Letter to Editor
BibTex RIS Cite

The seroprevalence of bovine leukemia virus (BLV) infection in cattle housed in private farms in GAP region in Turkey

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 109 - 112, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000032

Abstract

This study was carried out to determine seroprevalence of bovine leukemia virus (BLV) infections in cattle housed in private farms in GAP region. For this purpose, sera samples collected from randomly selected cattle, which are found in private farms from 9 provinces (Siirt, Diyarbakir, Batman, Adiyaman, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin and Sirnak), in GAP region were used. Sera were tested for antibodies against BLV using agar gel immuno diffusion (AGID) technique. Seropositivity rate in sampled population for BLV was detected as 0.27% (2/740)

References

 • Akça Y, Alkan F, Bilge S, Karaoğlu T, Özkul A, Burgu İ, Kaaden OR (1996): Süt sığırlarının süt ve kan serumla- rında enzootik sığır löykozuna (EBL) karşı antikor varlığı- nın enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ve agar jel immunodiffuzyon (AGID) testi ile araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg, 43, 53-59.
 • Batmaz H, Çarlı KT, Kahraman M, Çetin C, Kennerman E (1995): Serological and haematological diagnosis of enzootic bovine leukosis in cattle in Turkey. Vet Rec, 136, 42-44.
 • Batmaz H, Çarlı KT, Şen A, Kennerman E, Minbay A, Yılma Z, Caner V, Baklacı C (1999): Güney marmara bölgesi’nde enzootik bovine leukosis’in prevalansı ve bazı bakım-yetiştirme koşullarının incelenmesi. Turk J Vet A- nim Sci, 23, 261-268.
 • Burgu I, Urman HK, Kaaden OR, Akça Y, Alçığır G, Berkin Ş, Alkan F, Atasever A (1990): Türkiye’de enzootik sığır löykozu’nun seroepidemiyolojisi ve patoloji- si. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 37, 32-45.
 • Çabalar M, Voyvoda H, Sekin S (2001): Doğu ve güney- doğu Anadolu bölgesi’nde süt sığırlarında enzootik bovine leukozis (EBL)’in seroprevalansı. IV. Uluslararası İç Has- talıkları Kongresi, 04-06 Temmuz 2001, Konya-Türkiye. s:180-183.
 • Frenzel B, Kaaden OR (1980): Zur Standard Zierung der Serologischen Diagnose der Rinderleukose Ffortschritte derVeterinarmedizin. Herd 30:13 Kongressbericht. 188- 189. Verl. Paul Parey. Berlin und Hamburg.
 • GAP (2004a): GAP nedir. Erişim: [www.gap.gov.tr/gnedir]. Erişim tarihi: 30 Mart 2004 .
 • GAP (2004b): GAP’ın tarihçesi. Erişim: [www.gap.gov.tr/gtarihçe] Erişim tarihi: 30 Mart 2004.
 • Hakioğlu F (1962): Karacabey harası sığırlarında löykosis bakımından yapılan hematolojik araştırmalara ait ilk tebliğ. Türk Vet Dern Derg, 186-187,167-175.
 • İyisan AS, Bitgel A, Özyörük F (1996). İstanbul ilindeki süt sığırlarında enzootik bovine leukosisin seroepidemiyolojisi. I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul-Türkiye. s:34
 • Kahrs RF (2001): Viral Disease of Cattle. The Iowa State University Press/Ames, Iowa.
 • Kandil M, Metin N, Aksakal M (1989): Güney ve güney- doğu anadoluda sığır löykozu: Serolojik ve hematolojik araştırmalar. Fırat Üniv Derg, 3, 15-25.
 • Meas S, Seto J, Sugimoto C, Bakhsh M, Riaz M, Sato T, Naeem K, Ohashi K, Onuma M. (2000): Infection of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in water buffalo and cattle populations in Pakistan. J Vet Med Sci, 62, 329-31.
 • Otlu S, Aydın F, Genç O, Güler MA, Gökçe G (2001): Kars yöresi sığırlarında bovine leukaemia virus infeksiyonu üzerinde serolojik ve hematolojik araştırmalar. Turk J Vet Anim Sci, 25, 105-110.
 • Şen A, Ülgen M, Çarlı KT, Batmaz H (1995): Seroprevalance of bovine leukamia virus infection in cattle slaughtered at Bursa abattoir. Turk J Vet Anim Sci, 19, 325-327.
 • Usui T, Meas S, Konnai S, Ohashi K, Onuma M (2003): Seroprevalence of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in dairy and beef cattle in Hokkaido. J Vet Med Sci, 65, 287-289.
 • Van Der Maaten MJ, Miller JM (1990): Bovine leukosis virus. In: Virus Infections of Ruminants. Ed: Dinter, Z., Morein, B. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p: 419-429.
 • Willems L, Kettmann R (2002): Deltaretrovirus. In: The Springer Index of Viruses. Ed.: Tidone CA, Darai GP, Springer, Berlin p: 1014-1019.
 • Yılmaz K, Gül Y, Bolat Y, Özdemir H (1995): Elazığ ve çevresindeki sığırlarda Enzootik Bovine leukemia virus sı- ğır löykozunun araştırılması. I.Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 28-30 Eylül 1995,Elazığ. s:38
 • Yıldırım Y (2004): Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD Enfeksi- yonlarının Seroprevalansı. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bi- limleri Enstitüsü, Doktora Tezi. s:42-54
 • Zaghawa A, Beier D, Abd El-Rahim IHA, El-Ballal S, Karim I, Conraths FJ, Marquardt O (2002): An outbreak of enzootic bovine leukosis in upper Egypt: Clinical, laboratory and molecular-epidemiological studies. J Vet Med B, 49, 123-129. Geliş tarihi : 21.07.2004 / Kabul tarihi : 18.10.2004

