Letter to Editor
BibTex RIS Cite

An investigation on some parasitic and fungal diseases in honey bee in Elazığ

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 123 - 126, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000030

Abstract

This study was conducted to determine some parasitic and fungal diseases of honey bee between 2002-2004 years in Elazığ region. One hundred and sixteen farms were included in the study. At least 3 % of colonies of each farm was sampled. Bee, honeycomb and of the bottom board from 285 colonies were collected. The samples were examined for presence of varroosis, nosemosis, chalk brood, stone brood and Acarapis woodi. Varroosis was detected in 25.61 % of the bottom board, 6.31 % of bees and 14.38 % of honeycombs. Nosemosis was detected in 8.77 % of bee samples and chalk brood was detected in 7,36 % of honeycomb samples. Acarapis woodi and stone brood were not detected in any samples

References

 • Akkaya H, Vuruşaner C (1997): Bal arısı Hastalıkları ve Zararları. Teknik Yayınları, İstanbul.
 • Aydın L, Gülegen A, Çetinbaş E (2001): Bursa yöresi bal arılarında Nosema apis’in (Zander, 1909) yaygınlığı. Bültendif, 17, 6-8.
 • Bailey L (1981): Honey Bee Pathology. Academic Press, London.
 • Burgett M, Kitpraset C (1992): Tracheal mite infestation of queen honeybees. J Apic Res, 31, 110-111.
 • Camazine S, Çakmak İ, Cramp K, Finley J, Fisher J, Frazier M, Rozo A (1998): How healthy are commercially produced US honey bee queens. Am Bee J, 138, 677-680.
 • Çağlar Y Ş, Öner L (2001): TKV araştırması ülkemizde arıcılığın durumuna ışık tutuyor. Teknik Arıcılık Derg, 74, 2-8.
 • Çakmak İ, Aydın L, Gülegen AE (2003): Güney marmara bölgesinde bal arısı zararlı ve hastalıkları. Ulu- dağ Arıcılık Derg, 3, 33-35.
 • Debeljak Z, Lolin M, Dugaliç VN, Zancoviç A, Plausic Z (1991): Commonent bee diseases in the Kraljevo region. Vet Glas, 45, 845-849.
 • Doğanay A (1997): Türkiye’de arılarda görülen bazı önemli hastalıklar. Türk Vet Hek Derg, 9, 49-54.
 • Doğanay A (1993): Arı hastalıkları 1. Bal arısı hakkında genel bilgi. Türk Vet Hek Derg, 5, 29-35.
 • Frazier MT, Finley J, Collison CH, Rajotte E (1994): The incidence and inpact of honey bee tracheal mites and nosema disease on colony mortality in Pennsylvania. Bee Sci, 3, 94-100.
 • Giordani, G (1989): Acariasis of honey bees. Office International Des Epizooties, Recommended Diagnostic Techniques and Requirements for Biological Products, 12 Rue de Prony, Paris, Vol. 1, B/ 074.
 • Irzyk J, Skrobut J (1987): Bee diseases occurring in the Suwalki district in 1980-1985. Zycie Vet, 62, 175-177.
 • Kaftanoğlu O, Kumova U, Yeninar H, Özkök D (1995): Türkiye’de bal arısı hastalıklarının dağılımı, koloniler üze- rindeki etkileri ve entegre kontrol yöntemlerinin uygulan- ması. TÜBİTAK, VHAG-925, s 38.
 • Keskin N, Başer E (1996): Türkiyenin bazı yörelerindeki bal arılarında (Apis mellifera L.) Acarapis woodi, Rennie (Acarina) araştırılması. Hacettepe Üniv Fen ve Müh Bil Derg, 17, 15-24.
 • Korpela S, Arthus A, Fries I,Hanse H 1992): Varroa jacobsoni Oud. in cold climates, population growth, winter mortality and influence of honey bee colonies. J Apic Res, 31, 157-164.
 • Mace H (1998): Loos of the Colony, Pests and Diseases, The Complete Handbook of Bee-Keeping. Ward Lock Limited, London.
 • Michalski L, Kudela Z (1980): The incidence of honey bee diseases in 1970-1979 based on examinations performed at the centre of veterinary hygiene at Rzeszow Poland. Med Weter, 36, 481-482.
 • Morse RA, Nowogrodzki R (1990): Honey Bee Pests , Predators and Diseases. Cornell Univ Press, Ithaca and London.
 • Önk, K, Gıcık Y (2003): Kars yöresindeki bal arılarında (Apis mellifera) varroasis’in yaygınlığı. II. Marmara Arıcı- lık Kongresi, 28-30 Nisan 2003, Yalova, s 143.
 • Petekkaya E (1988): Bal arılarında nosema hastalığı. T K V Teknik Arıcılık Derg, 16, 5-9.
 • Steche W. (1989): Bee nosematosis. office international des epizooties recommended diagnostic Techniques and Requirements for Biological Products 12 Rue deProny, Pa- ris, Vol. 1, B/ 077.
 • Şimşek H, Dilgin N, Gültekin İ (2001): Elazığ ve yöre- sinde bulunan arı işletmelerinde nosematosisin yaygınlığı. Etlik Vet Mikrob Derg, 12, 49-52.
 • Topçu B, Arslan M Ö (2003): Kars yöresindeki bal arıla- rında nosemosisin yaygınlığı. II. Marmara Arıcılık Kong- resi, 28-30 Nisan 2003, Yalova, s 147.
 • Tutkun E (2001): Bal arısı solunum sistemi ve solunum yolu hastalıkları. T K V Teknik Arıcılık Derg, 74, 21-24.
 • Tutkun E, İnci A (1992): Bal Arısı Zararlıları ve Tedavi Yöntemleri. Demircioğlu Matbaacılık, Ankara.
 • Zeybek H (1991): Arı Hastalıkları Ve Zararlıları. Tarım Köyişleri Bak. Etlik Hay Hast Araş Enst Müd Yayınları, Ankara Geliş tarihi: 07.06.2004 / Kabul tarihi: 04.11.2004

