Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2024, Cilt: 71 Sayı: 1, 1 - 8, 02.01.2024
https://doi.org/10.33988/auvfd.1085881

Öz

Kaynakça

 • Albania State Archive (1943): Announcement of the Ministry of Agriculture and Forestry addressed to Vasfi Samim Visoka, on his appointment as Secretary General of the Ministry of Culture. No. I-105, Available at https://portal.ehri-project.eu/institutions/al-006014 (Accessed January 12, 2022).
 • Başağaç RT, Öztürk R (2003): Veteriner hekimliği tarihinde iz bırakanlar: Naki Cevad Akkerman. Türk Vet Hek Bir Derg, 3, 45-47.
 • Başağaç RT, Özkul T (2004): Veteriner hekimliği tarihinde iz bırakanlar: Ahmet Şefik Kolaylı. Türk Vet Hek Bir Derg, 4, 76-79.
 • Bayazit A, Boz E (2017): Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi yenileşme hareketlerinin Türk spor kültürüne etkileri: Tanzimattan Cumhuriyete spor. UKSAD, 3, 211-228.
 • Bekman M (1940): Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara.
 • Bekman M (1963): Üç Bilgin. Hüsnütabiat Basımevi, İstanbul.
 • Bekman M (1965): Kimyager Ord. Prof. Dr. Fazlı Faik Yeğül (1882-1965). Türk Vet Hek Der Derg, 35, 626-629.
 • Boriçi H (2008): Vasfi Samimi’s Life and Work. 2nd vol, Shtypshkronjapp, Tirana.
 • Dinçer F (1980): Türkiye’de askeri veteriner hekimlik tarihi üzerinde araştırmalar III. Ankara Univ Vet Fak Derg, 27, 294-321.
 • Dinçer F (1982): Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün hayatı ve bilimsel çalışmaları. Ankara Univ Vet Fak Derg, 29, 256-276.
 • Dita Gazette (2020): Shkencëtari dhe intelektuali i madh Vasfi Samim Visoka. Available at http://www.gazetadita.al/ shkencetari-dhe-intelektuali-i-madh-vasfi-samim-visoka/ (Accessed January 6, 2022).
 • Erk N (1968): İlk Türk bakteriyologlarından Adil Mustafa. Ankara Univ Vet Fak Derg, 15, 24-28.
 • Erk N (1977): Ölümünün dördüncü yıl dönümünde hocam Selahattin Batu. Ankara Univ Vet Fak Derg, 24, 319-323.
 • Etker Ş (2013): Askeri baytarları terakki ve teavün cemiyet-i umumisi ve 1908 nizamnamesi. Osmanlı Bil Araş, 15, 108-115.
 • Hayber A (2011): Zor Geçitte (hikâyeler). Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara.
 • Hayber A (2011): Denemeler. Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara.
 • Hayber A (2012): Tiyatro-Tiyatro. Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara.
 • Melikoğlu B, Osmanağaoğlu Ş (2011): Baytar ameliyat hastanesinden askeri tatbikat-ı baytariye mektebi’ne uzanan tarihsel gelişim süreci. Türk Vet Hek Bir Derg, 3-4, 109-117.
 • Melikoğlu B (2012): Osman Nuri Eralp-mesleğe adanmış bir yaşam. Türk Vet Hek Bir Derg, 12, 112-127.
 • Melikoğlu B, Özgür A, Osmanağaoğlu Ş (2012): Osmanlı Devletinde veteriner hekimliği mezuniyet belgeleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 7-14.
 • Melikoğlu Gölcü B, Özgür A (2015): Osmanlı Devleti’nde sivil veteriner hekimliğine yönelik ilk mevzuat düzenlemeleri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 62, 7-12.
 • Melikoğlu Gölcü B (2019): Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya gönderilen veteriner hekimliği öğrencileri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 66, 131-139.
 • Osmanağaoğlu Ş (2010): Türk tarihinde veteriner hekim büyüklerimiz. Vet Hekim Der Derg, 81, 3-7.
 • Öztürk R, Başağaç RT (2002): Veteriner hekimliği tarihinde iz bırakanlar: Hüdai-Ahmet Kemal Cemil. Türk Vet Hek Bir Derg, 2, 54-56.
 • Samim V (1943): Mother Kosova-The Real Albania. EMSN Publishers, Tirana.
 • Samim G (2022): Personal communication with son of Dr. Vasfi Samim. Tirana, Albania. (Interview date 18-21 January 2022).
 • Sancaktar C (2019): Balkanlar’da devletçi sosyalizmden kapitalizme geçiş: Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya. J Balk Near East Stud, 5, 56-64.
 • Shqiptarja Gazette (2013): Dr. Vasfi Samimi, një gur i çmuar i dijes kombëtare. Available at https://shqiptarja.com/lajm/dr-vasfi-samimi-nj-euml-gur-br-i-ccedil-muar-i-dijes-komb-euml-tare (Accessed January 7, 2022).
 • Sinmez ÇÇ, Aslım G, Yaşar A (2011): Türkiye’de ilk serbest veteriner hekimlerinden milli voleybolcu Burhan Yamanoğlu’nun hayatı ve çalışmaları. Türk Vet Hek Bir Derg, 12, 137-142.
 • Sinmez ÇÇ, Yaşar A (2011): Veteriner hekimliği yönüyle Mehmet Akif Ersoy. Sağlık Bilimleri Derg, 20, 143-149.
 • Telegraf Gazette (2019): Dr. Bilal Golemi, studiuesi atdhetar i mikrobiologjisë dhe veterinarisë që zuri vend në analet e shkencës botërore. Available at https://telegraf.al/ speciale/dr-bilal-golemi-studiuesi-atdhetar-i-mikrobiologjise- dhe-veterinarise-qe-zuri-vend-ne-analet-e-shkences-boterore/ (Accessed January 12, 2022).
 • Telegraf Gazette (2020): Dr. Vasfi Samimi, Shkencëtari Që Luajti Me Fenerbacce. Available at https://telegraf.al/ speciale/bashkim-koci-dr-vasfi-samimi-shkencetari-qe-luajti-me-fenerbacce/ (Accessed January 7, 2022).
 • Yaşar A, İzmirli S, Aslım G (2010): Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk serbest veteriner hekimi Adnan Ertanık'ın hayatı ve çalışmaları. Türk Vet Hek Bir Derg, 10, 111-117.

Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A successful veterinarian, artist and sportsman in Albania

Yıl 2024, Cilt: 71 Sayı: 1, 1 - 8, 02.01.2024
https://doi.org/10.33988/auvfd.1085881

Öz

This biographical research aims to reveal the professional life and scientific works of Dr. Vasfi Samim. Dr. Vasfi Samim (1905–1981) was an internationally renowned Albanian veterinarian registered in the Ottoman State Register, who has been considered as an accomplished veterinarian, zootechnist, artist as well as sportsman in Albania. After graduating from the Higher Veterinary School (Baytar Mekteb-i Alisi) in Istanbul in 1927, Dr. Vasfi Samim completed his doctorate in the field of veterinary zootechny at the Berlin Higher Veterinary School in 1931. Upon returning to his country, he provided the structuring and development of animal health, breeding and zootechnical disciplines at international standards through serving important administrative duties. Dr. Vasfi Samim has 27 scientific articles on veterinary infectious diseases, animal breeding, selection, and crossbreeding as well as 11 books with social, cultural and political themes, 16 stories, 43 essays, and 23 theater works. He also played in Fenerbahçe, one of Türkiye’s well-established sports clubs, and in Albanian football teams, and became an exemplary role model by being a manager in the national and international promotion and development of Albanian sports. Dr. Vasfi Samim should be remembered as an influential veterinarian, and an intellectual personality for the region he was grown in and for the world.

Etik Beyan

This study does not present any ethical concerns.

Teşekkür

The authors thanks Genci Samim, son of the late Dr. Vasfi Samim, for critically proofreading the manuscript. This article is dedicated to the cherished memory of Batuhan Şahin, whom we lost in the Kahramanmaraş earthquake on 06 February 2023.

