Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2024, Cilt: 71 Sayı: 2, 147 - 156, 01.04.2024
https://doi.org/10.33988/auvfd.1104667

Öz

Kaynakça

 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (2022): VEDEK-TVHEDS: Öz Değerlendirme Raporu.
 • Anonymous (1934): 1934-35 Senesi Ders ve Tatbikat Planı. T.C. Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara.
 • Anonymous (1935): 1935-36 Senesi Ders ve Tatbikat Planı. T.C. Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara.
 • Anonymous (1943): Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kılavuzu. Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi, Ankara.
 • Anonymus (2022): Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı. Available at http://www.veterinary. ankara.edu.tr/cerrahi-anabilim-dali. (Accessed March 18, 2022).
 • Bekman M (1940): Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Cildevi, Ankara.
 • Council of Higher Education (2022): Yükseköğretim Akademik Arama. Available at https://akademik.yok. gov.tr/AkademikArama/. (Accessed March 17, 2022).
 • Council of Higher Education (2022): Ulusal Tez Merkezi, Available at https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Accessed Jan 3, 2022).
 • Dinçer F (1976): A brief history of the scientific relations between Turkey and European countries in the veterinary field. Fırat Üniv Vet Fak Derg, 3,169-175.
 • Dinçer F, Özgür A, Yaşar A, et al (2001): Osmanlı Döneminde Veteriner Hekimliği Alanında Te’lif, Tercüme ve Yayın Faaliyetleri. Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, Tebliğler Kitabı, IRCICA Osmanlı Tarihi Kaynak ve İncelemeleri Dizisi Seri No: 7, Yıldız Matbaacılık, İstanbul, 375-399.
 • Erk N (1961): Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Kuruluşu ve Veteriner Hekimlik Öğretiminin Bu Kurumdaki On Beş Yıllık Tarihi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 8,76-104.
 • Erk N (1961): Veteriner Fakültesinin Ankara Üniversitesine katılışı tarihi ve son on iki yıllık öğretim durumu. Ankara Univ Vet Fak Derg, 8,158-187.
 • Erk N (1966): Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları:195, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Erk N (1973): Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk 50 Yılında (1923-1973) Veteriner Hekimlik Öğretiminin Gösterdiği Gelişmeler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Erk H, Finci A, Şendil Ç (1981): Veteriner hekimlikte klinik öğretiminin gelişmesi. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 7,51-57.
 • European System of Evaluation of Veterinary Training (2022): Manual of Standard Operating Procedure (SOP) 30 Mayıs 2019. European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Available at https://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/SOP/ESEVT_SOP_2019_As_amended_in_September_2021.pdf. (Accessed March 3, 2022).
 • Godlewsky, Sommer (1846): Türkiye’de Veteriner Hekimlik (19. yy ortalarında), (Çev. N. Erk-1972), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Küçükaslan Ö, Küçükaslan İ (2015): Prof. Dr. Hüseyin Erk’in yaşamı ve çalışmaları üzerine bir araştırma, Vet Hekim Dern Derg, 86, 10-21.
 • Küçükaslan Ö, Melikoğlu Gölcü B, Yerlikaya N (2018): Türkiye’de veteriner radyolojinin başlangıcı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki tarihsel gelişimi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 65, 163-170.
 • Küçükaslan Ö, Yiğit A (2021): Türkiye’de veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji alanı akademisyenlerinin bilimsel çalışmaları bibliyografyası (1950-2015). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14, 377-414.
 • Melikoğlu Gölcü B (2019): Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya gönderilen veteriner hekimliği öğrencileri, Ankara Univ Vet Fak Derg, 66, 131-139.
 • Öktem B (1963): Fakültemiz otuz yaşında. Türk Vet Hekim Der Derg, 33(11-12):562-572.
 • Öktem B (1937): Türkiye’de Nalbantlık, YZE Çalışmalarından: 68, Ankara.
 • Sağlam M (1981): Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1981 Mezuniyet Yıllığı.
 • Salt Ş (1997): Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinin tarihi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tüzdil N (1955): Türkiye’de Veteriner Fakültesinin Tarihi ve Laboratuar Hayatının Başlangıcı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Yerlikaya N, Küçükaslan Ö (2021): Academic Life of Prof. Dr. Selim Tolkun. 102-103. In: 3. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress. Ankara.

