Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An evaluation of Türkiye livestock congresses (1968-2000)

Yıl 2023, Cilt: 70 Sayı: 3, 253 - 265, 23.06.2023
https://doi.org/10.33988/auvfd.1009718

Öz

Eight livestock congresses were held between 1968-2000 under the Turkish Veterinary Medical Association (TVMA) leadership to improve animal husbandry in Türkiye. In these congresses, besides problems in the livestock sector, issues related to the production and consumption of animal products were also discussed. The aim was for the organizers and participants to be composed of different fields related to animal husbandry and thus address the issue from every perspective. The establishment of an autonomous "Ministry of Livestock" was demanded in all congresses. Problems and solution proposals regarding animal husbandry in Türkiye were scientifically discussed with veterinarians, producers, industrialists, consumers, and government representatives. As a result, this study, which was carried out to evaluate the issues addressed in Türkiye Livestock Congresses and contribute to the determination of the problems and solutions of the livestock sector, can shed light on the resolution of today's livestock problems.

Teşekkür

For her support in examining the 7th Türkiye Livestock Congress file, we would like to thank Ankara University Faculty of Veterinary Medicine, Department of History of Veterinary Medicine and Deontology.

Kaynakça

 • Ali Rıza (1924): Beş Senelik Umur-u Baytariye Programı. Okut matbaası, Ankara, 38s.
 • Anon (1961): Olaylar Düşünceler, Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 31, 76.
 • Anon (1962): Ekonomik Kalkınmamızda Hayvancılık. Mars Matbaası, 64 s. Ankara.
 • Anon (1968): Birinci Türkiye Hayvancılık Kongresi. Ongun Kardeşler Matbaası, 495 s. Ankara.
 • Anon (1970): İkinci Türkiye Hayvancılık Kongresi. Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaası, 511 s. Ankara.
 • Anon (1970): Veteriner Hekimlik Öğretiminin 127.nci Yıldönümü. Ongun Kardeşler Matbaası, s.3, Ankara.
 • Anon (1972): Üçüncü Türkiye Hayvancılık Kongresi. Ongun Kardeşler Matbaası, 344 s. Ankara.
 • Anon (1974): Dördüncü Türkiye Hayvancılık Kongresi. Kalite Matbaası, 529 s. Ankara.
 • Anon (1976): Beşinci Türkiye Hayvancılık Kongresi. Ongun Kardeşler Matbaacılık, 285 s. Ankara.
 • Anon (1978): Altıncı Türkiye Hayvancılık Kongresi. Ongun kardeşler Matbaası, 453 s. Ankara.
 • Anon (1981): Yedinci Türkiye Hayvancılık Kongresi Dosyası. AU Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Medicine and Deontology, Ankara.
 • Anon (1998): 1. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Ön Rapor. Veteriner Hekimler Derneği, Ankara.
 • Anon (2000): Sekizinci Türkiye Hayvancılık Kongresi. 202s. Ankara.
 • Anon (2020): https://www.ab.gov.tr/ fasil- 12-gida- guvenligi- veterinerlik- ve- bitki- sagligi-politikasi_77 .html. (Accessed April 20, 2021).
 • Bekman M (1945): Veteriner Kongreleri ve İtilâfnameleri - Lescongrés et Lesconventions Vétérinaires. Marifet Basımevi, İstanbul.
 • Boratav K (2005): Türkiye İktisat Tarihi (1908-2002). 9. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Bowen GA (2009): Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9, 27-40.
 • Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Kalkınma Planları Özel İhtisas Komisyon Raporları (2021): https://www.sbb.gov.tr/ozel-ihtisas-komisyonu-raporlari/#1543312172966-b62de4d7-b832/ (Accessed May 31, 2021).
 • Kalkınma Planları (2021): https://www.sbb.gov.tr/ kalkinma-planlari/ (Accessed June 01, 2021).
 • Melikoğlu B, Kızıltepe A (2008): Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Tarihten Notlar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 8, 94-101.
 • Melikoğlu Gölcü B, Uyguntürk A, Ünsal Adaca A (2021): Fisheries and aquaculture in veterinary medical education in Turkey: History and recent developments. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27, 67-72.
 • Menteş Gürler A, Yiğit A, Sanal Ş (2017): Research on the report of Professor Rostafinski as a sample of scientific cooperation in animal breeding in the first years of the Republic of Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23, 491-495.
 • Metintaş MY, Kayıran M (2016): 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Tarimina Etkileri ve 1931 Birinci Türkiye Ziraat Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 33-82.
 • Salt Ş (1997): Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin tarihi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sanal Ş, Menteş Gürler A, Erler MY (2018): A historical research on the First (1927) and Second (1929) Balkan Veterinary Congress on infectious animal diseases. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24, 743-750.
 • TVHB (1998): I. Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Raporu, 21-22 Mayıs 1998, Ankara.
 • TVHB (2002): II. Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Raporu, 11-12 Ekim 2002, Ankara.
 • TVHB (2010): III. Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Raporları, 23-25 Nisan 2010, Ankara.
 • TVHB (2018): IV. Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Bildirgesi, 30 Mart – 1 Nisan 2018, Antalya.
 • Yavuz S (2012): Birinci Ziraat Kongresi, Alınan Kararlar ve Cumhuriyet Dönemi Ziraat Politikalarına Yansımaları. Y. Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Yerlikaya H (1982): Elazığ Veteriner Fakültesi’nin kuruluşu, on yıllık gelişimi ve Türk veteriner hekimlik öğretimindeki yeri. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yiğit A, Yaşar A, Menteş Gürler A (2015): International Veterinary Congresses in Ottoman Era Archives. 101. In: Proceedings of 32nd World Veterinary Congress. İstanbul, Turkey.
Yıl 2023, Cilt: 70 Sayı: 3, 253 - 265, 23.06.2023
https://doi.org/10.33988/auvfd.1009718

