Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000218

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000218

Öz

: Pelvis bölgesindeki kemiksel yapılar. çevresindeki kasım ve yıımıı~ak dokular tarafından yeterince koniiNI (b. bu hölge
kırıkl,ırına sıklıkla ra~tlanılmakıadır. Bıı kırıkların nedenleri ise. genellikle hölgeye ııla~an direkt ıravmalardır. \1ııltıpk pelvis kırıkl,ırında. pehıs halka~ıııın slabilil.asyonu önemli ölçiide boıııldıığıı için. bıı ıip kırıklarda pelvi., kırıklarında gÖl.lcnebılecek Iıım
komplıka~yonların geıi~mesı olasılığı vardır. Bu nedenle. multiple pelvis kırıkları daima açık redıihıyon vc illlerıı,11 fikidsyoıı cn
dikasyonıınıı olıı~llIrmaktadır. Bu çalı~ma materyalini. Ankara Üniversitesi Veteriner fakiilte~i. Ortopedı ve Travmatolo]i Bılinı D,ı11
Klinlğı'ne yiiksekten dii~me ve ~ol arka bacağını kullanarnama şikayeti ile gctirilen 3 yaşlı. erkek. Ankara kedi si olu~lıırdlL Olguıııın
yapılan klinik ve radyolojik muaycneleri sonra~ında tek taran! iliımı ve acetabulum kırığı belirlendi. Kedi travımılık şok sağ,ıltııııı
sonra~ında opera~yona .alındL Sol os eoxae'da oluşan kırıkların fikıasyonu ve stabılizasyonu. pelvisin konturlarına göre biikıilcn ')
dclıklı mini litanyuJll plak ve 7 adeı mini tiıanyum vidanın uygulanması ile sağlandı. Operasyon sonrası yapılan klinik vc radyolOJik
kontrollerde herhdngi bir komplikdsyonun gelişmediği ve arzulanan sağaitım sonuçlarına ulaşıldığı gözlendi

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit KAYA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd864366, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000218}, title = {Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı}, key = {cite}, author = {Kaya, Ümit} }
APA Kaya, Ü. (2001). Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000218
MLA Kaya, Ü. "Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59975/864366>
Chicago Kaya, Ü. "Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı AU - ÜmitKaya Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000218 DO - 10.1501/Vetfak_0000000218 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 48 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000218 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000218 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı %A Ümit Kaya %T Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000218 %U 10.1501/Vetfak_0000000218
ISNAD Kaya, Ümit . "Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 01 (Ocak 2001): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000218
AMA Kaya Ü. Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(01): 0-0.
Vancouver Kaya Ü. Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(01): 0-0.
IEEE Ü. Kaya , "Bir kedide multiple pelvis kırığının mini titanyum plak uygulaması ile operatif sağaltımı", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000218