The beginning of veterinary surgery education in Türkiye and the historical development of this discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine

Yıl 2024, Cilt: 71 Sayı: 2, 147 - 156, 01.04.2024
https://doi.org/10.33988/auvfd.1104667

Öz

Research on the history of the fields of science has special meanings and importance in the history of veterinary medicine. Various studies are carried out on this subject, both at the level of scientific articles and at the level of large-scale doctorate. In this article, the beginning of the veterinary surgery field in Türkiye and its historical development in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine, which is the oldest faculty, are discussed. The main material of the study was the first-hand archival resources provided by the Rectorate, Dean's Office and Departments of Ankara University. Various books and journals related to the subject were also used. The data obtained were evaluated within the framework of the historical methodology and were written down chronologically. The processes of the modern surgery education, which started with the Prussian Veterinarian Godlewsky in the Ottoman period, continued within the Higher Agricultural Institute and later Ankara University in the post-Republican period, the changes in the structure of the department with the changes in the university laws, the educational status, the academic stages and the number of publications until April 2022 of faculty members have been determined. The data obtained can shed light on the evaluations to be made in this field. As a result, it has been tried to present a well-coordinated source on the history of the field. The inclusion of detailed data on the surgical units of all veterinary faculties in Türkiye would enable the holistic determination of the quality of surgery in veterinary medicine.

Kaynakça

 • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (2022): VEDEK-TVHEDS: Öz Değerlendirme Raporu.
 • Anonymous (1934): 1934-35 Senesi Ders ve Tatbikat Planı. T.C. Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara.
 • Anonymous (1935): 1935-36 Senesi Ders ve Tatbikat Planı. T.C. Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara.
 • Anonymous (1943): Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kılavuzu. Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi, Ankara.
 • Anonymus (2022): Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı. Available at http://www.veterinary. ankara.edu.tr/cerrahi-anabilim-dali. (Accessed March 18, 2022).
 • Bekman M (1940): Veteriner Tarihi. Ankara Basım ve Cildevi, Ankara.
 • Council of Higher Education (2022): Yükseköğretim Akademik Arama. Available at https://akademik.yok. gov.tr/AkademikArama/. (Accessed March 17, 2022).
 • Council of Higher Education (2022): Ulusal Tez Merkezi, Available at https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (Accessed Jan 3, 2022).
 • Dinçer F (1976): A brief history of the scientific relations between Turkey and European countries in the veterinary field. Fırat Üniv Vet Fak Derg, 3,169-175.
 • Dinçer F, Özgür A, Yaşar A, et al (2001): Osmanlı Döneminde Veteriner Hekimliği Alanında Te’lif, Tercüme ve Yayın Faaliyetleri. Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, Tebliğler Kitabı, IRCICA Osmanlı Tarihi Kaynak ve İncelemeleri Dizisi Seri No: 7, Yıldız Matbaacılık, İstanbul, 375-399.
 • Erk N (1961): Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Kuruluşu ve Veteriner Hekimlik Öğretiminin Bu Kurumdaki On Beş Yıllık Tarihi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 8,76-104.
 • Erk N (1961): Veteriner Fakültesinin Ankara Üniversitesine katılışı tarihi ve son on iki yıllık öğretim durumu. Ankara Univ Vet Fak Derg, 8,158-187.
 • Erk N (1966): Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları:195, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Erk N (1973): Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk 50 Yılında (1923-1973) Veteriner Hekimlik Öğretiminin Gösterdiği Gelişmeler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Erk H, Finci A, Şendil Ç (1981): Veteriner hekimlikte klinik öğretiminin gelişmesi. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 7,51-57.
 • European System of Evaluation of Veterinary Training (2022): Manual of Standard Operating Procedure (SOP) 30 Mayıs 2019. European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Available at https://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/SOP/ESEVT_SOP_2019_As_amended_in_September_2021.pdf. (Accessed March 3, 2022).
 • Godlewsky, Sommer (1846): Türkiye’de Veteriner Hekimlik (19. yy ortalarında), (Çev. N. Erk-1972), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Küçükaslan Ö, Küçükaslan İ (2015): Prof. Dr. Hüseyin Erk’in yaşamı ve çalışmaları üzerine bir araştırma, Vet Hekim Dern Derg, 86, 10-21.
 • Küçükaslan Ö, Melikoğlu Gölcü B, Yerlikaya N (2018): Türkiye’de veteriner radyolojinin başlangıcı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki tarihsel gelişimi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 65, 163-170.
 • Küçükaslan Ö, Yiğit A (2021): Türkiye’de veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji alanı akademisyenlerinin bilimsel çalışmaları bibliyografyası (1950-2015). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14, 377-414.
 • Melikoğlu Gölcü B (2019): Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya gönderilen veteriner hekimliği öğrencileri, Ankara Univ Vet Fak Derg, 66, 131-139.
 • Öktem B (1963): Fakültemiz otuz yaşında. Türk Vet Hekim Der Derg, 33(11-12):562-572.
 • Öktem B (1937): Türkiye’de Nalbantlık, YZE Çalışmalarından: 68, Ankara.
 • Sağlam M (1981): Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1981 Mezuniyet Yıllığı.
 • Salt Ş (1997): Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinin tarihi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tüzdil N (1955): Türkiye’de Veteriner Fakültesinin Tarihi ve Laboratuar Hayatının Başlangıcı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Yerlikaya N, Küçükaslan Ö (2021): Academic Life of Prof. Dr. Selim Tolkun. 102-103. In: 3. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress. Ankara.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nigar Yerlikaya 0000-0002-7106-1367