Kaynakça

 • Albania State Archive (1943): Announcement of the Ministry of Agriculture and Forestry addressed to Vasfi Samim Visoka, on his appointment as Secretary General of the Ministry of Culture. No. I-105, Available at https://portal.ehri-project.eu/institutions/al-006014 (Accessed January 12, 2022).
 • Başağaç RT, Öztürk R (2003): Veteriner hekimliği tarihinde iz bırakanlar: Naki Cevad Akkerman. Türk Vet Hek Bir Derg, 3, 45-47.
 • Başağaç RT, Özkul T (2004): Veteriner hekimliği tarihinde iz bırakanlar: Ahmet Şefik Kolaylı. Türk Vet Hek Bir Derg, 4, 76-79.
 • Bayazit A, Boz E (2017): Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi yenileşme hareketlerinin Türk spor kültürüne etkileri: Tanzimattan Cumhuriyete spor. UKSAD, 3, 211-228.
 • Bekman M (1940): Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara.
 • Bekman M (1963): Üç Bilgin. Hüsnütabiat Basımevi, İstanbul.
 • Bekman M (1965): Kimyager Ord. Prof. Dr. Fazlı Faik Yeğül (1882-1965). Türk Vet Hek Der Derg, 35, 626-629.
 • Boriçi H (2008): Vasfi Samimi’s Life and Work. 2nd vol, Shtypshkronjapp, Tirana.
 • Dinçer F (1980): Türkiye’de askeri veteriner hekimlik tarihi üzerinde araştırmalar III. Ankara Univ Vet Fak Derg, 27, 294-321.
 • Dinçer F (1982): Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün hayatı ve bilimsel çalışmaları. Ankara Univ Vet Fak Derg, 29, 256-276.
 • Dita Gazette (2020): Shkencëtari dhe intelektuali i madh Vasfi Samim Visoka. Available at http://www.gazetadita.al/ shkencetari-dhe-intelektuali-i-madh-vasfi-samim-visoka/ (Accessed January 6, 2022).
 • Erk N (1968): İlk Türk bakteriyologlarından Adil Mustafa. Ankara Univ Vet Fak Derg, 15, 24-28.
 • Erk N (1977): Ölümünün dördüncü yıl dönümünde hocam Selahattin Batu. Ankara Univ Vet Fak Derg, 24, 319-323.
 • Etker Ş (2013): Askeri baytarları terakki ve teavün cemiyet-i umumisi ve 1908 nizamnamesi. Osmanlı Bil Araş, 15, 108-115.
 • Hayber A (2011): Zor Geçitte (hikâyeler). Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara.
 • Hayber A (2011): Denemeler. Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara.
 • Hayber A (2012): Tiyatro-Tiyatro. Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara.
 • Melikoğlu B, Osmanağaoğlu Ş (2011): Baytar ameliyat hastanesinden askeri tatbikat-ı baytariye mektebi’ne uzanan tarihsel gelişim süreci. Türk Vet Hek Bir Derg, 3-4, 109-117.
 • Melikoğlu B (2012): Osman Nuri Eralp-mesleğe adanmış bir yaşam. Türk Vet Hek Bir Derg, 12, 112-127.
 • Melikoğlu B, Özgür A, Osmanağaoğlu Ş (2012): Osmanlı Devletinde veteriner hekimliği mezuniyet belgeleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 7-14.
 • Melikoğlu Gölcü B, Özgür A (2015): Osmanlı Devleti’nde sivil veteriner hekimliğine yönelik ilk mevzuat düzenlemeleri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 62, 7-12.
 • Melikoğlu Gölcü B (2019): Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya gönderilen veteriner hekimliği öğrencileri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 66, 131-139.
 • Osmanağaoğlu Ş (2010): Türk tarihinde veteriner hekim büyüklerimiz. Vet Hekim Der Derg, 81, 3-7.
 • Öztürk R, Başağaç RT (2002): Veteriner hekimliği tarihinde iz bırakanlar: Hüdai-Ahmet Kemal Cemil. Türk Vet Hek Bir Derg, 2, 54-56.
 • Samim V (1943): Mother Kosova-The Real Albania. EMSN Publishers, Tirana.
 • Samim G (2022): Personal communication with son of Dr. Vasfi Samim. Tirana, Albania. (Interview date 18-21 January 2022).
 • Sancaktar C (2019): Balkanlar’da devletçi sosyalizmden kapitalizme geçiş: Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya. J Balk Near East Stud, 5, 56-64.
 • Shqiptarja Gazette (2013): Dr. Vasfi Samimi, një gur i çmuar i dijes kombëtare. Available at https://shqiptarja.com/lajm/dr-vasfi-samimi-nj-euml-gur-br-i-ccedil-muar-i-dijes-komb-euml-tare (Accessed January 7, 2022).
 • Sinmez ÇÇ, Aslım G, Yaşar A (2011): Türkiye’de ilk serbest veteriner hekimlerinden milli voleybolcu Burhan Yamanoğlu’nun hayatı ve çalışmaları. Türk Vet Hek Bir Derg, 12, 137-142.
 • Sinmez ÇÇ, Yaşar A (2011): Veteriner hekimliği yönüyle Mehmet Akif Ersoy. Sağlık Bilimleri Derg, 20, 143-149.
 • Telegraf Gazette (2019): Dr. Bilal Golemi, studiuesi atdhetar i mikrobiologjisë dhe veterinarisë që zuri vend në analet e shkencës botërore. Available at https://telegraf.al/ speciale/dr-bilal-golemi-studiuesi-atdhetar-i-mikrobiologjise- dhe-veterinarise-qe-zuri-vend-ne-analet-e-shkences-boterore/ (Accessed January 12, 2022).
 • Telegraf Gazette (2020): Dr. Vasfi Samimi, Shkencëtari Që Luajti Me Fenerbacce. Available at https://telegraf.al/ speciale/bashkim-koci-dr-vasfi-samimi-shkencetari-qe-luajti-me-fenerbacce/ (Accessed January 7, 2022).
 • Yaşar A, İzmirli S, Aslım G (2010): Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk serbest veteriner hekimi Adnan Ertanık'ın hayatı ve çalışmaları. Türk Vet Hek Bir Derg, 10, 111-117.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çağrı Çağlar Sinmez 0000-0002-9248-6022

