Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Kaz yetiştiriciliğinin sosyo-ekonomik önemi

Year 2013, Volume: 60 Issue: 2, 129 - 134, 01.06.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002566

Abstract

Bu araştırma, Ardahan ilinde yapılan kaz yetiştiriciliğinin yöre açısından sosyo-ekonomik önemini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan bu çalışmayla kaz yetiştiriciliğinin en önemli özellikleri arasında hane halkının kışlık et tüketimini karşılaması ile ek gelir sağlamasının geldiği belirlenmiştir. Yetiştiricilerle yapılan görüşmelerde kaz ve civcivler için işletme başına yıllık ortalama vitamin-mineral ve ilaç masrafı olarak 84.64 TL; işçilik masrafı 275.41 TL ve yıllık yem masrafı da dahil olmak üzere toplam 766.57 TL masraf yapıldığı tespit edilmiştir. Yetiştiricilerin %79.31’inin yetiştirdikleri kazları ya kesip temizledikten sonra bütün karkas (taze/kurutulmuş) ya da canlı olarak ortalama 78.43 TL’e sattıkları ve işletme başına yaklaşık 1.890 TL gelir elde ettikleri saptanmıştır. Bu açıdan kaz yetiştiriciliği, yöre halkı için alternatif bir gelir kaynağı sağlamaktadır. Ancak yapılan gözlemler ve elde edilen veriler doğrultusunda, kaz yetiştiriciliğinin daha teknik yöntemlerle yapılması ve pazarlama alt yapısının oluşturulması ile yetiştiricilerin gelirinin önemli ölçüde arttırılabileceği söylenebilir

References

 • Aral Y, Aydın E (2007): Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin ekonomik önemi ve kaz ürünlerinin değerlendirilme olanağı. Vet Hek Der Derg, 78, 31-38.
 • Aşkın Y, İlaslan M (1978): Kars Bölgesi Kazlarında Ekonomik Önemi Olan Bazı Karakterler Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv Ziraat Fak Yıllığı, 26, 542-552.
 • Ayakyay F (2008): Kars İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Kazlarda Kuluçka Özellikleri. Kafkas Üniv Sağlık Bil Ens, Yüksek Lisans Tezi, Kars.
 • Coşkun B, Şeker E, İnal F (1997): Hayvan Besleme. 201- 209. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Konya,
 • Çelik B, Bozkurt Z (2009): Slaughter and carcass traits of native geese reared in Muş province. Lucrari Stiinfice Zootehnie Si Biotehnologii, 42, 423-428.
 • Demir P, Aksu Elmalı D (2012): Economical analysis of goose breeding commercially by small family farms. World's Poultry Science Journal, 68, 5-10.
 • Demirulus H (2012): Doğu Anadolu'da modern kaz yetiştiriciliği. Erişim: http://www.gidasanayii.com/modules.php?name=News&fi le=print&sid=5444.
 • Kırmızıbayrak T (2002): Kars ilinde halk elinde yetiştirilen yerli ırk kazların kesim ve karkas özellikleri. Turk J Vet Anim Sci, 26, 667-670.
 • Kırmızıbayrak T (2001): Kars ilinde kaz yetiştiriciliği ve ekonomik önemi. Çiftlik Derg, 206, 62-64.
 • Parkhurst RC, Mountney JG (1987): Poultry Meat and Egg Production. An Avi Book Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA.
 • Saatci M, Yardımcı M, Kaya İ, Poyraz Ö (2001): Kars ili kazlarında bazı yumurta özellikleri. Lalahan Hay Araşt Ens Derg, 42, 37-45.
 • Tilki M, İnal Ş (2004): Türkiye’de yetiştirilen değişik orijinli kazların verim özellikleri-I. Kuluçka özellikleri. Turk J Vet Anim Sci, 28, 149-155.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2012): TUİK, Veri tabanları, www.tuik.gov.tr Erişim tarihi:15.09.2012 Geliş tarihi: 30.11.2012 / Kabul tarihi: 22.01.2013

Socio-economic importance of goose breeding

Year 2013, Volume: 60 Issue: 2, 129 - 134, 01.06.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002566

Abstract

This research was made to determine the socio-economic importance of the goose breeding in Ardahan for the region that it belongs. In this research, the most important features of goose breeding is determined as providing winter meat consumption of the family business and obtain additional income for the home as well. Interviews with breeders shows that, for chicks and geese per farm, annual average vitamin-mineral and drug costs 84.64 TL; labor costs 275.41 TL and the total cost is 766.57 TL including annual feeding costs. In the interviews, 79.31% of the farmers either sell the breeding goose as the whole carcass (fresh / dried) after cutting and clearing them or sell alive by an average of 78.43 TL for each and make total income of 1.890 TL for their enterprise. Thus, goose breeding provide alternative source of income for local people. In accordance with the observations and obtained data we can say that, breeding goose with more technical methods and creation of marketing infrastructure help significantly increase the income of growers

