Letter to Editor
BibTex RIS Cite

The pharmacokinetics of approved medicines including enrofloxacin in broiler

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 99 - 102, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000031

Abstract

The aim of this study is to determine the pharmacokinetic properties of approved medicines including enrofloxacin in broiler after single intravenous (IV) and orally administered at the dose level of 10 mg/kg body weight (bw) and to find out if there are differences in their pharmacokinetic profiles. In this study, 24 broiler chickens, 40 days-old, were used. Broiler chicks were obtained one-day-old and fed by fodder without any drug supplementation for 40 days. When they were 25 days-old, divided into 4 groups (as groups 1, 2A, 2B and 2C). Enrofloxacin was given IV to the animals in Group 1; Baytril, Enrolen and Hipralona Enro-S were administered Groups 2A, 2B and 2C via drinking water, respectively. Following the drug administration, blood samples were obtained from left v. cutenea ulnaris of chicken at 0.08 to 24 hours and collected with citrated syringes though a canula. The plasma was separated by centrifugition (3000 rpm, 10 minutes) and analyzed by agar-jel disc-diffussion method. Curve of plasma enrofloxacin concentration-time profile was characteristics of a two-compartmental-open model. There were significient differences between IV and orally administration in same pharmacokinetic parameters. Following the IV administration of enrofloxacin, some pharmacokinetic variables were as follows: k12=4.35±0.47 hours-1 ; k21=0.50±0.19 hours-1; k10=4.46±0.47 hours-1; AUC=41.8±3.1 µg.hours/ml; t1/2α=0.08±0.00 hours: t1/2β=9.62±0.36 hours; V1=0.66±0.39 L/kg; MRT=12.64±0.43 hours; Cl=8.13±4.44 ml/hour.kg. Following the administration of Baytril, Enrolen and Hipralona Enro-S via in drinking water, some pharmacokinetic variables were as follows, respectively: t1/2α=0.14±0.07 hours; 0.09±0.01 hours and 0.14±0.06 hours; t1/2β=17.32±1.69 hours, 5.33±0.21 hours and 34.65±2.72 hours; V1=0.20±0.09 L/kg, 0.50±0.27 L/kg, and 1.68±0.08 L/kg; AUC=30.7±4.8 µg.hours/ml, 41.3±3.4 µg.hours/ml and 31.2±3.5 µg.hours/ml; F=%73.44, %98.8 and %74.64; MRT=18.02±2.48 hours, 17.00±2.32 hours and 15.06±6.98 hours; Cl=4.31±1.87 ml/hours.kg, 6.15±3.14 ml/hours.kg and 0.33±0.03 ml/hours.kg. The results of this study pointed out that all these approved medicines were absorbed highly from the gastro-intestinal tract in boiler and therefore their bioavailability was high. The best absorbtion and high level drug concentration in plasma were obtained via in drinking water administration by Enrolen

References

  • Anadon A, Martinez-Larranaga GA, Diaz, MJ, Velez B, Biringaz P (1990): Pharmacokinetic and residue studies of quinolone compounds and olaquindox in poultry. Ann Res Vet, 21, 137-144.

Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 99 - 102, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000031

Abstract

Bu çalışmanın amacı etlik piliçlere Dİ ve içme suyu içinde 10 mg/kg dozda verilen enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiğini belirlemek ve farmakokinetik değişkenlerden yararlanarak klinik farmakoloji yönünden bu müstahzarlar arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada 40 günlük 24 etlik piliç kullanılmıştır. Hayvanlar civciv olarak alınmış ve 40 gün süreyle herhengi bir ilaç içermeyen yemle beslenmiştir. Piliçler 25 günlükken her birinde 6 hayvan bulunan 4 gruba (Grup 1, 2A, 2B ve 2C) ayrılmıştır. İlaç Grup 1’deki hayvanlara kanat altından Dİ yolla; Grup 2’deki hayvanlara da içme suyu ile verilmiştir. İlacın uygulanmasını takiben, her hayvandan 0.08-24 saatleri arasında sitratlı tüplere 0.5 ml kan alınmıştır. Kanın plazması ayrıldıktan sonra, plazmadaki ilaç yoğunluğu agar jel disk diffüzyon metodu ile belirlenmiştir. Plazma ilaç yoğunluğu-zaman eğrisinin 2bölmeli dışarıya açık modele uyduğu anlaşılmış ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Enrofloksasinin Dİ, Baytril, Enrolen ve Hipralona Enro-S’in içme suyu ile verilmesini takiben hesaplanan farmakokinetik değişkenlerin incelenmesi sonucunda, özellikle dağılma ve atılma dönemi yarı-ömrü olmak üzere, bazı farmakokinetik değişkenler arasındaki farkın istatistiki yönden önemli olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar, aralarında fark olmakla beraber, ilaç müstahzarlarının içme suyu ile verilmesi sonucu sindirim kanalından iyi emildiklerini; Enrolen’in biyoyararlanımının hemen hemen tama yakın ve diğerlerinin yeterli olduğunu, günde tek sefer verilmelerinin de yeterli olduğunu ortaya koymuştur

References

  • Anadon A, Martinez-Larranaga GA, Diaz, MJ, Velez B, Biringaz P (1990): Pharmacokinetic and residue studies of quinolone compounds and olaquindox in poultry. Ann Res Vet, 21, 137-144.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ali Parlar

Sezai Kaya

Publication Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 52 Issue: 2

Cite

APA Parlar, A., & Kaya, S. (2005). Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(2), 99-102. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000031
AMA Parlar A, Kaya S. Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Univ Vet Fak Derg. June 2005;52(2):99-102. doi:10.1501/Vetfak_0000000031
Chicago Parlar, Ali, and Sezai Kaya. “Etlik piliçlerde Enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, no. 2 (June 2005): 99-102. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000031.
EndNote Parlar A, Kaya S (June 1, 2005) Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 2 99–102.
IEEE A. Parlar and S. Kaya, “Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 52, no. 2, pp. 99–102, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000031.
ISNAD Parlar, Ali - Kaya, Sezai. “Etlik piliçlerde Enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/2 (June 2005), 99-102. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000031.
JAMA Parlar A, Kaya S. Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:99–102.
MLA Parlar, Ali and Sezai Kaya. “Etlik piliçlerde Enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 52, no. 2, 2005, pp. 99-102, doi:10.1501/Vetfak_0000000031.
Vancouver Parlar A, Kaya S. Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(2):99-102.