Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 133 - 137, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001606

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Süt ineklerinde oksitosin infüzyonlarının plazma askorbik asit düzeyleri üzerine etkileri

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 133 - 137, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001606

Öz

Bu çalışmada süt ineklerine uygulanan oksitosinin. plazma askorbik asidi düzeyine etkisi araştırılmıştır. ller biri 4
hayvandan oluşan 3 deneme grubu. yine 4 hayvandan oluşan bir kontrol grubu kuııanıldı. Birinci denemc grubuna ı.g nı Ü/kghhık.
ikinci gruba 36 mÜ/kg/dak. üçüncü grtıba 5.4 mÜ/kg/dak oksitosin 0.5 lt serum fiZYOlOjikiçıııde \e aynı şekilde v luguları,'e
uygııl,ındı. Kontrol grubuna sadece serum fizyolojik aynı şeklinde \'erildi. Oksitosin perfüzyoıııından önce ve ııygıılama dc\am
ederkcn ı2. ve 24. dakikalarda ve uygulama bittikten sonra 36. ve 4R. dakikalarda kateterle EDTA' lı tlıplcre alın,uı kaıı
numunelerinden elde edilen plazma -20°C'de saklandı. Asit fosfotllngstat metodu kullanılarak plazma askorbik dSil düzeylerı
sdptandı. Gruplar arasında ortalama askorhik asit düzeyleri arasıııdaki farklılıklar varyans analizi ile pdl.OS seviyesinde öneııısız
hillundu. Oksitasin uygulamalarının plazma askorbik asit düzeyi üzerine olumsuz bir etkisi olmadığı gözlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çiğdem Altınsaat

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Altınsaat, Ç. (2001). Süt ineklerinde oksitosin infüzyonlarının plazma askorbik asit düzeyleri üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(02), 133-137. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001606
AMA Altınsaat Ç. Süt ineklerinde oksitosin infüzyonlarının plazma askorbik asit düzeyleri üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(02):133-137. doi:10.1501/Vetfak_0000001606
Chicago Altınsaat, Çiğdem. “Süt Ineklerinde Oksitosin infüzyonlarının Plazma Askorbik Asit düzeyleri üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 02 (Ocak 2001): 133-37. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001606.
EndNote Altınsaat Ç (01 Ocak 2001) Süt ineklerinde oksitosin infüzyonlarının plazma askorbik asit düzeyleri üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 02 133–137.
IEEE Ç. Altınsaat, “Süt ineklerinde oksitosin infüzyonlarının plazma askorbik asit düzeyleri üzerine etkileri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 02, ss. 133–137, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001606.
ISNAD Altınsaat, Çiğdem. “Süt Ineklerinde Oksitosin infüzyonlarının Plazma Askorbik Asit düzeyleri üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/02 (Ocak 2001), 133-137. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001606.
JAMA Altınsaat Ç. Süt ineklerinde oksitosin infüzyonlarının plazma askorbik asit düzeyleri üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:133–137.
MLA Altınsaat, Çiğdem. “Süt Ineklerinde Oksitosin infüzyonlarının Plazma Askorbik Asit düzeyleri üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 02, 2001, ss. 133-7, doi:10.1501/Vetfak_0000001606.
Vancouver Altınsaat Ç. Süt ineklerinde oksitosin infüzyonlarının plazma askorbik asit düzeyleri üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(02):133-7.