Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 297 - 211, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001617

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 297 - 211, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001617

Öz

Sadet:e bir bagımlı ve bir yardımcı karakterin kullanıldıgı durumlarda. oran tipi tahmin yöıııeminde örneği olıışıur;ın
hıreylerin iki (ilçümü: Xi ye y, ile gösterilir. Burada. toplamı ya da ortalaması tahmin edilect:k karakter y. yardımcı karakter x'dir
O[";\n tipi t~ıhıııinin yapılabilmesi için yardınıcı karaktere ait populasyon ortalamasının bılinmesi gerekır. Bıı yönıemde amaç. x, ve y
I-.arakterleri ar.,ısındaki korelasyondan yararlanarak tahminlerin tutarlılıgını artırınal-.tır. Bu çalışmada. Simelltal x Güney Anadolıı
Kırıııızısı F, (GAK) melCl. erl-.ek danaların canlı agırııgı. beden ölçüleri kullanılarak üç farklı çok değışkenli oran tıpı tdhmin. h,ısıl
Lıhmın i c basit man I~ıhmin yöntemleri ilt: tdhmin edilmiştir. Hesaplanan populasyon ortalaması ı'e varYdns tahıııınlnı hirbırlerı ıle
brşılaştırılııııştır Incelenen aylarda populasyondan basit rastgele örnekleme yöntemi ile çekilen örnt:ktc gögü, çC\Tt:sl LT gi'ğllS
derinlığı ölçülerinin ednlı dğırlık ile yiikst:k dereeede ilişkili oldugu göriilmüştür. Çok değişkenli oran tipi tahmın edıcilcrın hasıt LT
basiı or~ın tipi tahmin edıeilerden daha üstün. varyanslarının ise daha düşük olduğu SOI1lKıına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Safa Gürcan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Gürcan, S. (2001). Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(03), 297-211. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001617
AMA Gürcan S. Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(03):297-211. doi:10.1501/Vetfak_0000001617
Chicago Gürcan, Safa. “Oran Tipi Tahmin yöntemleri Ile Simental X Güney Anadolu Kırmızısı Melez (F1) Erkek Danalarda Canlı ağırlık Tahmini”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 03 (Ocak 2001): 297-11. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001617.
EndNote Gürcan S (01 Ocak 2001) Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 03 297–211.
IEEE S. Gürcan, “Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 03, ss. 297–211, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001617.
ISNAD Gürcan, Safa. “Oran Tipi Tahmin yöntemleri Ile Simental X Güney Anadolu Kırmızısı Melez (F1) Erkek Danalarda Canlı ağırlık Tahmini”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/03 (Ocak 2001), 297-211. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001617.
JAMA Gürcan S. Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:297–211.
MLA Gürcan, Safa. “Oran Tipi Tahmin yöntemleri Ile Simental X Güney Anadolu Kırmızısı Melez (F1) Erkek Danalarda Canlı ağırlık Tahmini”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 03, 2001, ss. 297-11, doi:10.1501/Vetfak_0000001617.
Vancouver Gürcan S. Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(03):297-11.