Elazığ yöresi bal arılarında bazı parazit ve mantar hastalıklarının araştırılması

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 123 - 126, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000030

Abstract

Bu araştırma 2002-2004 yılları arasında Elazığ yöresi bal arılarında bazı parazit ve mantar hastalıklarını tespit amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Elazığ merkez ve bazı ilçelerindeki 116 arı işletmesinden her işletmeden kovanların en az %3’ünü oluşturacak şekilde rastgele örnekleme yapılarak toplam 285 kovandan dip tahtası döküntüsü, ergin arı ve petek örnekleri alındı. Örnekler varroosis, nosemosis, kireç hastalığı, taş çürüklüğü ve Acarapis woodi yönünden incelendi. Sonuçta kovan dip tahtası döküntüsünde % 25.61, arılarda % 6.31 ve peteklerde % 14.38 varroosis tespit edilirken bunun yanında arıların % 8.77’sinde nosemosis, peteklerin % 7.36’sında kireç hastalığı saptandı. Acarapis woodi ve taş çürüklüğü’ne rastlanmadı

References

 • Akkaya H, Vuruşaner C (1997): Bal arısı Hastalıkları ve Zararları. Teknik Yayınları, İstanbul.
 • Aydın L, Gülegen A, Çetinbaş E (2001): Bursa yöresi bal arılarında Nosema apis’in (Zander, 1909) yaygınlığı. Bültendif, 17, 6-8.
 • Bailey L (1981): Honey Bee Pathology. Academic Press, London.
 • Burgett M, Kitpraset C (1992): Tracheal mite infestation of queen honeybees. J Apic Res, 31, 110-111.
 • Camazine S, Çakmak İ, Cramp K, Finley J, Fisher J, Frazier M, Rozo A (1998): How healthy are commercially produced US honey bee queens. Am Bee J, 138, 677-680.
 • Çağlar Y Ş, Öner L (2001): TKV araştırması ülkemizde arıcılığın durumuna ışık tutuyor. Teknik Arıcılık Derg, 74, 2-8.
 • Çakmak İ, Aydın L, Gülegen AE (2003): Güney marmara bölgesinde bal arısı zararlı ve hastalıkları. Ulu- dağ Arıcılık Derg, 3, 33-35.
 • Debeljak Z, Lolin M, Dugaliç VN, Zancoviç A, Plausic Z (1991): Commonent bee diseases in the Kraljevo region. Vet Glas, 45, 845-849.
 • Doğanay A (1997): Türkiye’de arılarda görülen bazı önemli hastalıklar. Türk Vet Hek Derg, 9, 49-54.
 • Doğanay A (1993): Arı hastalıkları 1. Bal arısı hakkında genel bilgi. Türk Vet Hek Derg, 5, 29-35.
 • Frazier MT, Finley J, Collison CH, Rajotte E (1994): The incidence and inpact of honey bee tracheal mites and nosema disease on colony mortality in Pennsylvania. Bee Sci, 3, 94-100.
 • Giordani, G (1989): Acariasis of honey bees. Office International Des Epizooties, Recommended Diagnostic Techniques and Requirements for Biological Products, 12 Rue de Prony, Paris, Vol. 1, B/ 074.
 • Irzyk J, Skrobut J (1987): Bee diseases occurring in the Suwalki district in 1980-1985. Zycie Vet, 62, 175-177.
 • Kaftanoğlu O, Kumova U, Yeninar H, Özkök D (1995): Türkiye’de bal arısı hastalıklarının dağılımı, koloniler üze- rindeki etkileri ve entegre kontrol yöntemlerinin uygulan- ması. TÜBİTAK, VHAG-925, s 38.
 • Keskin N, Başer E (1996): Türkiyenin bazı yörelerindeki bal arılarında (Apis mellifera L.) Acarapis woodi, Rennie (Acarina) araştırılması. Hacettepe Üniv Fen ve Müh Bil Derg, 17, 15-24.
 • Korpela S, Arthus A, Fries I,Hanse H 1992): Varroa jacobsoni Oud. in cold climates, population growth, winter mortality and influence of honey bee colonies. J Apic Res, 31, 157-164.
 • Mace H (1998): Loos of the Colony, Pests and Diseases, The Complete Handbook of Bee-Keeping. Ward Lock Limited, London.
