Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A field study on the profile of veterinary students in Türkiye: example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine

Yıl 2023, Cilt: 70 Sayı: 2, 191 - 201, 24.03.2023
https://doi.org/10.33988/auvfd.920487

Öz

This research was carried out to determine the general profile of the students enrolled in Turkish and English programs of Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine (AUFVM). Determination of the demographic characteristics, socioeconomic statuses, pre-university education levels, foreign language levels of students are aimed. Additionally, reasons for choosing the veterinary profession, career expectations, views on post-graduate education, leisure time preferences, and participation in sportive and artistic activities are evaluated. A survey consisting of questions prepared for the purpose of the study was conducted with 545 students studying in the 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th grades enrolled in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine, 2019-2020 Spring Semester of Turkish and English programs. After the data analysis, it has been determined that the students are generally of urban origin and come from families with low income of the Central Anatolian Region. Accordingly, more than half of the students chose the veterinary faculty program as their first choice. They are satisfied with being a veterinary faculty student and a candidate for the profession. In addition, it has been highlighted that more than half of the students want to continue their post-graduate education, “sometimes” have the chance to participate in sportive and cultural activities, and have a low rate of reading books. As a result, it is thought that presenting a general overview of the student profile will be beneficial for both university and faculty administration and academicians in order to provide the opportunity to know the students better.

Teşekkür

I sincerely would like to thank Dr. Pınar Ambarcıoğlu and Assoc.Prof. Doğukan Özen for their contribution to the statistical analysis of research data.