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 109 - 112, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000032

Abstract

Bu çalışmada, güneydoğu Anadolu projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elindeki sığırlarda Bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı araştırıldı. Bu amaçla, GAP kapsamında yer alan 9 ilde (Siirt, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Şırnak) halk elinde yetiştirilen, rastlantısal olarak seçilmiş sığırlardan sağlanan kan serumları kullanıldı. Kan serumları BLV’a spesifik antikorlar yönünden Agar gel immunodiffüzyon (AGID) yöntemi kullanılarak test edildi. Örneklenen populasyonda BLV enfeksiyonun seroprevalansı %0.27 (2/740) olarak saptandı

References

 • Akça Y, Alkan F, Bilge S, Karaoğlu T, Özkul A, Burgu İ, Kaaden OR (1996): Süt sığırlarının süt ve kan serumla- rında enzootik sığır löykozuna (EBL) karşı antikor varlığı- nın enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ve agar jel immunodiffuzyon (AGID) testi ile araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg, 43, 53-59.
 • Batmaz H, Çarlı KT, Kahraman M, Çetin C, Kennerman E (1995): Serological and haematological diagnosis of enzootic bovine leukosis in cattle in Turkey. Vet Rec, 136, 42-44.
 • Batmaz H, Çarlı KT, Şen A, Kennerman E, Minbay A, Yılma Z, Caner V, Baklacı C (1999): Güney marmara bölgesi’nde enzootik bovine leukosis’in prevalansı ve bazı bakım-yetiştirme koşullarının incelenmesi. Turk J Vet A- nim Sci, 23, 261-268.
 • Burgu I, Urman HK, Kaaden OR, Akça Y, Alçığır G, Berkin Ş, Alkan F, Atasever A (1990): Türkiye’de enzootik sığır löykozu’nun seroepidemiyolojisi ve patoloji- si. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 37, 32-45.
 • Çabalar M, Voyvoda H, Sekin S (2001): Doğu ve güney- doğu Anadolu bölgesi’nde süt sığırlarında enzootik bovine leukozis (EBL)’in seroprevalansı. IV. Uluslararası İç Has- talıkları Kongresi, 04-06 Temmuz 2001, Konya-Türkiye. s:180-183.
 • Frenzel B, Kaaden OR (1980): Zur Standard Zierung der Serologischen Diagnose der Rinderleukose Ffortschritte derVeterinarmedizin. Herd 30:13 Kongressbericht. 188- 189. Verl. Paul Parey. Berlin und Hamburg.
 • GAP (2004a): GAP nedir. Erişim: [www.gap.gov.tr/gnedir]. Erişim tarihi: 30 Mart 2004 .
 • GAP (2004b): GAP’ın tarihçesi. Erişim: [www.gap.gov.tr/gtarihçe] Erişim tarihi: 30 Mart 2004.
 • Hakioğlu F (1962): Karacabey harası sığırlarında löykosis bakımından yapılan hematolojik araştırmalara ait ilk tebliğ. Türk Vet Dern Derg, 186-187,167-175.
 • İyisan AS, Bitgel A, Özyörük F (1996). İstanbul ilindeki süt sığırlarında enzootik bovine leukosisin seroepidemiyolojisi. I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul-Türkiye. s:34
