşları arasında Antijenik farklılıklar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000220.
JAMA Yeşilbağ K. Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48. doi:10.1501/Vetfak_0000000220.
MLA Yeşilbağ, Kadir. “Farklı laboratuvarıarda Aynı Adla kullanılan BVDV suşları arasında Antijenik farklılıklar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 01, 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000220.
Vancouver Yeşilbağ K. Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(01).