Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 179 - 182, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001616

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Kırıkkale yöresi koyunlarında helmintlerin yayılışı

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 179 - 182, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001616

Öz

Bu çalışmada dLşkl bakısı ilc Kırıkkale yöresi koyunlarında bulunan helmint türleri ve bunların yayılışı belirlenmıştır
Anıştırıııada koyunların o,{.66. i 3'ü (3 i3 koyumın 207'si) \'eşitli helmint türleri ilc enfekte bulunmuştur Bu koyunLinia
Tnehostrongylıdae sp. °/038.65. Trichuris sp. %27.79, IJicmUle/iull1 dmdriıicwn % i9. i6. 5Imn!i.lloidt's /}(ıpıl/osus ';';;,';.43 ve
Fuscio/u sp. yumurtaları %3.5 i. akciğer kılkurdu larvaları ';r.ı 0.86 oraııında bulunmuştur. Bakısı yapılan hay,'anl,ır,hı akcığer
kılkunlanndaıı Diell'oU/u/ııs {i/ıı rili %7.02. C)'SIOU/U/IIs ocreulUs '/,,6.7 oranında belirlenmiştir. Bölgede Tncho,;trongylid,ıc
[(ırlcnnin en yaygın türler olduğu saptanmıştır. Yapılan dışkı kültiirlcri sonucunda (Jslt'l'I{/;.:i{/ sp .. Hııell1()/lchus sp. ve NI.'IJwlodir[,s
sp, y,ıygın Triehostrongylidac türleri olarak helirlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kader Yıldız

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Yıldız, K. (2001). Kırıkkale yöresi koyunlarında helmintlerin yayılışı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(03), 179-182. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001616
AMA Yıldız K. Kırıkkale yöresi koyunlarında helmintlerin yayılışı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(03):179-182. doi:10.1501/Vetfak_0000001616
Chicago Yıldız, Kader. “Kırıkkale yöresi koyunlarında Helmintlerin yayılışı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 03 (Ocak 2001): 179-82. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001616.
EndNote Yıldız K (01 Ocak 2001) Kırıkkale yöresi koyunlarında helmintlerin yayılışı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 03 179–182.
IEEE K. Yıldız, “Kırıkkale yöresi koyunlarında helmintlerin yayılışı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 03, ss. 179–182, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001616.
ISNAD Yıldız, Kader. “Kırıkkale yöresi koyunlarında Helmintlerin yayılışı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/03 (Ocak 2001), 179-182. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001616.
JAMA Yıldız K. Kırıkkale yöresi koyunlarında helmintlerin yayılışı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:179–182.
MLA Yıldız, Kader. “Kırıkkale yöresi koyunlarında Helmintlerin yayılışı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 03, 2001, ss. 179-82, doi:10.1501/Vetfak_0000001616.
Vancouver Yıldız K. Kırıkkale yöresi koyunlarında helmintlerin yayılışı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(03):179-82.