Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Köpeklerde intrameduller çivileme teknikleri ve uygulama alanları

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 85 - 90, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000034

Abstract

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Kliniği’ne getirilen değişik ırk, yaş ve cinsiyette 15 köpek üzerinde gerçekleştirildi. On adet femur, 2 adet tibia, 3 adet humerus ve 3 adet radius-ulna kırığı (toplam 18 kırık) bulunan toplam 15 olgu bu çalışmaya dahil edildiler. Olguların 10’unda kırık trafik kazası, 1’inde yüksekten düşme, 1’inde direkt travma sonucu oluşurken 3’ünde ise neden belli değildi. Olguların anestezisi, 2 mg/kg xylazine hydrochloride’in intramuskuler enjeksiyonunu takiben 15 mg/kg ketamine hydrochlorure’ün intramuskuler olarak uygulanması ile sağlandı. Onbeş olguda rastlanan toplam 18 kırığın 13’ünde Steinmann çivisi, 5’inde Schanz çivisi uygulandı. Steinmann çivisi uygulanan bir olguda çift çivi tekniği ile Kirschner çivisi de kullanıldı. Ayrıca 6 olguda intrameduller fiksasyona ek olarak serklaj uygulaması da yapıldı. Olgulara postoperatif 3 hafta süreyle alüminyum atel destekli bandaj uyulandı. Olguların postoperatif ilk kontrolleri 8-15. günler, ikinci kontrolleri 21-35. günler arasında yapıldı. Bir olguda malunion, 2 olguda taşkın kallus, 2 olguda çivi migrasyonu komplikasyonları ile karşılaşılırken, 15 olgudan 5’inde çok iyi, 9’unda iyi, 1’inde de tatminkar ekstremite fonksiyonu elde edildi

References

 • 1. Aslanbey D (2002): Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji. 206-214. Özkan Matbaacılık, Ankara.
 • 2. Aslanbey D, Bilgili H (2000): The use of mini titanium plate fixation system in the repair of fractures in dogs and cats: 41 clinical cases. Vet Cer Derg, 6, 28-35.
 • 3. Aslanbey D, Bilgili H (2000): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: bölüm III. kedi ve köpeklerde sağaltım seçenekleri ve prensipleri. Vet Cer Derg, 6, 101-107.
 • 4. Bilgili H (2002): The use of mini-titanium plates for osteosynthesis extremity fractures located near joints in cats and dogs. Turk J Vet Anim Sci, 26, 1289-1295.
 • 5. Bilgili H, Aslanbey D (1999): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: bölüm I. epifizer büyüme plağının yapısı ve fonksiyonları. Vet Cer Derg, 5, 72-77.
 • 6. Bilgili H, Aslanbey D (1999): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: bölüm II. kedi ve köpeklerde epifizer kırıkların sınıflandırma metodları. Vet Cer Derg, 5, 78-84.
 • 7. Bilgili H, Okumuş Z, İde T (1999): Femur distal epifizer kırıkların metal ve emilebilir vidalar ile sağaltımlarının karşılaştırılmalı olarak araştırılması: köpeklerde deneysel çalışma. Vet Cer Derg, 5, 54-60.
 • 8. Bilgili H, Aslanbey D (2000): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: bölüm IV. kedi ve köpeklerde distal epifizer bölge kırıklarında sağaltım metodlarının karşılaştırmalı olarak araştırılması. Vet Cer Derg, 6, 12-21.
 • 9. Boudrieau RJ, Sinibaldi KR (1992): Principles of long bone fracture management. Semin Vet Med Surg (Small Anim), 7, 44-62.
 • 10. Brinker WO, Hohn RB, Prieur WD (1984): Fundamental Principles of the AO/ASIF Method. 3-7. In: Manual of Internal Fixation in Small Animals, SpringerVerlag, Berlin.
 • 11. Denny HR (1980): A Guide to Canine and Feline Orthopaedic Surgery. 184. 3rd ed, Blacwell Scientific Publish, Oxford.
 • 12. DeYoung DJ, Probst CW (1993): Methods of Internal Fixation. 1260-1280. In: DH Slatter (Ed), Textbook of Small Animal Surgery. 2nd ed, WB Saunders Company, Philadelphia.
 • 13. Howard PE (1991): Principles of intramedullary pin and wire fixation. Semin Ved Med Surg (Small Anim), 6, 52- 67.
 • 14. Kaya A, Olcay B, Bilgili H (1995): Kedi ve köpeklerin ekstremite kemiklerindeki kırıkların İM fiksasyon ile sağaltımında ucu vidalı pinlerin (schanz vidası) kullanımı üzerine araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniv Sağlık Bil Enst Derg, 1-2, 67-80.
 • 15. Nasirov C (2001): Uzun Tübüler Kemiklerde Kilitli İntrameduller Çivileme Yöntemi ve Cerrahi Tedavi Sonuçları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi.

