Letter to Editor
PDF BibTex RIS Cite

Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis

Year 2017, Volume: 64 Issue: 3, 199 - 203, 01.09.2017
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002798

Abstract

Toxoplasmosis is an infectious disease affecting most of the mammalian and aviary animals caused by Toxoplasma gondii. In this study, diagnostic values of bronchoalveolar lavage, biopsy and PCR and their practical implementation ways were questioned. The results of the each test were evaluated. Additionally, incidence of toxoplasmosis among seropositive cats were investigated by T. gondii and oocyst shedding screened in the stool samples, as well. The material of the study was constituted by blood, stool and bronchoalveoloar lavage samples taken from totally 102 cats. Bronchoalveolar lavage samples were evaluated for cytologic examination. In PCR analysis, T. gondii B1 primary sets were used and conventional-PCR procedure was applied. Antibodies to T. gondii were found in 49 (48,03%) of 102, with titers of 1/16 in 41 (40,19%), 1/64 in 8 (7,84%) cats. Only one cat exhibited systemic toxoplasmosis. In conclusion, although the seroprevalance was 48.03%, systemic toxoplasmosis rate was found 0.98% (1/49) with a lower percentage

References

 • Averill DR Jr, De Lahunta A (1971): Toxoplasmosis of the canine nervous system: Clinicopathologic findings in four cases. J Am Vet Med Assoc, 159, 1134-1141.
 • Babür C, Aktaş M, Dumanlı N ve ark. (1998): Elazığ yöresinde kedilerde Sabin-Feldman boya testi ile anti- Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması. Vet Bil Derg, 14, 55-58.
 • Babür C, Pişkin FÇ, Bıyıkoğlu G ve ark. (1999): Eskişehir Çifteler harası keçilerinde anti-Toxoplasma gondii antikorlarının Sabin-Feldman boya testi (SFDT) ile araştırılması. T Parazitol Derg, 23, 72-74.
 • Can H, Doskaya M, Ajzenberg D ve ark. (2014): Genetic characterization of Toxoplasma gondii isolates and Toxoplasmosis seroprevalence in stray cats of ̇İzmir, Turkey. PLoS ONE 9 (8): e104930. doi:10.1371/journal. pone. 0104930.
 • Cunningham AA, Buxton D, Thomson KM (1992): An epidemic of toxoplasmosis in a captive colony of squirrel monkeys (Saimiri sciureus). J Comp Pathol, 107, 207-219.
 • Deeb BJ, Sufan MM, Digiacomo RF (1985): Toxoplasma gondii infection of cats in Beirut, Lebanon. J Trop Med Hyg, 88, 301-306.
 • Dubey JP, Frenkel JK (1974): Immunity to feline toxoplasmosis: corticosteroids. Vet Pathol, 11, 350-379. by administration of
 • Dubey JP (1986): Toxoplasmosis. JAVMA, 189,166-170.
 • Dubey JP, Beattie CP (1988): Toxoplasmosis of animals and man. CRC Press, Inc, Boca Raton, Florida, p: 1-26.
 • Dubey JP, Carpenter JL (1993): Histologically confirmed clinical toxoplasmosis in cats: 100 cases (1952-1990). J Am Vet Med Assoc, 203, 1556-66.
 • Dubey JP (1995): Duration of immunity to shedding of Toxoplasma gondii oocysts by cats. J Parasitol, 81, 410-415.
 • Dubey JP, Mattix ME, Lipscomb TP (1996): Lesions of neonatally induced toxoplasmosis in cats. Vet Pathol, 33, 290-295.
 • Dubey JP (2004): Toxoplasmosis-a waterborne zoonosis. Vet Parasitol, 126, 57-72.
 • Dubey JP (2010): Toxoplasmosis of animals and man. CRC Press, Boca Raton, Florida, p:1-220.
 • Fostera SF, Martin P, Braddock JA ve ark. (2004): Retrospective analysis of feline bronchoalveolar lavage cytology and microbiology (1995-2000). J Feline Med Surg, 6, 189-198.
 • Frenkel JK (1990): Transmission of toxoplasmosis and the role of immunity in limiting transmission and illness. JAVMA, 196, 233-240.
 • Hazıroğlu R, Altınsaat MS, Atasever A ve ark. (1988): Kedilerde fatal toksoplazmozis. AÜ Vet Fak Derg, 35, 330- 340.
 • Hazıroğlu R (1993): An ultrastructural study of Toxoplasma gondii developmental stages in the lungs of the cat. Isr J Vet Med, 48, 65-68.
 • Hazıroglu R, Gülbahar MY, Altıntaş K (1994): Demonstration of Toxoplasma gondii antigen in naturally- infected cats using immunoperoxidase technique. Isr J Vet Med, 49, 28-30.
 • Henriksen P, Dietz HH, Uttenthal A ve ark. (1994): Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Danish farmed mink (Mustela vison S.). Vet Parasitol, 53, 1-5.
 • Keagy HF (1949): Toxoplasma in the chinchilla. JAVMA, 114, 15.
 • Kul O, Atmaca HT, Deniz A ve ark. (2011): Clinicopathologic diagnosis of cutaneous toxoplasmosis in an Angora cat. Berl Munch Tierarztl Wochenschr, 124, 386-9.
 • Levine ND (1977): Taxonomy of Toxoplasma. J Protozool, 24, 36-41.
 • Ocholi RA, Kalejaiye JO, Okewole PA (1989): Acute disseminated toxoplasmosis in two captive lions (Panthera leo) in Nigeria. Vet Rec, 124, 515-516.
 • Olafson P, Monlux WS (1942): Toxoplasma infections in animals. Cornell Vet, 32, 16-190.
 • Owen MR, Clarkson MJ, Trees AJ (1998): Diagnosis of toxoplasma abortion in ewes by polymerase chain reaction. Vet Rec, 142, 445-448.
 • Özkan AT, Celebi B, Babür C ve ark. (2008): Investigation of anti-Toxoplasma gondii antibodies in cats of the Ankara region of Turkey. J Parasitol, 48, 236-9.
 • Patton S, Legendre AM, McGavin MD ve ark. (1991): Concurrent infection with Toxoplasma gondii and feline leukemia virus. Antibody response and oocyst production. J Vet Intern Med, 5, 199-201.
 • Tanyüksel M, Gün H, Erdal N ve ark. (1994): Toksoplazmosis karşılaştırılması. T Parazitol Derg, 18, 266-276. serolojik testlerin Geliş tarihi: 29.12.2015 / Kabul tarihi: 19.10.2016

