Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000223

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi'

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000223

Öz

Çalı~mada, ıçme suyu ile kronik olarak 250 ve ](}()O ppm kurşun (asetat şeklinde) alımının hıihrek \T sinır .sistemi ıiıerine ctkisinin alhino farelcrde ineelenmesi amaçlanmıştır. Aynı deneme koşullarında pelct yem ile heslenen ve aynısııyu tliketcıı 3S40 g a~ırlığında 6 aylık toplam 120 erkek heyaz fare (Swiss alhino) çalışmanın ımıteryalinı oluştıırmuştur. Denemenin ikınl'1. (içlineıı
ve dtirdlinl'li aylarında hayvanlardan kan \'e idrar örnekleri alınarak biriktirilmi~ (pool) ve serum örneklerinde iirc. kre,llinin. alhlinıın.
kreatinin-fosfokınaz. kolinesteraL ve monoaminoksidaL analizleri; idrar örneklerinde ise. protein ei"ktroforezi gerçekle.~tırilnnş ve
Iıay\'anların davranı~ı.ırı izlenmi~tir. Araştırma sonunda, kronik kurşun alımıııın fareİerde höbrek ve sinir sistemini oluııısuı etkiledığı
ve klıııik hiyokimyasal olarak tuhulcr proteinliri. serum eıııim değerlerinde artış, titremeler ve davranı~ hozuklukları ile kcndini gıis
tı:rdıği, titremeıcrin yliksek serum MAO aktivitesi ilc ilişkili olduğu. serıım kreatinin de~erlerinin denemenin dilrdiinl'ii ayında yiik
seldiği saptanmı~ ve serumda CPK ve idrarda 36 kDa protein değer artışlarıııın kronik kurşun alımının dol. ili~kilı helinel,lerı olaInleeeği kaııısına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif ALTINBAŞ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd864374, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000223}, title = {İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi'}, key = {cite}, author = {Altınbaş, Arif} }
APA Altınbaş, A. (2001). İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi' . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000223
MLA Altınbaş, A. "İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi'" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59975/864374>
Chicago Altınbaş, A. "İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi'". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi' AU - ArifAltınbaş Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000223 DO - 10.1501/Vetfak_0000000223 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 48 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000223 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000223 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi' %A Arif Altınbaş %T İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi' %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000223 %U 10.1501/Vetfak_0000000223
ISNAD Altınbaş, Arif . "İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi'". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 01 (Ocak 2001): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000223
AMA Altınbaş A. İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi'. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(01): 0-0.
Vancouver Altınbaş A. İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi'. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(01): 0-0.
IEEE A. Altınbaş , "İçme suyu ile farklı dozda ve değişik sürede kurşun alımının albino farelerde böbrek ve sinir sistemi üzerine etkisi'", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000223