Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000220

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000220

Öz

Aynı adla bilinen fakat deği~ik lahoratuvarlarda farklı pasaj geçmı~ine sahip olan virııslann anlijenık y;ıpılannda l:ırkIılıklar olu~abileeeği savunulınakladı!". Bu ara~ltnnada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Yiroloji Anabilim DallLıboratuvarınd~1
kullanılmakta olan cp BVDV f\iADL-Ank.lab ve nep BVDV su~u 0712/80/Hannover-i\nk.Lıb vinıslarınıı] 15 değı.~ik Moah'a k;ır~ı
slrepıoavıdin-hiotin-peroksiel;ıı yöntemiyle ıest edilerek antijenik karakteriDısyonunun yapılınası ve elde edilecek hulguların d;ıha
önce Hannover Veteriner Yüksek Okulu Yiroloji Enstitlisü'nde (HVI) ayl1l adla kullanılan viruslarla elde edilmi~ verilerle br
~ıla~lınlarak farklılıklann sapıanması amaçıanml~ltr. Ara~ıırıııa neticesinde NADL-Ank.Lıh ilc HVI'daki :'-JADL'I;lr INADL-/\nıc,
ve NADL-Hannover) arasınela hirer cpitopta farklılık olabileceğı, 07 i2/80!Hannovcr-Ank.Lıh ilc clde cdılen verilerle. IIVrıl;ı 071:2/
8()fHannover vinısuyla yapılıııı~ çalı~nıalarcla elde cdilmi~ veriler arasıııcla isc farklılıklar olduğu ortaya konulmu~ıur

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kadir YEŞİLBAĞ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd864335, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000220}, title = {Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar}, key = {cite}, author = {Yeşilbağ, Kadir} }
APA Yeşilbağ, K. (2001). Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000220
MLA Yeşilbağ, K. "Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59975/864335>
Chicago Yeşilbağ, K. "Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar AU - KadirYeşilbağ Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000220 DO - 10.1501/Vetfak_0000000220 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 48 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000220 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000220 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar %A Kadir Yeşilbağ %T Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000220 %U 10.1501/Vetfak_0000000220
ISNAD Yeşilbağ, Kadir . "Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 01 (Ocak 2001): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000220
AMA Yeşilbağ K. Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(01): 0-0.
Vancouver Yeşilbağ K. Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(01): 0-0.
IEEE K. Yeşilbağ , "Farklı laboratuvarıarda aynı adla kullanılan BVDV suşları arasında antijenik farklılıklar", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000220