Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Evaluation of drainage rate, urea-nitrogen and creatinine saturation of withdrawn dialysate in dogs and cats treated peritoneal dialysis

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 105 - 108, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000033

Abstract

In this study, the percentage of the dialysate recoverable from the abdominal cavity, the concentration of urea nitrogen and creatinine of the dialysate and blood as well as the urea nitrogen and creatinine saturation of the dialysate relative to the blood were examined in dogs and cats with bilateral ureteral obstruction undergoing peritoneal dialysis. The dialysis was performed with a dialysate containing 1.5% dextrose at a dose of 40ml/kg, for 8 sessions lasting 60 minutes with intervals of 6 hours between sessions. The percentage of the recoverable dialysate was 77.3%-81% in dogs and 73.6%-87.9% in cats. The percentage of the recoverable dialysate, urea-nitrogen and creatinine values were increased with the sessions. This increase was statistically significant in cats (p

References

 • 1. Conover WJ (1999): Practical Nonparametric Statistic Ed.: W. J. Conover. 3th edition John Wiley & Sons. New York.
 • 2. Cowgill LD (1995): Application of Peritoneal Dialysis on Hemodialysis in the Management of Renal Failure. 573- 596 In: C Osborne, A Finco (Eds) Canine and Feline Nephrology and Urology, D. R. Waverly Company, Philadelphia.
 • 3. Elliot J (1996): Emergency Treatment of Acute Renal Failure. 185-194 In: J. Bainbridge (Ed), BSAVA Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology. 1th Ed. Fusion Design, Fordingbridge.
 • 4. Labato MA (2000): Peritoneal dialysis in emergency and critical care medicine. Clin Tech Small Anim Pract, 15, 126-135.
 • 5. Lane IF, Carter LJ, Lappin MR (1992): Peritoneal Dialysis: An Update on Methods and Usefulness; 865-875 In: LE Mills (Ed), Current Veterinary Theraphy XI Small Animal Practice. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • 6. Parker HR (1980): Current Status of Peritoneal Dialysis. 1106-1111 In: RW Kırk (Ed), Current Veterinary Theraphy VII Small Animal Practice. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • 7. Vural A (2001): Hemodiyaliz. 225-236. In: N Arık (Ed), Nefroloji. 1. Baskı. Deniz Matbaacılık İstanbul.
 • 8. Wild J (2003): Peritoneal dialysis. Erişim: [http://www.harcourt-international.com/e-books/ pdf/374.pdf. ]

Köpek ve kedilerin periton diyalizinde diyalizatın drenaj oranlarının ve üre, kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 105 - 108, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000033

Abstract

Bu çalışmada çift taraflı tam üreter tıkanmalı köpek ve kedilerde uygulanan periton diyalizinde, abdominal boşluktan drene edilen diyalizatın geri alınabilme yüzdeleri, diyalizat ve kandaki üre-nitrojen ve kreatinin miktarları ve diyalizattaki ürenitrojen ve kreatinin kana göre doygunlukları değerlendirildi. Diyaliz, %1.5 dextroz içeren diyalizat 40ml/kg dozda, 60 dakika süren seanslar halinde ve 6 saat ara ile 8 seans uygulandı. Verilen diyalizatın geri alınabilme yüzdesi köpeklerde %77.3-81 ve kedilerde %73.6-87.9 arasında oldu. Diyalizatın geri alınabilme yüzdesi, üre-azotu ve kreatinin değerleri seanslar ilerledikçe artış gösterdi. Bu yükselme istatistik olarak kedilerde önemli olurken (p

References

 • 1. Conover WJ (1999): Practical Nonparametric Statistic Ed.: W. J. Conover. 3th edition John Wiley & Sons. New York.
 • 2. Cowgill LD (1995): Application of Peritoneal Dialysis on Hemodialysis in the Management of Renal Failure. 573- 596 In: C Osborne, A Finco (Eds) Canine and Feline Nephrology and Urology, D. R. Waverly Company, Philadelphia.
 • 3. Elliot J (1996): Emergency Treatment of Acute Renal Failure. 185-194 In: J. Bainbridge (Ed), BSAVA Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology. 1th Ed. Fusion Design, Fordingbridge.
 • 4. Labato MA (2000): Peritoneal dialysis in emergency and critical care medicine. Clin Tech Small Anim Pract, 15, 126-135.
 • 5. Lane IF, Carter LJ, Lappin MR (1992): Peritoneal Dialysis: An Update on Methods and Usefulness; 865-875 In: LE Mills (Ed), Current Veterinary Theraphy XI Small Animal Practice. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • 6. Parker HR (1980): Current Status of Peritoneal Dialysis. 1106-1111 In: RW Kırk (Ed), Current Veterinary Theraphy VII Small Animal Practice. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • 7. Vural A (2001): Hemodiyaliz. 225-236. In: N Arık (Ed), Nefroloji. 1. Baskı. Deniz Matbaacılık İstanbul.
 • 8. Wild J (2003): Peritoneal dialysis. Erişim: [http://www.harcourt-international.com/e-books/ pdf/374.pdf. ]
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Aslan Kalınbacak

Ali Haydar Kırmızıgül

Publication Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 52 Issue: 2

Cite

APA Kalınbacak, A., & Kırmızıgül, A. H. (2005). Köpek ve kedilerin periton diyalizinde diyalizatın drenaj oranlarının ve üre, kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(2), 105-108. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000033
AMA Kalınbacak A, Kırmızıgül AH. Köpek ve kedilerin periton diyalizinde diyalizatın drenaj oranlarının ve üre, kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. June 2005;52(2):105-108. doi:10.1501/Vetfak_0000000033
Chicago Kalınbacak, Aslan, and Ali Haydar Kırmızıgül. “Köpek Ve Kedilerin Periton Diyalizinde diyalizatın Drenaj oranlarının Ve üre, Kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, no. 2 (June 2005): 105-8. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000033.
EndNote Kalınbacak A, Kırmızıgül AH (June 1, 2005) Köpek ve kedilerin periton diyalizinde diyalizatın drenaj oranlarının ve üre, kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 2 105–108.
IEEE A. Kalınbacak and A. H. Kırmızıgül, “Köpek ve kedilerin periton diyalizinde diyalizatın drenaj oranlarının ve üre, kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 52, no. 2, pp. 105–108, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000033.
ISNAD Kalınbacak, Aslan - Kırmızıgül, Ali Haydar. “Köpek Ve Kedilerin Periton Diyalizinde diyalizatın Drenaj oranlarının Ve üre, Kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/2 (June 2005), 105-108. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000033.
JAMA Kalınbacak A, Kırmızıgül AH. Köpek ve kedilerin periton diyalizinde diyalizatın drenaj oranlarının ve üre, kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:105–108.
MLA Kalınbacak, Aslan and Ali Haydar Kırmızıgül. “Köpek Ve Kedilerin Periton Diyalizinde diyalizatın Drenaj oranlarının Ve üre, Kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 52, no. 2, 2005, pp. 105-8, doi:10.1501/Vetfak_0000000033.
Vancouver Kalınbacak A, Kırmızıgül AH. Köpek ve kedilerin periton diyalizinde diyalizatın drenaj oranlarının ve üre, kreatinin doygunluklarının değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(2):105-8.