Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000233

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000233

Öz

Bıı ;ır;ı.~tırma 'ir J O. 15 ve :20 dlizeylerinde yer fıstığı kiispcsi iı,-ercn rasynnl;ırın yumurtacı hıldıreınlard;ı cdnlı ağırlık.
vcm tliketımi. yıımurt;ı verimi. yemden yararlanma, yumurta kalitesi ı'c kuluçka sOIHlçlarlnd etkileriııı ineelemçk dm,ıı'ıy!<ı yapılmıştır. Araştırmada 34 hal'talık ya~ta toplam i20 adet japon bıldırcıııı (Colımıix co/ıımix .ili/wl/im) kullanılml~tll, .'\r;ıştırma lın
bin 30 adet bıldırcından meydana gelen i kontrol ve 3 deneme olmak lizere toplam 4 grup halinde ylirlitlilıııli~llir, !\ra~ıırıııa <)/1 gıııı
siirdliriilmiiştür. Rasyonlarda %20 diizeyine kadar yer fıstığı klispesının kullanılması, yumurta verimı (pdU)()1 L. yumurta bbuk bIınlığı (pdJ,OI I, yem tüketimi LT yeıııden yararlannı.! dcreeesini azaltmış buna kar~ııı. canlı ağırlık. yunııırta ;ığırlığı LT yunııırtCl iS
biılesı özelliklennden ak indeksı' sarı indeksi, haugh birimi ve sarı rengine etkisi olmClml)llr. Yer fLStlğl klLsıxsinın '/r~O dlil.eyıııe
bd;ır rasyonldrd katılması ile kulııçka randımanı (p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmail BAYRAM
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd864354, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000233}, title = {Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi}, key = {cite}, author = {Bayram, İsmail} }
APA Bayram, İ. (2001). Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000233
MLA Bayram, İ. "Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59975/864354>
Chicago Bayram, İ. "Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi AU - İsmailBayram Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000233 DO - 10.1501/Vetfak_0000000233 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 48 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000233 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000233 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi %A İsmail Bayram %T Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000233 %U 10.1501/Vetfak_0000000233
ISNAD Bayram, İsmail . "Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 01 (Ocak 2001): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000233
AMA Bayram İ. Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(01): 0-0.
Vancouver Bayram İ. Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(01): 0-0.
IEEE İ. Bayram , "Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000233