Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Clinical and radiological evaluation of the results of the treatment by using modified external fixator in extremities long bone fractures in cats

Year 2013, Volume: 60 Issue: 2, 103 - 108, 01.06.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002562

Abstract

In this clinical study, clinical and radiological evaluation of the results of the treatment diaphyseal fractures on extremity long bones of cats by using modified external fixator. The material for this study was composed of 20 cats in total with different races, ages and genders. According to the postoperative clinical and radiological evaluations; the results were very good in 16 cases, good in 1 case and average in 1 case. 2 cases could not followed up. As a result; it was concluded that the use of modified external fixator alone or with pin and cerglage wire together, extremities long bone fractures like humerus, antebrachium, femur and tibia constitutes succesful results

References

 • Aslanbey D. (2002): Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji, Medipres Yayınevi, Ankara.
 • Canpolat İ, Bulut S, Kılıç S, Han MC. (1997a): Köpeklerde sert akrilik dişçi alçısı kullanılarak tam pin (bilateral) yöntemiyle deneysel yapılan eksternal fiksasyonla tibia-fibula kırıklarının sağaltımı. Veteriner Cerrahi Dergisi, 3: 14-18.
 • Canpolat İ, Bulut S, Kılıç S, Cengiz HM, Hayat A. (1997b): Köpeklerde diyafizer-tibia-fibula kırıklarında yarım pin (unilateral) yöntemi uygulanarak akrilik barlı eksternal fiksasyonla sağaltımda pin ve vida kullanıl- masının karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 3: 32- 36.
 • Coughlan AR, Miller A. (1998): BSAVA Manual of small animal fracture management and repair. British Small Animal Veterinary Association, United Kingdom p. 197- 215.
 • Fossum TW. (2007): Small Animal Surgery. 3rd Edition, Mosby Inc. St. Louis.
 • Harari J. (2002): Treatments for feline long bone fractures. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 32: 927- 47.
 • Jeng LK. (2006): Stiffness and Strength of a Modified External Skeletal Fixator for Orthopaedic Treatment of Animals Erişim: [http://psasir.upm.edu.my/591/1/1600429.pdf].
 • Erişim Tarihi: 15-10-2011.
 • Kendir B, Sağlam M. (2009): Kedilerde Karşılaşılan Humerus Kırıkları ve Sağaltım Sonuçlarının Klinik Olarak Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Klause SE, Schwarz PD, Egger EL, Piermattei DL. (1990): A modification of the unilateral type ı external fixator configuration for primary or second support of supracondylar humeral and femoral fractures. VCOT,3: 130-134.
 • Kraus KH, Toombs JP, Ness MG. (2003): External Fixation in Small Animal Practice. Blackwell Publish Company, p. 25-87.
 • Langley-Hobbs SJ. (2008): Humeral fractures in cats. 14th ESVOT Congress, Munich, 10-14 September 2008, p.115-117.
 • Piermattei DL, Flo GL, Brinker WO. (2006): Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair, 4 th ed. W.B. Saunders Co.
 • Sadak S. (2007): Köpeklerde ve Kedilerde Distal Ekstraartiküler Tibia Kırıklarının Sağaltımında Transartiküler Yöntem ve Ucu Yivli Pinlerin İntramedullar Uygulama- larında Alınan Sonuçlarının Klinik ve Radyolojik Değerlendirmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Slatter DH. (2003): Textbook of Small Animal Surgery. Volume II. 4th ed., Philedelphia: Elsevier.
 • White DT, Bronson DG, Welch RD. (2003): A mechanical comparison of veterinary linear external fixation systems, Vet Surg, 32: 507-514.
 • Yurdakul M, Sağlam M. (2009): Kedi ve köpeklerde ekstremite uzun kemiklerinin diyafizer kırıklarının sağaltı- mında uygulanan biyolojik osteosentez tekniklerinin klinik değerlendirmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56: 31-36. Geliş tarihi: 09.07.2012 / Kabul tarihi: 15.11.2012

Kedilerde karşılaşılan ekstremite uzun kemiklerinin kırıklarında modifiye eksternal fiksatör kullanımıyla sağaltım sonuçlarının klinik ve radyolojik değerlendirilmesi

Year 2013, Volume: 60 Issue: 2, 103 - 108, 01.06.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002562

Abstract

Bu klinik çalışmada, kedilerin ekstremite uzun kemiklerinde oluşan diyafizer kırıkların modifiye eksternal fiksatör kullanımıyla sağaltım sonuçlarının klinik ve radyolojik değerlendirilmesi aktarılmıştır. Çalışma materyalini, ekstremite uzun kemiklerinde kırık belirlenen değişik ırk, yaş ve cinsiyetteki toplam 20 kedi oluşturdu. Postoperatif klinik ve radyolojik değerlendirmeler sonucunda; 16 olguda çok iyi, 1 olguda iyi, 1 olguda orta dereceli fonksiyonel iyileşme belirlendi, 2 olgu ise izlenemedi. Sonuç olarak; modifiye eksternal fiksatör tek başına veya pin ve serklaj teli gibi implantlarla birlikte kullanılarak humerus, antebrachium, femur ve tibia gibi ekstremite uzun kemiklerinin kırıklarının sağaltımında fonksiyonel iyileşme sağlanabileceği kanısına varıldı