Kedilerde toksoplazmoz tanısında seroloji, sitoloji ve polimeraz zincir reaksiyonunun tanısal değerlerinin araştırılması

Year 2017, Volume: 64 Issue: 3, 199 - 203, 01.09.2017
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002798

Abstract

Toksoplazmozis, Toxoplasma gondii tarafından meydana getirilen, çok sayıda memeli ve kanatlı hayvanda görülen, protozoer bir enfeksiyondur. Bu çalışmada; klinik belirti gösteren ya da T. gondii seropozitif bulunan kedilerde uygulanabilecek bronkoalveolar lavaj ve PZR tanı yöntemlerinin geçerliliği sorgulanarak, tanısal önemleri araştırıldı. Ayrıca, seropozitif bulunan kediler arasında sistemik toksoplazmozis görülme sıklığı ile dışkıda ookist varlığı muayene edildi. Çalışma materyalini, 102 kediden alınan kan, uygun olgularda ise bronkoalveolar lavaj, deri ve karaciğer biyopsileri oluşturdu. Bu kapsamda, kan serumlarında Sabin-Feldman boya testi ile T. gondii seropozitif bulunan kediler seçilerek; anestezi altında endotrakeyal kateter yardımıyla bronkoalveolar lavaj örneğinde sitolojik muayene yapıldı. PZR analizinde ise T. gondii B1 geni spesifik primerler ile konvansiyonel-PZR prosedürleri uygulandı. Çalışmada incelenen kedilerde T. gondii seroprevalansı 49/102 (%48.03) olarak belirlendi. Anti-Toxoplasma gondii antikor titreleri açısından incelendiğinde; bunlardan %40.19’unun (41/102) 1/16, %7.84’ünün (8/102) ise 1/64 titrede olduğu ortaya konuldu. Sonuç olarak, seroprevalans %48.03 olmasına rağmen sistemik toksoplazmozis oranının (49 seropozitif kediden biri, %0.98) oldukça düşükgerçekleştiği belirlendi