Kaynakça

 • Abadan N (1961): Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetleri. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Arslan Y, Çelik Z, Çelik E (2009): Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi. PEFD, 26, 113-124.
 • ASPB (2012): Türkiye’de Kadının Durumu, Ankara: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri.(1961).Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları. Ankara.
 • Austin RK, Dahl AD, Wagner BD (2010): The roles of negative career thoughts and sense of coherence in predicting career decision status. Canadian Journal of Counselling, 44, 65-77.
 • Balcı V (2003): Ankara’daki üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması. MED, 158, 161-173.
 • Ballack S, Botes A (2003): Profile of Baccalaureate Curriculum Graduate Students in 1997. Curationis, 26, 60-68.
 • Briggs S (2006): An exploratory study of the factors influencing undergraduate student choice: The case of higher education in Scotland. Studies in Higher Education, 31, 705-722.
 • Çiçek HG, Baykul A, Keleş MK (2014): Öğrenci profilinin değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 171-186.
 • Donat A, Bilgiç B, Eskiocak A, et al (2019): Üniversite öğrencilerinin sorunları ve çözüm önerileri. J Higher Edu Sci, 9, 451-459.
 • Erkan S, Tuğrul B, Üstün E, et al (2002): Okulöncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştırması. H U Journal of Education, 23, 108-116.
 • Filter S (2010): The choice-of-college decision of academically talented students. Doctoral Dissertation, The George Washington University.
 • Fraenkel JR, Wallen NE, Hyun HH (2012): How to Design and Evaluate Research in Education. New York.
 • Gelişli T (2014): Türkiye’de kadın eğitiminin bugünkü durumu. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 40, 1-20.
 • Gibbons S, Vignoles A (2012): Geography, choice and participation in higher education in England. Regional Science and Urban Economics, 42, 98–113.
 • Gökmen H (1985): Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri ve Kendilerini Gerçekleştirme Düzeyleri. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Günay D (2018): Türkiye’de lisansüstü eğitim ve lisansüstü eğitime felsefi bir bakış. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1, 71-88.
 • Holden Chelsey L (2020): Characteristics of veterinary students: perfectionism, personality factors, and resilience. JVME, 47, 488-496.
 • Irvine L, Vermilya JR (2010): Gender work in a feminized profession: the case of veterinary medicine. Gender & Society, 24, 56-82.
 • J Rucker M (2002): Gender changes and the future of our profession. JWME, 2, 63-65.
 • Kutlu L, Baykal D, Tandoğan Ö, et al (2019): Üniversite öğrencilerinin bilimsel ve sosyal etkinliklere katılma ihtiyaçlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Haliç Üniv Sağ Bil Der, 2, 41-58.
 • Küçükaslan Ö, Bulut İ (2019): Dicle Üniversitesi veteriner fakültesinin öğrenci profili üzerine bir araştırma. Dicle Üniv Vet Fak Derg, 12, 1-7.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018): Tercih Yerleştirme Klavuzu. Available at https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/2018_06/29113510_2018_yılı_tercyh_ve_yerleytyrme_kılavuzu.pdf. (Accessed February 12, 2021).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2020): Tercih Yerleştirme Klavuzu. Available at https://www.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/2020_07/16114210_OrtaoYretime_GeciY_Tercih_ve_YerleYtirme_KYlavuzu_2020.pdf. (Accessed August 17, 2020).
 • Northey WF (2005): Studying marriage and family therapists in the 21st century: Methodological and technological issues. JMFT, 31, 99-106.
 • Özdemir Ç, Yüksel G, Cemaloğlu N, et al (2003): Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara.
 • Özen A, Ateş BK (2003): Sosyo-Kültürel Değişkenler Işığında Veteriner Hekimliğin Profili: II. Mesleki Örgütlenme. Vet Bil Derg, 19, 49-56.
 • Özen A, Doğan Ö, Başağaç Gül RT, et al (2012): Türkiye’de Veteriner Hekimliği Üzerine Araştırmalar: II Veteriner Hekim Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Bunların Gelecek Algısı Üzerine Etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 731-737.
 • Özsoy S (2004): Üniversite öğrenci profili: kavramsal bir çözümleme ve Türkiye’ye ilişkin bazı ampirik bulgular. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4, 301-334.
 • R Slater M (2000): Women in veterinary medicine. JAVMA, 217, 472-476.
 • Sandal EK, Karademir N (2013): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi fen edebiyat fakültesi, coğrafya bölümü öğrencilerinin profili, beklenti ve sorunlarının değerlendirilmesi. KSÜSBD, 10, 129-155.
 • Sarıkaya T, Khorshıd L (2009): Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi, TEBD, 7, 393-423.
 • Soutar G, Turner J (2002): Students’ preferences for university: a conjoint analysis. IJEM, 16, 40-45.
 • Susan M Shaw (2018): Leisure, recreation or free time? Measuring time usage. JLR, 18, 177-189.
 • Süzer M (2000): Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları. PEFD, 8, 123-133.
 • Tekin ME (2014): Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrenci profili. Eurasian J Vet Sci, 30, 181-187.
 • TDK (2021): Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük. Available at https://sozluk.gov.tr/. (Accessed January 11, 2021).
 • TÜİK (2020): Türkiye İstatistik Kurumu. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2020-37221&dil=1. (Accessed January 21, 2021).
 • Türk-İş (2020): Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Mayıs 2020 Açlık ve Yoksulluk Sınırı. Available at http://www.turkis.org.tr/mayis-2020-aclik-ve-yoksulluk-siniri-d414750. (Accessed Novamber 3, 2020).
 • Ulusoy H, Tosun N, Aydın JC (2014): Türkiye’de sağlık yönetimi alanında lisans eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin genel profilinin belirlenmesine yönelik bir çalışma. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1, 10-22.
 • Yanıkkerem E, Altınparmak S, Karadeniz G (2004): Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları. Nursing Forum Dergisi, 7, 61- 62.
 • Yiğit R, Esenay IF, Derebent E (2007): Türkiye’de hemşirelik son sınıf öğrencilerinin profili. Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi, 11, 1-12.
 • YÖK (2020): Lisans Atlası. Available at https://yokatlas. yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php. (Accessed December 11, 2020).
 • YÖKYKGM (1988): Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Yurtkur Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beklenti ve Problemleri. Ankara.
 • Zanutto E (2001): Web & E-mail Surveys, Available at http://www- stat.wharton.upenn.edu/~zanutto/Annenberg 2001/docs/websurveys01.pdf. (Accessed January 20, 2021).
Yıl 2023, Cilt: 70 Sayı: 2, 191 - 201, 24.03.2023
https://doi.org/10.33988/auvfd.920487