Batuhan Şahin 0000-0002-7234-1379

Yayımlanma Tarihi 2 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024Cilt: 71 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sinmez, Ç. Ç., & Şahin, B. (2024). Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A successful veterinarian, artist and sportsman in Albania. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 71(1), 1-8. https://doi.org/10.33988/auvfd.1085881
AMA Sinmez ÇÇ, Şahin B. Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A successful veterinarian, artist and sportsman in Albania. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2024;71(1):1-8. doi:10.33988/auvfd.1085881
Chicago Sinmez, Çağrı Çağlar, ve Batuhan Şahin. “Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A Successful Veterinarian, Artist and Sportsman in Albania”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 71, sy. 1 (Ocak 2024): 1-8. https://doi.org/10.33988/auvfd.1085881.
EndNote Sinmez ÇÇ, Şahin B (01 Ocak 2024) Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A successful veterinarian, artist and sportsman in Albania. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 71 1 1–8.
IEEE Ç. Ç. Sinmez ve B. Şahin, “Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A successful veterinarian, artist and sportsman in Albania”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 71, sy. 1, ss. 1–8, 2024, doi: 10.33988/auvfd.1085881.
ISNAD Sinmez, Çağrı Çağlar - Şahin, Batuhan. “Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A Successful Veterinarian, Artist and Sportsman in Albania”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 71/1 (Ocak 2024), 1-8. https://doi.org/10.33988/auvfd.1085881.
JAMA Sinmez ÇÇ, Şahin B. Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A successful veterinarian, artist and sportsman in Albania. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2024;71:1–8.
MLA Sinmez, Çağrı Çağlar ve Batuhan Şahin. “Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A Successful Veterinarian, Artist and Sportsman in Albania”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 71, sy. 1, 2024, ss. 1-8, doi:10.33988/auvfd.1085881.
Vancouver Sinmez ÇÇ, Şahin B. Dr. Vasfi Samim (1905-1981): A successful veterinarian, artist and sportsman in Albania. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2024;71(1):1-8.