References

 • Aral Y, Aydın E (2007): Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin ekonomik önemi ve kaz ürünlerinin değerlendirilme olanağı. Vet Hek Der Derg, 78, 31-38.
 • Aşkın Y, İlaslan M (1978): Kars Bölgesi Kazlarında Ekonomik Önemi Olan Bazı Karakterler Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv Ziraat Fak Yıllığı, 26, 542-552.
 • Ayakyay F (2008): Kars İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Kazlarda Kuluçka Özellikleri. Kafkas Üniv Sağlık Bil Ens, Yüksek Lisans Tezi, Kars.
 • Coşkun B, Şeker E, İnal F (1997): Hayvan Besleme. 201- 209. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Konya,
 • Çelik B, Bozkurt Z (2009): Slaughter and carcass traits of native geese reared in Muş province. Lucrari Stiinfice Zootehnie Si Biotehnologii, 42, 423-428.
 • Demir P, Aksu Elmalı D (2012): Economical analysis of goose breeding commercially by small family farms. World's Poultry Science Journal, 68, 5-10.
 • Demirulus H (2012): Doğu Anadolu'da modern kaz yetiştiriciliği. Erişim: http://www.gidasanayii.com/modules.php?name=News&fi le=print&sid=5444.
 • Kırmızıbayrak T (2002): Kars ilinde halk elinde yetiştirilen yerli ırk kazların kesim ve karkas özellikleri. Turk J Vet Anim Sci, 26, 667-670.
 • Kırmızıbayrak T (2001): Kars ilinde kaz yetiştiriciliği ve ekonomik önemi. Çiftlik Derg, 206, 62-64.
 • Parkhurst RC, Mountney JG (1987): Poultry Meat and Egg Production. An Avi Book Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA.
 • Saatci M, Yardımcı M, Kaya İ, Poyraz Ö (2001): Kars ili kazlarında bazı yumurta özellikleri. Lalahan Hay Araşt Ens Derg, 42, 37-45.
 • Tilki M, İnal Ş (2004): Türkiye’de yetiştirilen değişik orijinli kazların verim özellikleri-I. Kuluçka özellikleri. Turk J Vet Anim Sci, 28, 149-155.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2012): TUİK, Veri tabanları, www.tuik.gov.tr Erişim tarihi:15.09.2012 Geliş tarihi: 30.11.2012 / Kabul tarihi: 22.01.2013
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Other ID JA24YK85AA
Journal Section Research Article
Authors

Pınar Demir

Turgut Kırmızıbayrak

Kemal Yazıcı

Publication Date June 1, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 60 Issue: 2

Cite

APA Demir, P., Kırmızıbayrak, T., & Yazıcı, K. (2013). Socio-economic importance of goose breeding. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60(2), 129-134. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002566
AMA Demir P, Kırmızıbayrak T, Yazıcı K. Socio-economic importance of goose breeding. Ankara Univ Vet Fak Derg. June 2013;60(2):129-134. doi:10.1501/Vetfak_0000002566
Chicago Demir, Pınar, Turgut Kırmızıbayrak, and Kemal Yazıcı. “Socio-Economic Importance of Goose Breeding”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60, no. 2 (June 2013): 129-34. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002566.
EndNote Demir P, Kırmızıbayrak T, Yazıcı K (June 1, 2013) Socio-economic importance of goose breeding. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60 2 129–134.
IEEE P. Demir, T. Kırmızıbayrak, and K. Yazıcı, “Socio-economic importance of goose breeding”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 60, no. 2, pp. 129–134, 2013, doi: 10.1501/Vetfak_0000002566.
ISNAD Demir, Pınar et al. “Socio-Economic Importance of Goose Breeding”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60/2 (June 2013), 129-134. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002566.
JAMA Demir P, Kırmızıbayrak T, Yazıcı K. Socio-economic importance of goose breeding. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60:129–134.
MLA Demir, Pınar et al. “Socio-Economic Importance of Goose Breeding”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 60, no. 2, 2013, pp. 129-34, doi:10.1501/Vetfak_0000002566.
Vancouver Demir P, Kırmızıbayrak T, Yazıcı K. Socio-economic importance of goose breeding. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60(2):129-34.