Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 201 - 205, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001618

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 201 - 205, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001618

Öz

Sunulan çalışmanın amacı. iıı viıro maLurasyonda kullanılacak sığır oosiLlerinin aspire edildikleri folliktillcrın
btiytiklıiklcrınin, oosiLlerin maLııra.syon kapasiLesi tizerine eLkisinin araşLırılmasıdır. Oosit kaynağı olarak mCl.bah;ldan toplanan
Loplam 30() sığır ovaryuınu kullanıldı. Ovaryum üzerindekı folliküller sayıldı ve hüyüklüklerine göre (Grup ı. 1-3 mın: Grup IL. 3-6
mm ve Grup ııı. 6-1(J ınm) gflıplandırıldı. rollikiillerin punksiyoıııı yapıldı ve aspire edilen oosİtler stereoııııkroskop allında
morfolojik dUfllııılarına göre incelenip sınıflandırıldı. Yalnızca etrafları dört veya daha fazla eumulus hiiere katımmı ıle çevrıli ve
kumlu bir oophızma görüntüsü veren oositler maıurasyon vasatlarına (TCM-199 + % iO ECS) aktarıldı. Maııırasyon külıiirti 39°C'de,
°+5 CO: gaz aLmosferinde 24 saaL süreyle yapıldı. Maııırasyon sonunda oosiıler mikroskop altında ineelendi ve birinci kULUPhiıcresilöi alan ınallıre oosiı sayıları kaydedildi. Çalışma gruplarında (Grup i. ii ve III) elde edilen maııırasyon yüzeleleri sırasıyla: %6 ı.
°le76 ve 'h..74 olarak hulundu. Sonuç olarak, follikül büyükliiğünün, sığır oosiılerinin iıı viıro maturasyon haşarısını belirgin iilçtide CL
kiledıği ve follikül büytikliiğü arttıkça maLurasy~n başarısının yükseldiği kanaaLine varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü KÜPLÜLÜ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd864660, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {03}, pages = {201 - 205}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001618}, title = {Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Küplülü, Şükrü} }
APA Küplülü, Ş. (2001). Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (03) , 201-205 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001618
MLA Küplülü, Ş. "Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 201-205 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59977/864660>
Chicago Küplülü, Ş. "Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 201-205
RIS TY - JOUR T1 - Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi AU - ŞükrüKüplülü Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001618 DO - 10.1501/Vetfak_0000001618 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 205 VL - 48 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001618 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001618 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi %A Şükrü Küplülü %T Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001618 %U 10.1501/Vetfak_0000001618
ISNAD Küplülü, Şükrü . "Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 03 (Ocak 2001): 201-205 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001618
AMA Küplülü Ş. Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(03): 201-205.
Vancouver Küplülü Ş. Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(03): 201-205.
IEEE Ş. Küplülü , "Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerin in vitro maturasyonu üzerine etkisi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 03, ss. 201-205, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000001618