References

 • Aslanbey D. (2002): Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji, Medipres Yayınevi, Ankara.
 • Canpolat İ, Bulut S, Kılıç S, Han MC. (1997a): Köpeklerde sert akrilik dişçi alçısı kullanılarak tam pin (bilateral) yöntemiyle deneysel yapılan eksternal fiksasyonla tibia-fibula kırıklarının sağaltımı. Veteriner Cerrahi Dergisi, 3: 14-18.
 • Canpolat İ, Bulut S, Kılıç S, Cengiz HM, Hayat A. (1997b): Köpeklerde diyafizer-tibia-fibula kırıklarında yarım pin (unilateral) yöntemi uygulanarak akrilik barlı eksternal fiksasyonla sağaltımda pin ve vida kullanıl- masının karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 3: 32- 36.
 • Coughlan AR, Miller A. (1998): BSAVA Manual of small animal fracture management and repair. British Small Animal Veterinary Association, United Kingdom p. 197- 215.
 • Fossum TW. (2007): Small Animal Surgery. 3rd Edition, Mosby Inc. St. Louis.
 • Harari J. (2002): Treatments for feline long bone fractures. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 32: 927- 47.
 • Jeng LK. (2006): Stiffness and Strength of a Modified External Skeletal Fixator for Orthopaedic Treatment of Animals Erişim: [http://psasir.upm.edu.my/591/1/1600429.pdf].
 • Erişim Tarihi: 15-10-2011.
 • Kendir B, Sağlam M. (2009): Kedilerde Karşılaşılan Humerus Kırıkları ve Sağaltım Sonuçlarının Klinik Olarak Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Klause SE, Schwarz PD, Egger EL, Piermattei DL. (1990): A modification of the unilateral type ı external fixator configuration for primary or second support of supracondylar humeral and femoral fractures. VCOT,3: 130-134.
 • Kraus KH, Toombs JP, Ness MG. (2003): External Fixation in Small Animal Practice. Blackwell Publish Company, p. 25-87.
 • Langley-Hobbs SJ. (2008): Humeral fractures in cats. 14th ESVOT Congress, Munich, 10-14 September 2008, p.115-117.
 • Piermattei DL, Flo GL, Brinker WO. (2006): Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair, 4 th ed. W.B. Saunders Co.
 • Sadak S. (2007): Köpeklerde ve Kedilerde Distal Ekstraartiküler Tibia Kırıklarının Sağaltımında Transartiküler Yöntem ve Ucu Yivli Pinlerin İntramedullar Uygulama- larında Alınan Sonuçlarının Klinik ve Radyolojik Değerlendirmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Slatter DH. (2003): Textbook of Small Animal Surgery. Volume II. 4th ed., Philedelphia: Elsevier.
 • White DT, Bronson DG, Welch RD. (2003): A mechanical comparison of veterinary linear external fixation systems, Vet Surg, 32: 507-514.
 • Yurdakul M, Sağlam M. (2009): Kedi ve köpeklerde ekstremite uzun kemiklerinin diyafizer kırıklarının sağaltı- mında uygulanan biyolojik osteosentez tekniklerinin klinik değerlendirmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56: 31-36. Geliş tarihi: 09.07.2012 / Kabul tarihi: 15.11.2012
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Other ID JA56MC56MM
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Sağlam

Mehmet Yeşilören

Publication Date June 1, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 60 Issue: 2

Cite

APA Sağlam, M., & Yeşilören, M. (2013). Clinical and radiological evaluation of the results of the treatment by using modified external fixator in extremities long bone fractures in cats. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60(2), 103-108. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002562
AMA Sağlam M, Yeşilören M. Clinical and radiological evaluation of the results of the treatment by using modified external fixator in extremities long bone fractures in cats. Ankara Univ Vet Fak Derg. June 2013;60(2):103-108. doi:10.1501/Vetfak_0000002562
Chicago Sağlam, Mehmet, and Mehmet Yeşilören. “Clinical and Radiological Evaluation of the Results of the Treatment by Using Modified External Fixator in Extremities Long Bone Fractures in Cats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60, no. 2 (June 2013): 103-8. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002562.
EndNote Sağlam M, Yeşilören M (June 1, 2013) Clinical and radiological evaluation of the results of the treatment by using modified external fixator in extremities long bone fractures in cats. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60 2 103–108.
IEEE M. Sağlam and M. Yeşilören, “Clinical and radiological evaluation of the results of the treatment by using modified external fixator in extremities long bone fractures in cats”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 60, no. 2, pp. 103–108, 2013, doi: 10.1501/Vetfak_0000002562.
ISNAD Sağlam, Mehmet - Yeşilören, Mehmet. “Clinical and Radiological Evaluation of the Results of the Treatment by Using Modified External Fixator in Extremities Long Bone Fractures in Cats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60/2 (June 2013), 103-108. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002562.
JAMA Sağlam M, Yeşilören M. Clinical and radiological evaluation of the results of the treatment by using modified external fixator in extremities long bone fractures in cats. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60:103–108.
MLA Sağlam, Mehmet and Mehmet Yeşilören. “Clinical and Radiological Evaluation of the Results of the Treatment by Using Modified External Fixator in Extremities Long Bone Fractures in Cats”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 60, no. 2, 2013, pp. 103-8, doi:10.1501/Vetfak_0000002562.
Vancouver Sağlam M, Yeşilören M. Clinical and radiological evaluation of the results of the treatment by using modified external fixator in extremities long bone fractures in cats. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60(2):103-8.