Öz

Kaynakça

 • Abadan N (1961): Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetleri. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Arslan Y, Çelik Z, Çelik E (2009): Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi. PEFD, 26, 113-124.
 • ASPB (2012): Türkiye’de Kadının Durumu, Ankara: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri.(1961).Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları. Ankara.
 • Austin RK, Dahl AD, Wagner BD (2010): The roles of negative career thoughts and sense of coherence in predicting career decision status. Canadian Journal of Counselling, 44, 65-77.
 • Balcı V (2003): Ankara’daki üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması. MED, 158, 161-173.
 • Ballack S, Botes A (2003): Profile of Baccalaureate Curriculum Graduate Students in 1997. Curationis, 26, 60-68.
 • Briggs S (2006): An exploratory study of the factors influencing undergraduate student choice: The case of higher education in Scotland. Studies in Higher Education, 31, 705-722.
 • Çiçek HG, Baykul A, Keleş MK (2014): Öğrenci profilinin değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 171-186.
 • Donat A, Bilgiç B, Eskiocak A, et al (2019): Üniversite öğrencilerinin sorunları ve çözüm önerileri. J Higher Edu Sci, 9, 451-459.
 • Erkan S, Tuğrul B, Üstün E, et al (2002): Okulöncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştırması. H U Journal of Education, 23, 108-116.
 • Filter S (2010): The choice-of-college decision of academically talented students. Doctoral Dissertation, The George Washington University.
 • Fraenkel JR, Wallen NE, Hyun HH (2012): How to Design and Evaluate Research in Education. New York.
 • Gelişli T (2014): Türkiye’de kadın eğitiminin bugünkü durumu. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 40, 1-20.
 • Gibbons S, Vignoles A (2012): Geography, choice and participation in higher education in England. Regional Science and Urban Economics, 42, 98–113.
 • Gökmen H (1985): Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri ve Kendilerini Gerçekleştirme Düzeyleri. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Günay D (2018): Türkiye’de lisansüstü eğitim ve lisansüstü eğitime felsefi bir bakış. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1, 71-88.
 • Holden Chelsey L (2020): Characteristics of veterinary students: perfectionism, personality factors, and resilience. JVME, 47, 488-496.
 • Irvine L, Vermilya JR (2010): Gender work in a feminized profession: the case of veterinary medicine. Gender & Society, 24, 56-82.
 • J Rucker M (2002): Gender changes and the future of our profession. JWME, 2, 63-65.
 • Kutlu L, Baykal D, Tandoğan Ö, et al (2019): Üniversite öğrencilerinin bilimsel ve sosyal etkinliklere katılma ihtiyaçlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Haliç Üniv Sağ Bil Der, 2, 41-58.
 • Küçükaslan Ö, Bulut İ (2019): Dicle Üniversitesi veteriner fakültesinin öğrenci profili üzerine bir araştırma. Dicle Üniv Vet Fak Derg, 12, 1-7.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018): Tercih Yerleştirme Klavuzu. Available at https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/2018_06/29113510_2018_yılı_tercyh_ve_yerleytyrme_kılavuzu.pdf. (Accessed February 12, 2021).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2020): Tercih Yerleştirme Klavuzu. Available at https://www.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/2020_07/16114210_OrtaoYretime_GeciY_Tercih_ve_YerleYtirme_KYlavuzu_2020.pdf. (Accessed August 17, 2020).
 • Northey WF (2005): Studying marriage and family therapists in the 21st century: Methodological and technological issues. JMFT, 31, 99-106.
 • Özdemir Ç, Yüksel G, Cemaloğlu N, et al (2003): Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara.
 • Özen A, Ateş BK (2003): Sosyo-Kültürel Değişkenler Işığında Veteriner Hekimliğin Profili: II. Mesleki Örgütlenme. Vet Bil Derg, 19, 49-56.
 • Özen A, Doğan Ö, Başağaç Gül RT, et al (2012): Türkiye’de Veteriner Hekimliği Üzerine Araştırmalar: II Veteriner Hekim Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Bunların Gelecek Algısı Üzerine Etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 731-737.
 • Özsoy S (2004): Üniversite öğrenci profili: kavramsal bir çözümleme ve Türkiye’ye ilişkin bazı ampirik bulgular. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4, 301-334.
 • R Slater M (2000): Women in veterinary medicine. JAVMA, 217, 472-476.
 • Sandal EK, Karademir N (2013): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi fen edebiyat fakültesi, coğrafya bölümü öğrencilerinin profili, beklenti ve sorunlarının değerlendirilmesi. KSÜSBD, 10, 129-155.
 • Sarıkaya T, Khorshıd L (2009): Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi, TEBD, 7, 393-423.
 • Soutar G, Turner J (2002): Students’ preferences for university: a conjoint analysis. IJEM, 16, 40-45.
 • Susan M Shaw (2018): Leisure, recreation or free time? Measuring time usage. JLR, 18, 177-189.
 • Süzer M (2000): Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları. PEFD, 8, 123-133.
 • Tekin ME (2014): Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrenci profili. Eurasian J Vet Sci, 30, 181-187.
 • TDK (2021): Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük. Available at https://sozluk.gov.tr/. (Accessed January 11, 2021).
 • TÜİK (2020): Türkiye İstatistik Kurumu. Available at https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2020-37221&dil=1. (Accessed January 21, 2021).
 • Türk-İş (2020): Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Mayıs 2020 Açlık ve Yoksulluk Sınırı. Available at http://www.turkis.org.tr/mayis-2020-aclik-ve-yoksulluk-siniri-d414750. (Accessed Novamber 3, 2020).
 • Ulusoy H, Tosun N, Aydın JC (2014): Türkiye’de sağlık yönetimi alanında lisans eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin genel profilinin belirlenmesine yönelik bir çalışma. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1, 10-22.
 • Yanıkkerem E, Altınparmak S, Karadeniz G (2004): Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları. Nursing Forum Dergisi, 7, 61- 62.
 • Yiğit R, Esenay IF, Derebent E (2007): Türkiye’de hemşirelik son sınıf öğrencilerinin profili. Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi, 11, 1-12.
 • YÖK (2020): Lisans Atlası. Available at https://yokatlas. yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php. (Accessed December 11, 2020).
 • YÖKYKGM (1988): Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Yurtkur Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beklenti ve Problemleri. Ankara.
 • Zanutto E (2001): Web & E-mail Surveys, Available at http://www- stat.wharton.upenn.edu/~zanutto/Annenberg 2001/docs/websurveys01.pdf. (Accessed January 20, 2021).
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nigar Yerlikaya 0000-0002-7106-1367