Öz

Kaynakça

 • Ali Rıza (1924): Beş Senelik Umur-u Baytariye Programı. Okut matbaası, Ankara, 38s.
 • Anon (1961): Olaylar Düşünceler, Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 31, 76.
 • Anon (1962): Ekonomik Kalkınmamızda Hayvancılık. Mars Matbaası, 64 s. Ankara.
 • Anon (1968): Birinci Türkiye Hayvancılık Kongresi. Ongun Kardeşler Matbaası, 495 s. Ankara.
 • Anon (1970): İkinci Türkiye Hayvancılık Kongresi. Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaası, 511 s. Ankara.
 • Anon (1970): Veteriner Hekimlik Öğretiminin 127.nci Yıldönümü. Ongun Kardeşler Matbaası, s.3, Ankara.
 • Anon (1972): Üçüncü Türkiye Hayvancılık Kongresi. Ongun Kardeşler Matbaası, 344 s. Ankara.
 • Anon (1974): Dördüncü Türkiye Hayvancılık Kongresi. Kalite Matbaası, 529 s. Ankara.
 • Anon (1976): Beşinci Türkiye Hayvancılık Kongresi. Ongun Kardeşler Matbaacılık, 285 s. Ankara.
 • Anon (1978): Altıncı Türkiye Hayvancılık Kongresi. Ongun kardeşler Matbaası, 453 s. Ankara.
 • Anon (1981): Yedinci Türkiye Hayvancılık Kongresi Dosyası. AU Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Medicine and Deontology, Ankara.
 • Anon (1998): 1. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Ön Rapor. Veteriner Hekimler Derneği, Ankara.
 • Anon (2000): Sekizinci Türkiye Hayvancılık Kongresi. 202s. Ankara.
 • Anon (2020): https://www.ab.gov.tr/ fasil- 12-gida- guvenligi- veterinerlik- ve- bitki- sagligi-politikasi_77 .html. (Accessed April 20, 2021).
 • Bekman M (1945): Veteriner Kongreleri ve İtilâfnameleri - Lescongrés et Lesconventions Vétérinaires. Marifet Basımevi, İstanbul.
 • Boratav K (2005): Türkiye İktisat Tarihi (1908-2002). 9. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Bowen GA (2009): Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9, 27-40.
 • Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Kalkınma Planları Özel İhtisas Komisyon Raporları (2021): https://www.sbb.gov.tr/ozel-ihtisas-komisyonu-raporlari/#1543312172966-b62de4d7-b832/ (Accessed May 31, 2021).
 • Kalkınma Planları (2021): https://www.sbb.gov.tr/ kalkinma-planlari/ (Accessed June 01, 2021).
 • Melikoğlu B, Kızıltepe A (2008): Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Tarihten Notlar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 8, 94-101.
 • Melikoğlu Gölcü B, Uyguntürk A, Ünsal Adaca A (2021): Fisheries and aquaculture in veterinary medical education in Turkey: History and recent developments. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27, 67-72.
 • Menteş Gürler A, Yiğit A, Sanal Ş (2017): Research on the report of Professor Rostafinski as a sample of scientific cooperation in animal breeding in the first years of the Republic of Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23, 491-495.
 • Metintaş MY, Kayıran M (2016): 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Tarimina Etkileri ve 1931 Birinci Türkiye Ziraat Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 33-82.
 • Salt Ş (1997): Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin tarihi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sanal Ş, Menteş Gürler A, Erler MY (2018): A historical research on the First (1927) and Second (1929) Balkan Veterinary Congress on infectious animal diseases. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24, 743-750.
 • TVHB (1998): I. Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Raporu, 21-22 Mayıs 1998, Ankara.
 • TVHB (2002): II. Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Raporu, 11-12 Ekim 2002, Ankara.
 • TVHB (2010): III. Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Raporları, 23-25 Nisan 2010, Ankara.
 • TVHB (2018): IV. Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Bildirgesi, 30 Mart – 1 Nisan 2018, Antalya.
 • Yavuz S (2012): Birinci Ziraat Kongresi, Alınan Kararlar ve Cumhuriyet Dönemi Ziraat Politikalarına Yansımaları. Y. Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Yerlikaya H (1982): Elazığ Veteriner Fakültesi’nin kuruluşu, on yıllık gelişimi ve Türk veteriner hekimlik öğretimindeki yeri. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yiğit A, Yaşar A, Menteş Gürler A (2015): International Veterinary Congresses in Ottoman Era Archives. 101. In: Proceedings of 32nd World Veterinary Congress. İstanbul, Turkey.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Yiğit 0000-0002-1180-3517

