Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 165 - 167, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001602

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Östrusları sinkronize edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine etkisi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 165 - 167, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001602

Öz

32 Akkaraman ırkı koyun. sıfat sezonu içinde progestogen (fluorogestone aeetat) emdirilmi~ süngerler ıle sinkronize
edılmi~tir. Her biri i 6 koyundan oluşan iki grup oıu~turulmu~tur : (Grup i) 30 mg FGA emdirilmi~ vaginal süngerler intravaginal
olarak 14 gün süre ilc bırakılmı~ ve süngerIerin alındıgı gün 500 LU PMSG (pregnant mare serum gonadotropin) enjekte edilmiştir
(Grup 2) 30 mg FGA emdirilmi~ vaginal süngerler 14 gün süre ilc bırakılmı~ ve PMSG enjeksiyonları yapılmamışlır. Östrııs!ar
sürünün içine arama koçları katılarak tespit edilmiş ve günde iki kere (sabah ve akşam) kontrol edilmiştir. Östnıs gösteren koyunların
oranı her iki grupta da %81.25 olarak saptanmıştır. Tohumlamalar için 2 ergin Sakız ırkı koç kullanılmış ve sperma
elektro-ejekulasyon yöntemiyle alınmıştır. Vaginal süngerierin alınmasında sonraki ilk 96 saatlik süre içerisınde östnıs gösteren
koyunlar. östnısun gözlendigi ilk gün ve 24 saat sonrasında olmak üzere iki kez 0,2 ml taze sperma ile tohumlanmışlardır.
Tohumlamalar için. derecelendirılmiş özel cam kataterler kullanılmıştır. Tohumlanan koyıııılarda kuzulama oranı sırasıyla o/<,92.3() ve
%53.84; ikizlik oranı ise. %4 i.66 ve %42.85 olarak saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Daşkın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Daşkın, A. (2001). Östrusları sinkronize edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(02), 165-167. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001602
AMA Daşkın A. Östrusları sinkronize edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(02):165-167. doi:10.1501/Vetfak_0000001602
Chicago Daşkın, Ali. “Östrusları Sinkronize Edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 02 (Ocak 2001): 165-67. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001602.
EndNote Daşkın A (01 Ocak 2001) Östrusları sinkronize edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 02 165–167.
IEEE A. Daşkın, “Östrusları sinkronize edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 02, ss. 165–167, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001602.
ISNAD Daşkın, Ali. “Östrusları Sinkronize Edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/02 (Ocak 2001), 165-167. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001602.
JAMA Daşkın A. Östrusları sinkronize edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:165–167.
MLA Daşkın, Ali. “Östrusları Sinkronize Edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 02, 2001, ss. 165-7, doi:10.1501/Vetfak_0000001602.
Vancouver Daşkın A. Östrusları sinkronize edilen Akkaraman koyunlarında PMSG enjeksiyonlarının dölverimine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(02):165-7.