References

 • Averill DR Jr, De Lahunta A (1971): Toxoplasmosis of the canine nervous system: Clinicopathologic findings in four cases. J Am Vet Med Assoc, 159, 1134-1141.
 • Babür C, Aktaş M, Dumanlı N ve ark. (1998): Elazığ yöresinde kedilerde Sabin-Feldman boya testi ile anti- Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması. Vet Bil Derg, 14, 55-58.
 • Babür C, Pişkin FÇ, Bıyıkoğlu G ve ark. (1999): Eskişehir Çifteler harası keçilerinde anti-Toxoplasma gondii antikorlarının Sabin-Feldman boya testi (SFDT) ile araştırılması. T Parazitol Derg, 23, 72-74.
 • Can H, Doskaya M, Ajzenberg D ve ark. (2014): Genetic characterization of Toxoplasma gondii isolates and Toxoplasmosis seroprevalence in stray cats of ̇İzmir, Turkey. PLoS ONE 9 (8): e104930. doi:10.1371/journal. pone. 0104930.
 • Cunningham AA, Buxton D, Thomson KM (1992): An epidemic of toxoplasmosis in a captive colony of squirrel monkeys (Saimiri sciureus). J Comp Pathol, 107, 207-219.
 • Deeb BJ, Sufan MM, Digiacomo RF (1985): Toxoplasma gondii infection of cats in Beirut, Lebanon. J Trop Med Hyg, 88, 301-306.
 • Dubey JP, Frenkel JK (1974): Immunity to feline toxoplasmosis: corticosteroids. Vet Pathol, 11, 350-379. by administration of
 • Dubey JP (1986): Toxoplasmosis. JAVMA, 189,166-170.
 • Dubey JP, Beattie CP (1988): Toxoplasmosis of animals and man. CRC Press, Inc, Boca Raton, Florida, p: 1-26.
 • Dubey JP, Carpenter JL (1993): Histologically confirmed clinical toxoplasmosis in cats: 100 cases (1952-1990). J Am Vet Med Assoc, 203, 1556-66.
 • Dubey JP (1995): Duration of immunity to shedding of Toxoplasma gondii oocysts by cats. J Parasitol, 81, 410-415.
 • Dubey JP, Mattix ME, Lipscomb TP (1996): Lesions of neonatally induced toxoplasmosis in cats. Vet Pathol, 33, 290-295.
 • Dubey JP (2004): Toxoplasmosis-a waterborne zoonosis. Vet Parasitol, 126, 57-72.
 • Dubey JP (2010): Toxoplasmosis of animals and man. CRC Press, Boca Raton, Florida, p:1-220.
 • Fostera SF, Martin P, Braddock JA ve ark. (2004): Retrospective analysis of feline bronchoalveolar lavage cytology and microbiology (1995-2000). J Feline Med Surg, 6, 189-198.
 • Frenkel JK (1990): Transmission of toxoplasmosis and the role of immunity in limiting transmission and illness. JAVMA, 196, 233-240.
 • Hazıroğlu R, Altınsaat MS, Atasever A ve ark. (1988): Kedilerde fatal toksoplazmozis. AÜ Vet Fak Derg, 35, 330- 340.
 • Hazıroğlu R (1993): An ultrastructural study of Toxoplasma gondii developmental stages in the lungs of the cat. Isr J Vet Med, 48, 65-68.
 • Hazıroglu R, Gülbahar MY, Altıntaş K (1994): Demonstration of Toxoplasma gondii antigen in naturally- infected cats using immunoperoxidase technique. Isr J Vet Med, 49, 28-30.
 • Henriksen P, Dietz HH, Uttenthal A ve ark. (1994): Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Danish farmed mink (Mustela vison S.). Vet Parasitol, 53, 1-5.
 • Keagy HF (1949): Toxoplasma in the chinchilla. JAVMA, 114, 15.
 • Kul O, Atmaca HT, Deniz A ve ark. (2011): Clinicopathologic diagnosis of cutaneous toxoplasmosis in an Angora cat. Berl Munch Tierarztl Wochenschr, 124, 386-9.
 • Levine ND (1977): Taxonomy of Toxoplasma. J Protozool, 24, 36-41.
 • Ocholi RA, Kalejaiye JO, Okewole PA (1989): Acute disseminated toxoplasmosis in two captive lions (Panthera leo) in Nigeria. Vet Rec, 124, 515-516.
 • Olafson P, Monlux WS (1942): Toxoplasma infections in animals. Cornell Vet, 32, 16-190.
 • Owen MR, Clarkson MJ, Trees AJ (1998): Diagnosis of toxoplasma abortion in ewes by polymerase chain reaction. Vet Rec, 142, 445-448.
 • Özkan AT, Celebi B, Babür C ve ark. (2008): Investigation of anti-Toxoplasma gondii antibodies in cats of the Ankara region of Turkey. J Parasitol, 48, 236-9.
 • Patton S, Legendre AM, McGavin MD ve ark. (1991): Concurrent infection with Toxoplasma gondii and feline leukemia virus. Antibody response and oocyst production. J Vet Intern Med, 5, 199-201.
 • Tanyüksel M, Gün H, Erdal N ve ark. (1994): Toksoplazmosis karşılaştırılması. T Parazitol Derg, 18, 266-276. serolojik testlerin Geliş tarihi: 29.12.2015 / Kabul tarihi: 19.10.2016