Şule Sanal 0000-0002-5703-5752

Ayşe Menteş Gürler 0000-0001-8402-7291

Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 70 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yiğit, A., Sanal, Ş., & Menteş Gürler, A. (2023). An evaluation of Türkiye livestock congresses (1968-2000). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 70(3), 253-265. https://doi.org/10.33988/auvfd.1009718
AMA Yiğit A, Sanal Ş, Menteş Gürler A. An evaluation of Türkiye livestock congresses (1968-2000). Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2023;70(3):253-265. doi:10.33988/auvfd.1009718
Chicago Yiğit, Ali, Şule Sanal, ve Ayşe Menteş Gürler. “An Evaluation of Türkiye Livestock Congresses (1968-2000)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 70, sy. 3 (Haziran 2023): 253-65. https://doi.org/10.33988/auvfd.1009718.
EndNote Yiğit A, Sanal Ş, Menteş Gürler A (01 Haziran 2023) An evaluation of Türkiye livestock congresses (1968-2000). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 70 3 253–265.
IEEE A. Yiğit, Ş. Sanal, ve A. Menteş Gürler, “An evaluation of Türkiye livestock congresses (1968-2000)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 70, sy. 3, ss. 253–265, 2023, doi: 10.33988/auvfd.1009718.
ISNAD Yiğit, Ali vd. “An Evaluation of Türkiye Livestock Congresses (1968-2000)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 70/3 (Haziran 2023), 253-265. https://doi.org/10.33988/auvfd.1009718.
JAMA Yiğit A, Sanal Ş, Menteş Gürler A. An evaluation of Türkiye livestock congresses (1968-2000). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2023;70:253–265.
MLA Yiğit, Ali vd. “An Evaluation of Türkiye Livestock Congresses (1968-2000)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 70, sy. 3, 2023, ss. 253-65, doi:10.33988/auvfd.1009718.
Vancouver Yiğit A, Sanal Ş, Menteş Gürler A. An evaluation of Türkiye livestock congresses (1968-2000). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2023;70(3):253-65.