Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 231 - 236, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001619

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yucca ekstraktının bıldırcınlarda besi performansı ile bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 231 - 236, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001619

Öz

Bu ara~tırma. rasyona 100 ve 200 ppm oranında Yuccu schidigem ekstraktı katılmasımn Japon bıldırcınlarında canlı
ağırlık artl~ı. yem tüketimi. yemden yararlanma oram. karkas randımanı ilc bazı serum biyokimyasal ve hematolojik parametreler
üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılml~tır. Ara~tırmada toplam 135 adet i haftalık Japon bıldırcın civcivı (CiJlumix
co!ıımix jal'{}/ıical kuııanılml~tlr. Her birinde 45'er hayvan bulıınan bir kontrol ve iki deneme grubu dÜl.enlenmi~tır. Ara~urma 5
11<\ft;1devam etmi~tir. Ara~urma sonunda rasyona yucea ekstraktı katkısı bıldırcmlarda canlı ağırlık arll~ı. yem tiiketimi ve bırkas
randımanında gruplar arasında istatistiksel bir fark o!u~turınaml~tır. Yemden yararlanma oranı deneme gruplarında kontrol
grubundan belirgin olarak daha iyi bulunlllll~tur (pdUl5). Be~ hafta sonunda belirlenen senım glukoz ve kolesterol değerlerı yucca
ekstraku katılan gruplarda kontrol grubundan belirgin olarak daha dü~ük bulumllll~tıır (p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep Erdoğan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Erdoğan, Z. (2001). Yucca ekstraktının bıldırcınlarda besi performansı ile bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(03), 231-236. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001619
AMA Erdoğan Z. Yucca ekstraktının bıldırcınlarda besi performansı ile bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(03):231-236. doi:10.1501/Vetfak_0000001619
Chicago Erdoğan, Zeynep. “Yucca ekstraktının bıldırcınlarda Besi Performansı Ile Bazı Biyokimyasal Ve Hematolojik Parametreler üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 03 (Ocak 2001): 231-36. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001619.
EndNote Erdoğan Z (01 Ocak 2001) Yucca ekstraktının bıldırcınlarda besi performansı ile bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 03 231–236.
IEEE Z. Erdoğan, “Yucca ekstraktının bıldırcınlarda besi performansı ile bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 03, ss. 231–236, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001619.
ISNAD Erdoğan, Zeynep. “Yucca ekstraktının bıldırcınlarda Besi Performansı Ile Bazı Biyokimyasal Ve Hematolojik Parametreler üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/03 (Ocak 2001), 231-236. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001619.
JAMA Erdoğan Z. Yucca ekstraktının bıldırcınlarda besi performansı ile bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:231–236.
MLA Erdoğan, Zeynep. “Yucca ekstraktının bıldırcınlarda Besi Performansı Ile Bazı Biyokimyasal Ve Hematolojik Parametreler üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 03, 2001, ss. 231-6, doi:10.1501/Vetfak_0000001619.
Vancouver Erdoğan Z. Yucca ekstraktının bıldırcınlarda besi performansı ile bazı biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(03):231-6.