Intramedullary pinning and its applications in dogs

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 85 - 90, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000034

Abstract

This study was carried out in 15 dogs in different breed, age and sex taken to Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine Department of Orthopaedics and Traumatology. The materials of this study were consisting of ten femur, two tibia, three humerus and three radius-ulna fracture. The aetiology of the ten cases was traffic accident, one case was falling down, one case was direct trauma and the cause of the three cases was unknown. Anesthesia protocol was performed by the injection of 2 mg/kg Xylazine HCl, followed with 15 mg/kg Ketamin HCl intramuscularly. In thirteen cases Steinmann pins and in five cases Schanz pins were used. When one of the cases was fixed with double pinning technique, in six cases additional cerclage wires were used. Aluminium supported bandage was performed in all cases for a three-week period. The postoperative initial controls were performed between 8th to 15th days where second controls were between 21th to 35th days. In one case malunion, in two case exuberant callus and in two case pin migration was seen as fracture complications where the results were excellent in five case, good in nine case and satisfactory in one case

References

 • 1. Aslanbey D (2002): Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji. 206-214. Özkan Matbaacılık, Ankara.
 • 2. Aslanbey D, Bilgili H (2000): The use of mini titanium plate fixation system in the repair of fractures in dogs and cats: 41 clinical cases. Vet Cer Derg, 6, 28-35.
 • 3. Aslanbey D, Bilgili H (2000): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: bölüm III. kedi ve köpeklerde sağaltım seçenekleri ve prensipleri. Vet Cer Derg, 6, 101-107.
 • 4. Bilgili H (2002): The use of mini-titanium plates for osteosynthesis extremity fractures located near joints in cats and dogs. Turk J Vet Anim Sci, 26, 1289-1295.
 • 5. Bilgili H, Aslanbey D (1999): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: bölüm I. epifizer büyüme plağının yapısı ve fonksiyonları. Vet Cer Derg, 5, 72-77.
 • 6. Bilgili H, Aslanbey D (1999): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: bölüm II. kedi ve köpeklerde epifizer kırıkların sınıflandırma metodları. Vet Cer Derg, 5, 78-84.
 • 7. Bilgili H, Okumuş Z, İde T (1999): Femur distal epifizer kırıkların metal ve emilebilir vidalar ile sağaltımlarının karşılaştırılmalı olarak araştırılması: köpeklerde deneysel çalışma. Vet Cer Derg, 5, 54-60.
 • 8. Bilgili H, Aslanbey D (2000): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: bölüm IV. kedi ve köpeklerde distal epifizer bölge kırıklarında sağaltım metodlarının karşılaştırmalı olarak araştırılması. Vet Cer Derg, 6, 12-21.
 • 9. Boudrieau RJ, Sinibaldi KR (1992): Principles of long bone fracture management. Semin Vet Med Surg (Small Anim), 7, 44-62.
 • 10. Brinker WO, Hohn RB, Prieur WD (1984): Fundamental Principles of the AO/ASIF Method. 3-7. In: Manual of Internal Fixation in Small Animals, SpringerVerlag, Berlin.
 • 11. Denny HR (1980): A Guide to Canine and Feline Orthopaedic Surgery. 184. 3rd ed, Blacwell Scientific Publish, Oxford.
 • 12. DeYoung DJ, Probst CW (1993): Methods of Internal Fixation. 1260-1280. In: DH Slatter (Ed), Textbook of Small Animal Surgery. 2nd ed, WB Saunders Company, Philadelphia.
 • 13. Howard PE (1991): Principles of intramedullary pin and wire fixation. Semin Ved Med Surg (Small Anim), 6, 52- 67.
 • 14. Kaya A, Olcay B, Bilgili H (1995): Kedi ve köpeklerin ekstremite kemiklerindeki kırıkların İM fiksasyon ile sağaltımında ucu vidalı pinlerin (schanz vidası) kullanımı üzerine araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniv Sağlık Bil Enst Derg, 1-2, 67-80.
 • 15. Nasirov C (2001): Uzun Tübüler Kemiklerde Kilitli İntrameduller Çivileme Yöntemi ve Cerrahi Tedavi Sonuçları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

İlke Ünlüsoy

Hasan Bilgili

Publication Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 52 Issue: 2

Cite

APA Ünlüsoy, İ., & Bilgili, H. (2005). Köpeklerde intrameduller çivileme teknikleri ve uygulama alanları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(2), 85-90. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000034
AMA Ünlüsoy İ, Bilgili H. Köpeklerde intrameduller çivileme teknikleri ve uygulama alanları. Ankara Univ Vet Fak Derg. June 2005;52(2):85-90. doi:10.1501/Vetfak_0000000034
Chicago Ünlüsoy, İlke, and Hasan Bilgili. “Köpeklerde Intrameduller çivileme Teknikleri Ve Uygulama Alanları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, no. 2 (June 2005): 85-90. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000034.
EndNote Ünlüsoy İ, Bilgili H (June 1, 2005) Köpeklerde intrameduller çivileme teknikleri ve uygulama alanları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 2 85–90.
IEEE İ. Ünlüsoy and H. Bilgili, “Köpeklerde intrameduller çivileme teknikleri ve uygulama alanları”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 52, no. 2, pp. 85–90, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000034.
ISNAD Ünlüsoy, İlke - Bilgili, Hasan. “Köpeklerde Intrameduller çivileme Teknikleri Ve Uygulama Alanları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/2 (June 2005), 85-90. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000034.
JAMA Ünlüsoy İ, Bilgili H. Köpeklerde intrameduller çivileme teknikleri ve uygulama alanları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:85–90.
MLA Ünlüsoy, İlke and Hasan Bilgili. “Köpeklerde Intrameduller çivileme Teknikleri Ve Uygulama Alanları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 52, no. 2, 2005, pp. 85-90, doi:10.1501/Vetfak_0000000034.
Vancouver Ünlüsoy İ, Bilgili H. Köpeklerde intrameduller çivileme teknikleri ve uygulama alanları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(2):85-90.