Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Histopathological and electron microscopical evaluation of pox disease in carp (Cyprinus carpio L.)

Year 2009, Volume: 56 Issue: 1, 43 - 46, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185

Abstract

In this study, skin lesions were described as macroscopical, histopathological and electron microscopical findings in 2 year-old, 6 carp (Cyprinus carpio L.). In the tissue samples collected from focal grayish white skin lesions, epidermal hyperplasia, vacuolar degeneration and intracytoplasmic inclusion bodies were observed whilst, in electron microscopic examination; intracytoplasmic virus particles were encountered. As a result, it was concluded that the macroscobic and microscobic findings were found to be related to pox disease

References

 • Erer H (2002): Viral Hastalıklar. 81-106. Balık Hastalıkları, H Erer (Ed), 2. baskı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.
 • Hedrick RP, Sano T (1989): Herpesviruses of fishes. 161- 170. In: Viruses of Lower Vertebrates, W Ahne, E Kurstak (Eds), Springer-Verlag, Munich.
 • Hedrick RP, Groff JM, Okihiro MS, McDowell TS (1990): Herpesviruses detected in papillomatous skin growths of Koi carp (Cyprinus carpio). J Wildl Dis, 26: 578-581
 • McAllister PE, Lidgerding BC, Herman RL, Hoyer LC, Hankins J (1985): Viral diseases of fish: first report of carp pox in Golden ide (Leuciscus ide) in North America. J Wildl Dis, 21: 199-204.
 • Roberts RJ (2001): The virology of teleosts. 203-209. In: Fish Pathology, RJ Roberts (Ed), 3rd ed, WB Saunders, Philadelphia.
 • Seçer S, Vural Atalay S, Aydın Y (2000): Sazan balıklarında çiçek hastalığı. IV. Su Ürünleri Sempozyumu Kitapçığı, Erzurum.
 • Steinhagen D, Kruse P, Neukirch M (1992): Virus- associated epidermal hyperplasia in golden ide Leuciscus idus melanotus. Dis Aquat Org, 13:225-229.
 • Sonstegard RA, Sonstegard KS (1978): Herpesvirus- associated epidermal hyperplasia in fish (carp).15-31. In: Proceedings of the International Symposium on Oncogenesis, W Henle, F Rapp, 3th ed, Int Cancer, Science Published.
 • Wolf K (1988): Fish Viruses and Fish Viral Diseases. Cornell University Press, Ithaca, New York.

Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi

Year 2009, Volume: 56 Issue: 1, 43 - 46, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185

Abstract

Çalışmada, 2 yaşlı, 6 adet sazanda (Cyprinus carpio L.) gözlenen deri lezyonları makroskobik, histopatolojik ve elektron mikroskobik olarak değerlendirildi. Deride, boz beyaz fokal odaklar halinde gözlenen lezyonlardan alınan doku örneklerinde, epidermal hiperplazi, vakuoler dejenerasyon ve intrasitoplazmik inklüzyon cisimciklerine rastlanırken, elektron mikroskobik incelenmesinde hücre içi virus partiküllerine rastlandı. Gözlenen makroskobik ve mikroskobik bulguların, çiçek hastalığına bağlı olarak şekillendiği sonucuna varıldı

References

 • Erer H (2002): Viral Hastalıklar. 81-106. Balık Hastalıkları, H Erer (Ed), 2. baskı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.
 • Hedrick RP, Sano T (1989): Herpesviruses of fishes. 161- 170. In: Viruses of Lower Vertebrates, W Ahne, E Kurstak (Eds), Springer-Verlag, Munich.
 • Hedrick RP, Groff JM, Okihiro MS, McDowell TS (1990): Herpesviruses detected in papillomatous skin growths of Koi carp (Cyprinus carpio). J Wildl Dis, 26: 578-581
 • McAllister PE, Lidgerding BC, Herman RL, Hoyer LC, Hankins J (1985): Viral diseases of fish: first report of carp pox in Golden ide (Leuciscus ide) in North America. J Wildl Dis, 21: 199-204.
 • Roberts RJ (2001): The virology of teleosts. 203-209. In: Fish Pathology, RJ Roberts (Ed), 3rd ed, WB Saunders, Philadelphia.
 • Seçer S, Vural Atalay S, Aydın Y (2000): Sazan balıklarında çiçek hastalığı. IV. Su Ürünleri Sempozyumu Kitapçığı, Erzurum.
 • Steinhagen D, Kruse P, Neukirch M (1992): Virus- associated epidermal hyperplasia in golden ide Leuciscus idus melanotus. Dis Aquat Org, 13:225-229.
 • Sonstegard RA, Sonstegard KS (1978): Herpesvirus- associated epidermal hyperplasia in fish (carp).15-31. In: Proceedings of the International Symposium on Oncogenesis, W Henle, F Rapp, 3th ed, Int Cancer, Science Published.
 • Wolf K (1988): Fish Viruses and Fish Viral Diseases. Cornell University Press, Ithaca, New York.
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Other ID JA28CY84VJ
Journal Section Research Article
Authors

Banu Yardımcı

F. Sertel Seçer

Hijran Yavuzcan

Publication Date March 1, 2009
Published in Issue Year 2009Volume: 56 Issue: 1

Cite

APA Yardımcı, B., Seçer, F. S., & Yavuzcan, H. (2009). Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(1), 43-46. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185
AMA Yardımcı B, Seçer FS, Yavuzcan H. Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. March 2009;56(1):43-46. doi:10.1501/Vetfak_0000002185
Chicago Yardımcı, Banu, F. Sertel Seçer, and Hijran Yavuzcan. “Sazanlarda (Cyprinus Carpio L.) çiçek hastalığının Histopatolojik Ve Elektron Mikroskobik değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56, no. 1 (March 2009): 43-46. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185.
EndNote Yardımcı B, Seçer FS, Yavuzcan H (March 1, 2009) Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 1 43–46.
IEEE B. Yardımcı, F. S. Seçer, and H. Yavuzcan, “Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 56, no. 1, pp. 43–46, 2009, doi: 10.1501/Vetfak_0000002185.
ISNAD Yardımcı, Banu et al. “Sazanlarda (Cyprinus Carpio L.) çiçek hastalığının Histopatolojik Ve Elektron Mikroskobik değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56/1 (March 2009), 43-46. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185.
JAMA Yardımcı B, Seçer FS, Yavuzcan H. Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56:43–46.
MLA Yardımcı, Banu et al. “Sazanlarda (Cyprinus Carpio L.) çiçek hastalığının Histopatolojik Ve Elektron Mikroskobik değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 56, no. 1, 2009, pp. 43-46, doi:10.1501/Vetfak_0000002185.
Vancouver Yardımcı B, Seçer FS, Yavuzcan H. Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56(1):43-6.