 • Michalski L, Kudela Z (1980): The incidence of honey bee diseases in 1970-1979 based on examinations performed at the centre of veterinary hygiene at Rzeszow Poland. Med Weter, 36, 481-482.
 • Morse RA, Nowogrodzki R (1990): Honey Bee Pests , Predators and Diseases. Cornell Univ Press, Ithaca and London.
 • Önk, K, Gıcık Y (2003): Kars yöresindeki bal arılarında (Apis mellifera) varroasis’in yaygınlığı. II. Marmara Arıcı- lık Kongresi, 28-30 Nisan 2003, Yalova, s 143.
 • Petekkaya E (1988): Bal arılarında nosema hastalığı. T K V Teknik Arıcılık Derg, 16, 5-9.
 • Steche W. (1989): Bee nosematosis. office international des epizooties recommended diagnostic Techniques and Requirements for Biological Products 12 Rue deProny, Pa- ris, Vol. 1, B/ 077.
 • Şimşek H, Dilgin N, Gültekin İ (2001): Elazığ ve yöre- sinde bulunan arı işletmelerinde nosematosisin yaygınlığı. Etlik Vet Mikrob Derg, 12, 49-52.
 • Topçu B, Arslan M Ö (2003): Kars yöresindeki bal arıla- rında nosemosisin yaygınlığı. II. Marmara Arıcılık Kong- resi, 28-30 Nisan 2003, Yalova, s 147.
 • Tutkun E (2001): Bal arısı solunum sistemi ve solunum yolu hastalıkları. T K V Teknik Arıcılık Derg, 74, 21-24.
 • Tutkun E, İnci A (1992): Bal Arısı Zararlıları ve Tedavi Yöntemleri. Demircioğlu Matbaacılık, Ankara.
 • Zeybek H (1991): Arı Hastalıkları Ve Zararlıları. Tarım Köyişleri Bak. Etlik Hay Hast Araş Enst Müd Yayınları, Ankara Geliş tarihi: 07.06.2004 / Kabul tarihi: 04.11.2004
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Halil Şimşek

Publication Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 52 Issue: 2

Cite

APA Şimşek, H. (2005). Elazığ yöresi bal arılarında bazı parazit ve mantar hastalıklarının araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(2), 123-126. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000030
AMA Şimşek H. Elazığ yöresi bal arılarında bazı parazit ve mantar hastalıklarının araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. June 2005;52(2):123-126. doi:10.1501/Vetfak_0000000030
Chicago Şimşek, Halil. “Elazığ yöresi Bal arılarında Bazı Parazit Ve Mantar hastalıklarının araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, no. 2 (June 2005): 123-26. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000030.
EndNote Şimşek H (June 1, 2005) Elazığ yöresi bal arılarında bazı parazit ve mantar hastalıklarının araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 2 123–126.
IEEE H. Şimşek, “Elazığ yöresi bal arılarında bazı parazit ve mantar hastalıklarının araştırılması”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 52, no. 2, pp. 123–126, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000030.
ISNAD Şimşek, Halil. “Elazığ yöresi Bal arılarında Bazı Parazit Ve Mantar hastalıklarının araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/2 (June 2005), 123-126. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000030.
JAMA Şimşek H. Elazığ yöresi bal arılarında bazı parazit ve mantar hastalıklarının araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:123–126.
MLA Şimşek, Halil. “Elazığ yöresi Bal arılarında Bazı Parazit Ve Mantar hastalıklarının araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 52, no. 2, 2005, pp. 123-6, doi:10.1501/Vetfak_0000000030.
Vancouver Şimşek H. Elazığ yöresi bal arılarında bazı parazit ve mantar hastalıklarının araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(2):123-6.