Kısa Bildiri
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt: 68 Sayı: 2, 173 - 176, 31.03.2021
https://doi.org/10.33988/auvfd.644290

Öz

Kaynakça

 • Akbaş AA, Çolak M, Elmas Ö, et al (2013): Kuzey-batı Akdeniz şartlarında yetiştirilen Saanen ırkı oğlakların büyüme özelliklerinin belirlenmesi. Eurasian J Vet Sci, 29, 70-75.
 • Akçapınar H (2000): Koyun yetiştiriciliği. İsmat Matbaacılık, Ankara.
 • Bolacalı M, Küçük M (2011): Muş bölgesinde yetiştirilen Saanen oğlaklarının büyüme performansı ve yaşamagücü. Iğdır Üni Fen Bil Enst Der, 1, 125-131.
 • Bolacalı M, Küçük M (2012): Fertility and milk production characteristics of Saanen Goats raised in Muş region. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 351-358.
 • Capuco AV, Akers RM, Smith JJ (1997): Mammary growth in Holstein cows during the dry period: quantification of nucleic acids and histology. J Dairy Sci, 80, 477‐487.
 • Ceyhan A, Karadağ O (2009): Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Saanen Keçilerin bazı tanımlayıcı özellikleri. Tarım Bilim Derg, 15, 196-203.
 • Hinch GN, Brien F (2014): Lamb survival in Australian flocks: a review. Anim Prod Sci, 54, 656-666.
 • İnce D, Köker A (2011): The effect of estrus synchronization on the reproductive characteristics of Turkish Saanen goats and growth characteristics of kids under extensive conditions. Afr J Agric Res, 6, 5715-5719.
 • Kandemir Ç, Taşkın T, Koşum N (2018): Saanen Keçilerinin entansif koşullarda bazı verim özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Anim Prod, 59, 41-49.
 • Mahgoub O, Kadim IT, Webb E (2011): Goat meat production and quality. CAB International, Oxford shire, UK.
 • Obrien JP, Sherman DM (1993): Serum immunoglobulin concentrations of newborn goat kids and subsequent kid survival through weaning. Small Rumin Res, 11, 71-77.
 • Oliveira MAL, Guido S I, Lima PF (2001): Comparison of different protocols used to induce and synchronize estrus cycle of Saanen goats. Small Rumin Res, 40, 149-153.
 • Özdamar K (2017): Paket programları ile istatistiksel veri analizi. Nisan Kitabevi, Ankara, Turkiye.
 • Sarıyel V (2013): Konya ilinde entansif koşullarda yetiştirilen Saanen keçilerinin adaptasyonu ve bazı verim özellikleri. Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Savaş T (2007): Oğlak büyütme: sorunlu noktalar üzerinde bir değerlendirme. Hayvansal Üretim, 48, 44-53.
 • Sen U, Onder H (2016): The effect of estrus synchronization programmes on parturition time and some reproductive characteristics of Saanen goats. J App Anim, 44, 376-379.
 • Teke B, Akdağ F, Arslan S (2011): Halk elinde yetiştirilen Saanen keçilerinde bazı dölverimi, büyüme ve davranış özellikleri. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 37, 1-8.
 • TUİK (2019): Tüik hayvansal üretim istatistikleri. Available at http://www.tuik. gov.tr/UstMenu.do?metod= temelist. (Accessed October 06, 2019).
 • Ulutaş Z, Kuran M, Şirin E, et al (2010): Tokat şartlarında yetiştirilen Saanen Irkı Keçilerin döl, süt verimi ve oğlakların gelişme özelliklerinin belirlenmesi. 215-218. In: Proceedings of Ulusal Keçicilik Kongresi. Çanakkale, Türkiye.
 • Zamuner F, DiGiacomo K, Cameron AWN, et al (2020): Effects of month of kidding, parity number, and litter size on milk yield of commercial dairy goats in Australia. J Dairy Sci, 103, 954-964.

Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids

Yıl 2021, Cilt: 68 Sayı: 2, 173 - 176, 31.03.2021
https://doi.org/10.33988/auvfd.644290

Öz

This study aimed to determine the reproductive characteristics of Saanen goats of Australian origin using an estrus synchronization program with hormones (MPA and PMSG) in two different mating periods (Period I and Period II) and to investigate the survival rates and growth performances of kids. According to the results of the research, it was determined that pregnancy rate and litter size were higher in the mating period I (87% and 2.16) compared to mating period II (80.5% and 2.03), and it is hypothesized that this situation is related to the length of dry period of the goats. Although the mortality rate (P˂0.001), and body weight (P˂0.05) at birth were affected by kidding season, the survival rate and their body weights of the Saanen-kids at days 30, 60, 90, and 120 were not affected by the kidding season (P>0.05). These results indicate that the kidding season should be an environmental factor to be taken into account when planning the production. In addition to this, it is important to optimize the care and management conditions, especially during the kidding season, due to the high multiple birth types for the estrus synchronization program in Saanen goats.

