Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Köpeklerde deneysel penetran keratoplasti uygulamaları""

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001

Öz

Bu çalışma ilc otojenik ve allojenik penetran keratoplasti uygulamalarınıll. özellikle veteriner olblmolojide komeai
ülscr. dcsematosel. stromal apse. küçük kornea! perforasyonlar. endotelial distrofı. skar dokusu oluşumları gibı durtımlarda klinık
pratiğe sokulması amaçlandı. Çalışmada 20 adet melez köpek kullanıldı. Iki gruba ayrılan köpeklerin 8 adetinde otogrefl. 12 adetinde
ise allogreft uygulamaları yapıldı. Postoperatif olarak 3 ay süreyle izlencn olguların klinik lIluayeneleri yapıldı. Olgulanı dikış alımıııa bd ar olan 21 günlük süre içindc suhkonjLlnktival antibiyotik ve steroid uygulandı. Dikiş alımını izleyen dönemde bir hSllll
greftler saydam kalırken. hir kısmında da vaskü!arizasyon. kalıcı ödem. sineşi. keratokonLls. retrokomeal mcmbran olıışumlart ızlendı.

Kaynakça

  • Köpeklerde deneysel penetran keratoplasti uygulamaları
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Perran Gökçe

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Gökçe, P. (2001). Köpeklerde deneysel penetran keratoplasti uygulamaları"". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(01).
AMA Gökçe P. Köpeklerde deneysel penetran keratoplasti uygulamaları"". Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(01).
Chicago Gökçe, Perran. “Köpeklerde Deneysel Penetran Keratoplasti uygulamaları""”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 01 (Ocak 2001).
EndNote Gökçe P (01 Ocak 2001) Köpeklerde deneysel penetran keratoplasti uygulamaları"". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 01
IEEE P. Gökçe, “Köpeklerde deneysel penetran keratoplasti uygulamaları""”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 01, 2001.
ISNAD Gökçe, Perran. “Köpeklerde Deneysel Penetran Keratoplasti uygulamaları""”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/01 (Ocak 2001).
JAMA Gökçe P. Köpeklerde deneysel penetran keratoplasti uygulamaları"". Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48.
MLA Gökçe, Perran. “Köpeklerde Deneysel Penetran Keratoplasti uygulamaları""”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 01, 2001.
Vancouver Gökçe P. Köpeklerde deneysel penetran keratoplasti uygulamaları"". Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(01).