Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 183 - 187, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001615

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 183 - 187, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001615

Öz

Bu çalı.'ima ile irınli artritisli buzağılarda; klinik. radyografik ve artroskobik bulguların değnlendırılme.sı ılc hastalığın
prognoz ve sağalıım yiJmeminin belırlenmesi amaçlanmışıır. Çall'imada artritis şikayeıi ile getirilen 2 i hu/.ağı değerleııdirıldı
Amımnez alındıktan sonra nnin klinik. radyografik. arlroskohik muayene ile artroskohik olarak eklem ir,ıniıı ırrıg,ısyonu yapıldı.
Klinık olanık huzağiların genel dunımları bozuk olup 14 olguda devamlı yatmaya hağlı fiSliilize olmuş dekubıtus yarası
bıilıınmaklaydı. Yirmi bir olguıııııı i 7'sinde poliartritis. 4'iiııde karpitis lanıs! konuldu. Radyografidc eklem hacmınin arttığı.
kapsıılanın kalınla'iıığı ve opasitesiııde artı'i olduğu belirlendi. Artroskobide eklem içinde kanlı ve irinli ıçerik. sinovial memoranda
hiperemi ve hıperplazı göriildiı. eklem içi anatomik oluşumların iızeri irin ve fibrin ilc kaplıydı. Sonuç olarak; huzağıl,ırda enfcksıyöı
,ınritislerin değerlendirilmesinde klinik muayene ve radyografik hulguların yamsıra artroskopi ilc eklemde miniımil yıkıml;ınma
olıışıurarak cklemin deıaylı muayenesinin yapilabildiği. bu 'iekilde kesin tanı koıııılahildiği ve prognoZlln helirlenehıldii!i. ;ınmskopı
sırasıııda y,lpilan basıııçlı irrigasyon ve kiıretaj sayesindc <:klemde biriken fihrin kitlelerinin uzaklaşıırılması ile sağaltıma hııyıik
ölı;ıide bıkı ,;ağlandığı kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali BUMİN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd865822, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {03}, pages = {183 - 187}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001615}, title = {İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Bumin, Ali} }
APA Bumin, A. (2001). İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (03) , 183-187 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001615
MLA Bumin, A. "İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 183-187 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59977/865822>
Chicago Bumin, A. "İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 183-187
RIS TY - JOUR T1 - İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi AU - AliBumin Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001615 DO - 10.1501/Vetfak_0000001615 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 187 VL - 48 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001615 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001615 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi %A Ali Bumin %T İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001615 %U 10.1501/Vetfak_0000001615
ISNAD Bumin, Ali . "İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 03 (Ocak 2001): 183-187 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001615
AMA Bumin A. İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(03): 183-187.
Vancouver Bumin A. İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(03): 183-187.
IEEE A. Bumin , "İrinli artritisli buzağıIarda, klinik, radyografik ve artroskobik bulguların değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 03, ss. 183-187, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000001615