Yayımlanma Tarihi 24 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 70 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yerlikaya, N. (2023). A field study on the profile of veterinary students in Türkiye: example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 70(2), 191-201. https://doi.org/10.33988/auvfd.920487
AMA Yerlikaya N. A field study on the profile of veterinary students in Türkiye: example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2023;70(2):191-201. doi:10.33988/auvfd.920487
Chicago Yerlikaya, Nigar. “A Field Study on the Profile of Veterinary Students in Türkiye: Example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 70, sy. 2 (Mart 2023): 191-201. https://doi.org/10.33988/auvfd.920487.
EndNote Yerlikaya N (01 Mart 2023) A field study on the profile of veterinary students in Türkiye: example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 70 2 191–201.
IEEE N. Yerlikaya, “A field study on the profile of veterinary students in Türkiye: example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 70, sy. 2, ss. 191–201, 2023, doi: 10.33988/auvfd.920487.
ISNAD Yerlikaya, Nigar. “A Field Study on the Profile of Veterinary Students in Türkiye: Example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 70/2 (Mart 2023), 191-201. https://doi.org/10.33988/auvfd.920487.
JAMA Yerlikaya N. A field study on the profile of veterinary students in Türkiye: example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2023;70:191–201.
MLA Yerlikaya, Nigar. “A Field Study on the Profile of Veterinary Students in Türkiye: Example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 70, sy. 2, 2023, ss. 191-0, doi:10.33988/auvfd.920487.
Vancouver Yerlikaya N. A field study on the profile of veterinary students in Türkiye: example of Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2023;70(2):191-20.