Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000219

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000219

Öz

Çalışma materyalini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Ortopedi ve Travmatoloji Bilim D~ı11Klinıği'ne sağ kdnadını etkıleyen direkt travma nedeniyle oluşan açık kırıgın sagaltımı amacıyla getirilen pelikan oluşlUrdu. Bölgenin yarılan klinık
ve radyolOJık muayeneleri sonucunda sag kanadında açık. ohlik. distal humerlls kırığı helirlenen pelikanda kırığın açık <ııması nedeniyle hemen sagaltım girişiminde bulunuldıı, Kanatlılarda, özelliklerde iri yarılı olanlarda. uzun kpmiklerde mediıller kanalın çok
geniş_ kemik korteksinin çok ince ve kemikleri n pnömotik özellikte olması nedeiliYle intramediiller pın. plak ve ekstemal fıkz'l'iyon
vöntemlerinin ııygu!dnma,ında bazı problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu olguda, kırık hattının yeterli uwnlukta, obıık. kısmen srll~ı1
ve mediiller kanalında oldukça geniş olması nedeniyle kırığın fikzasyonu sadece serklaj tellerinin yardımıyla. kırık h~ıttıııın izin veıdiği ölçiıde birbirine paralel ve yaklaşık 15 mm aralıklarla 3 (,ım serklaj uygulaması ilc sağlanmıştır_ Postorcraıif dönemde i O \e 30.
gıinlerde yapılan klinik ve radyolojik kontrollerde kırığın sağaItımının başarıyla sağlandığı gözlenmiştir. Bölgenin h,ııekeısiz.llğı. ılk
on giinliık dönemde bölgeye b~ındaj uygulaması, daha sonra da pelikaııın dar bir kafes içinde istir~ıhat ettirilmesi ile k<ırıınmıışııır. 13ıı
gözlcmde. yardımcı fıkzasyon materyallerindeıı olmakla birlikte, serklaj tellerinin iri yarılı kanatlılarda oblik kırıkların ,ağ,ı1tımıncla
başarı ılc kullanılabileceği belirlenmiştir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit KAYA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd864491, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000219}, title = {Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı}, key = {cite}, author = {Kaya, Ümit} }
APA Kaya, Ü. (2001). Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000219
MLA Kaya, Ü. "Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59975/864491>
Chicago Kaya, Ü. "Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı AU - ÜmitKaya Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000219 DO - 10.1501/Vetfak_0000000219 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 48 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000219 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000219 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı %A Ümit Kaya %T Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000219 %U 10.1501/Vetfak_0000000219
ISNAD Kaya, Ümit . "Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 01 (Ocak 2001): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000219
AMA Kaya Ü. Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(01): 0-0.
Vancouver Kaya Ü. Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(01): 0-0.
IEEE Ü. Kaya , "Bir pelikanda oblik distal humerus kırığının operatif sağaltımı", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000219