Kaynakça

 • Akbaş AA, Çolak M, Elmas Ö, et al (2013): Kuzey-batı Akdeniz şartlarında yetiştirilen Saanen ırkı oğlakların büyüme özelliklerinin belirlenmesi. Eurasian J Vet Sci, 29, 70-75.
 • Akçapınar H (2000): Koyun yetiştiriciliği. İsmat Matbaacılık, Ankara.
 • Bolacalı M, Küçük M (2011): Muş bölgesinde yetiştirilen Saanen oğlaklarının büyüme performansı ve yaşamagücü. Iğdır Üni Fen Bil Enst Der, 1, 125-131.
 • Bolacalı M, Küçük M (2012): Fertility and milk production characteristics of Saanen Goats raised in Muş region. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 351-358.
 • Capuco AV, Akers RM, Smith JJ (1997): Mammary growth in Holstein cows during the dry period: quantification of nucleic acids and histology. J Dairy Sci, 80, 477‐487.
 • Ceyhan A, Karadağ O (2009): Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Saanen Keçilerin bazı tanımlayıcı özellikleri. Tarım Bilim Derg, 15, 196-203.
 • Hinch GN, Brien F (2014): Lamb survival in Australian flocks: a review. Anim Prod Sci, 54, 656-666.
 • İnce D, Köker A (2011): The effect of estrus synchronization on the reproductive characteristics of Turkish Saanen goats and growth characteristics of kids under extensive conditions. Afr J Agric Res, 6, 5715-5719.
 • Kandemir Ç, Taşkın T, Koşum N (2018): Saanen Keçilerinin entansif koşullarda bazı verim özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Anim Prod, 59, 41-49.
 • Mahgoub O, Kadim IT, Webb E (2011): Goat meat production and quality. CAB International, Oxford shire, UK.
 • Obrien JP, Sherman DM (1993): Serum immunoglobulin concentrations of newborn goat kids and subsequent kid survival through weaning. Small Rumin Res, 11, 71-77.
 • Oliveira MAL, Guido S I, Lima PF (2001): Comparison of different protocols used to induce and synchronize estrus cycle of Saanen goats. Small Rumin Res, 40, 149-153.
 • Özdamar K (2017): Paket programları ile istatistiksel veri analizi. Nisan Kitabevi, Ankara, Turkiye.
 • Sarıyel V (2013): Konya ilinde entansif koşullarda yetiştirilen Saanen keçilerinin adaptasyonu ve bazı verim özellikleri. Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Savaş T (2007): Oğlak büyütme: sorunlu noktalar üzerinde bir değerlendirme. Hayvansal Üretim, 48, 44-53.
 • Sen U, Onder H (2016): The effect of estrus synchronization programmes on parturition time and some reproductive characteristics of Saanen goats. J App Anim, 44, 376-379.
 • Teke B, Akdağ F, Arslan S (2011): Halk elinde yetiştirilen Saanen keçilerinde bazı dölverimi, büyüme ve davranış özellikleri. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 37, 1-8.
 • TUİK (2019): Tüik hayvansal üretim istatistikleri. Available at http://www.tuik. gov.tr/UstMenu.do?metod= temelist. (Accessed October 06, 2019).
 • Ulutaş Z, Kuran M, Şirin E, et al (2010): Tokat şartlarında yetiştirilen Saanen Irkı Keçilerin döl, süt verimi ve oğlakların gelişme özelliklerinin belirlenmesi. 215-218. In: Proceedings of Ulusal Keçicilik Kongresi. Çanakkale, Türkiye.
 • Zamuner F, DiGiacomo K, Cameron AWN, et al (2020): Effects of month of kidding, parity number, and litter size on milk yield of commercial dairy goats in Australia. J Dairy Sci, 103, 954-964.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Kısa Bildiri
Yazarlar

Evren ERDEM
Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Breeding and Husbandry, Kırıkkale
0000-0001-5674-2538
Türkiye


Fatma Tülin ÖZBAŞER
Namık Kemal University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Breeding and Husbandry, Tekirdağ
0000-0002-0929-3490
Türkiye


Fatih ATASOY
Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Breeding and Husbandry, Ankara
0000-0002-9060-3950
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 68 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @kısa bildiri { auvfd644290, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {68}, number = {2}, pages = {173 - 176}, doi = {10.33988/auvfd.644290}, title = {Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids}, key = {cite}, author = {Erdem, Evren and Özbaşer, Fatma Tülin and Atasoy, Fatih} }
APA Erdem, E. , Özbaşer, F. T. & Atasoy, F. (2021). Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 68 (2) , 173-176 . DOI: 10.33988/auvfd.644290
MLA Erdem, E. , Özbaşer, F. T. , Atasoy, F. "Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 68 (2021 ): 173-176 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/60673/644290>
Chicago Erdem, E. , Özbaşer, F. T. , Atasoy, F. "Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 68 (2021 ): 173-176
RIS TY - JOUR T1 - Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids AU - EvrenErdem, Fatma TülinÖzbaşer, FatihAtasoy Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33988/auvfd.644290 DO - 10.33988/auvfd.644290 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 176 VL - 68 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.33988/auvfd.644290 UR - https://doi.org/10.33988/auvfd.644290 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids %A Evren Erdem , Fatma Tülin Özbaşer , Fatih Atasoy %T Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids %D 2021 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 68 %N 2 %R doi: 10.33988/auvfd.644290 %U 10.33988/auvfd.644290
ISNAD Erdem, Evren , Özbaşer, Fatma Tülin , Atasoy, Fatih . "Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 68 / 2 (Mart 2021): 173-176 . https://doi.org/10.33988/auvfd.644290
AMA Erdem E. , Özbaşer F. T. , Atasoy F. Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2021; 68(2): 173-176.
Vancouver Erdem E. , Özbaşer F. T. , Atasoy F. Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2021; 68(2): 173-176.
IEEE E. Erdem , F. T. Özbaşer ve F. Atasoy , "Determination of the reproductive characteristics of Saanen goats using estrus synchronization and the growth performances of kids", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 68, sayı. 2, ss. 173-176, Mar. 2021, doi:10.33988/auvfd.644290