Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 297 - 211, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001617

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 297 - 211, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001617

Öz

Sadet:e bir bagımlı ve bir yardımcı karakterin kullanıldıgı durumlarda. oran tipi tahmin yöıııeminde örneği olıışıur;ın
hıreylerin iki (ilçümü: Xi ye y, ile gösterilir. Burada. toplamı ya da ortalaması tahmin edilect:k karakter y. yardımcı karakter x'dir
O[";\n tipi t~ıhıııinin yapılabilmesi için yardınıcı karaktere ait populasyon ortalamasının bılinmesi gerekır. Bıı yönıemde amaç. x, ve y
I-.arakterleri ar.,ısındaki korelasyondan yararlanarak tahminlerin tutarlılıgını artırınal-.tır. Bu çalışmada. Simelltal x Güney Anadolıı
Kırıııızısı F, (GAK) melCl. erl-.ek danaların canlı agırııgı. beden ölçüleri kullanılarak üç farklı çok değışkenli oran tıpı tdhmin. h,ısıl
Lıhmın i c basit man I~ıhmin yöntemleri ilt: tdhmin edilmiştir. Hesaplanan populasyon ortalaması ı'e varYdns tahıııınlnı hirbırlerı ıle
brşılaştırılııııştır Incelenen aylarda populasyondan basit rastgele örnekleme yöntemi ile çekilen örnt:ktc gögü, çC\Tt:sl LT gi'ğllS
derinlığı ölçülerinin ednlı dğırlık ile yiikst:k dereeede ilişkili oldugu göriilmüştür. Çok değişkenli oran tipi tahmın edıcilcrın hasıt LT
basiı or~ın tipi tahmin edıeilerden daha üstün. varyanslarının ise daha düşük olduğu SOI1lKıına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Safa GÜRCAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd864641, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {03}, pages = {297 - 211}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001617}, title = {Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini}, key = {cite}, author = {Gürcan, Safa} }
APA Gürcan, S. (2001). Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (03) , 297-211 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001617
MLA Gürcan, S. "Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 297-211 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59977/864641>
Chicago Gürcan, S. "Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 297-211
RIS TY - JOUR T1 - Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini AU - SafaGürcan Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001617 DO - 10.1501/Vetfak_0000001617 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 211 VL - 48 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001617 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001617 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini %A Safa Gürcan %T Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001617 %U 10.1501/Vetfak_0000001617
ISNAD Gürcan, Safa . "Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 03 (Ocak 2001): 297-211 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001617
AMA Gürcan S. Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(03): 297-211.
Vancouver Gürcan S. Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(03): 297-211.
IEEE S. Gürcan , "Oran tipi tahmin yöntemleri ile Simental x Güney Anadolu Kırmızısı melez (F1) erkek danalarda canlı ağırlık tahmini", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 03, ss. 297-211, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000001617