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Other ID JA92HT42TF
Journal Section Research Article
Authors

Duru Sibel YASA


Oğuz KUL


Cahit BABÜR


- DENİZAHMET


Zeynep PEKCAN


Yağci İlknur PİR

Publication Date September 1, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 64 Issue: 3

Cite

Bibtex @letter to editor { auvfd526070, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {2017}, volume = {64}, number = {3}, pages = {199 - 203}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002798}, title = {Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis}, key = {cite}, author = {Yasa, Duru Sibel and Kul, Oğuz and Babür, Cahit and Denizahmet, - and Pekcan, Zeynep and Pir, Yağci İlknur} }
APA Yasa, D. S. , Kul, O. , Babür, C. , Denizahmet, -. , Pekcan, Z. & Pir, Y. İ. (2017). Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 64 (3) , 199-203 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002798
MLA Yasa, D. S. , Kul, O. , Babür, C. , Denizahmet, -. , Pekcan, Z. , Pir, Y. İ. "Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 64 (2017 ): 199-203 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/en/pub/issue/43287/526070>
Chicago Yasa, D. S. , Kul, O. , Babür, C. , Denizahmet, -. , Pekcan, Z. , Pir, Y. İ. "Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 64 (2017 ): 199-203
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis AU - Duru SibelYasa, OğuzKul, CahitBabür, -Denizahmet, ZeynepPekcan, Yağci İlknurPir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002798 DO - 10.1501/Vetfak_0000002798 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 203 VL - 64 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002798 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002798 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis %A Duru Sibel Yasa , Oğuz Kul , Cahit Babür , - Denizahmet , Zeynep Pekcan , Yağci İlknur Pir %T Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis %D 2017 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 64 %N 3 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002798 %U 10.1501/Vetfak_0000002798
ISNAD Yasa, Duru Sibel , Kul, Oğuz , Babür, Cahit , Denizahmet, - , Pekcan, Zeynep , Pir, Yağci İlknur . "Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 64 / 3 (September 2017): 199-203 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002798
AMA Yasa D. S. , Kul O. , Babür C. , Denizahmet -. , Pekcan Z. , Pir Y. İ. Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2017; 64(3): 199-203.
Vancouver Yasa D. S. , Kul O. , Babür C. , Denizahmet -. , Pekcan Z. , Pir Y. İ. Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2017; 64(3): 199-203.
IEEE D. S. Yasa , O. Kul , C. Babür , -. Denizahmet , Z. Pekcan and Y. İ. Pir , "Investigation of the diagnostic value of serology, cytology and polymerase chain reaction in cat toxoplasmosis", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 64, no. 3, pp. 199-203, Sep. 2017, doi:10.1501/Vetfak_0000002798