Özgül Küçükaslan 0000-0002-7494-0236

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024Cilt: 71 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yerlikaya, N., & Küçükaslan, Ö. (2024). The beginning of veterinary surgery education in Türkiye and the historical development of this discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 71(2), 147-156. https://doi.org/10.33988/auvfd.1104667
AMA Yerlikaya N, Küçükaslan Ö. The beginning of veterinary surgery education in Türkiye and the historical development of this discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Univ Vet Fak Derg. Nisan 2024;71(2):147-156. doi:10.33988/auvfd.1104667
Chicago Yerlikaya, Nigar, ve Özgül Küçükaslan. “The Beginning of Veterinary Surgery Education in Türkiye and the Historical Development of This Discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 71, sy. 2 (Nisan 2024): 147-56. https://doi.org/10.33988/auvfd.1104667.
EndNote Yerlikaya N, Küçükaslan Ö (01 Nisan 2024) The beginning of veterinary surgery education in Türkiye and the historical development of this discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 71 2 147–156.
IEEE N. Yerlikaya ve Ö. Küçükaslan, “The beginning of veterinary surgery education in Türkiye and the historical development of this discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 71, sy. 2, ss. 147–156, 2024, doi: 10.33988/auvfd.1104667.
ISNAD Yerlikaya, Nigar - Küçükaslan, Özgül. “The Beginning of Veterinary Surgery Education in Türkiye and the Historical Development of This Discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 71/2 (Nisan 2024), 147-156. https://doi.org/10.33988/auvfd.1104667.
JAMA Yerlikaya N, Küçükaslan Ö. The beginning of veterinary surgery education in Türkiye and the historical development of this discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2024;71:147–156.
MLA Yerlikaya, Nigar ve Özgül Küçükaslan. “The Beginning of Veterinary Surgery Education in Türkiye and the Historical Development of This Discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 71, sy. 2, 2024, ss. 147-56, doi:10.33988/auvfd.1104667.
Vancouver Yerlikaya N, Küçükaslan Ö. The beginning of veterinary surgery education in Türkiye and the historical development of this discipline in Ankara University Faculty of Veterinary Medicine. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2024;71(2):147-56.