 • Kahrs RF (2001): Viral Disease of Cattle. The Iowa State University Press/Ames, Iowa.
 • Kandil M, Metin N, Aksakal M (1989): Güney ve güney- doğu anadoluda sığır löykozu: Serolojik ve hematolojik araştırmalar. Fırat Üniv Derg, 3, 15-25.
 • Meas S, Seto J, Sugimoto C, Bakhsh M, Riaz M, Sato T, Naeem K, Ohashi K, Onuma M. (2000): Infection of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in water buffalo and cattle populations in Pakistan. J Vet Med Sci, 62, 329-31.
 • Otlu S, Aydın F, Genç O, Güler MA, Gökçe G (2001): Kars yöresi sığırlarında bovine leukaemia virus infeksiyonu üzerinde serolojik ve hematolojik araştırmalar. Turk J Vet Anim Sci, 25, 105-110.
 • Şen A, Ülgen M, Çarlı KT, Batmaz H (1995): Seroprevalance of bovine leukamia virus infection in cattle slaughtered at Bursa abattoir. Turk J Vet Anim Sci, 19, 325-327.
 • Usui T, Meas S, Konnai S, Ohashi K, Onuma M (2003): Seroprevalence of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in dairy and beef cattle in Hokkaido. J Vet Med Sci, 65, 287-289.
 • Van Der Maaten MJ, Miller JM (1990): Bovine leukosis virus. In: Virus Infections of Ruminants. Ed: Dinter, Z., Morein, B. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p: 419-429.
 • Willems L, Kettmann R (2002): Deltaretrovirus. In: The Springer Index of Viruses. Ed.: Tidone CA, Darai GP, Springer, Berlin p: 1014-1019.
 • Yılmaz K, Gül Y, Bolat Y, Özdemir H (1995): Elazığ ve çevresindeki sığırlarda Enzootik Bovine leukemia virus sı- ğır löykozunun araştırılması. I.Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 28-30 Eylül 1995,Elazığ. s:38
 • Yıldırım Y (2004): Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD Enfeksi- yonlarının Seroprevalansı. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bi- limleri Enstitüsü, Doktora Tezi. s:42-54
 • Zaghawa A, Beier D, Abd El-Rahim IHA, El-Ballal S, Karim I, Conraths FJ, Marquardt O (2002): An outbreak of enzootic bovine leukosis in upper Egypt: Clinical, laboratory and molecular-epidemiological studies. J Vet Med B, 49, 123-129. Geliş tarihi : 21.07.2004 / Kabul tarihi : 18.10.2004
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

İrfan Özgünlük

Yakup Yıldırım

Feray Alkan

Publication Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 52 Issue: 2

Cite

APA Özgünlük, İ., Yıldırım, Y., & Alkan, F. (2005). Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(2), 109-112. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000032
AMA Özgünlük İ, Yıldırım Y, Alkan F. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. June 2005;52(2):109-112. doi:10.1501/Vetfak_0000000032
Chicago Özgünlük, İrfan, Yakup Yıldırım, and Feray Alkan. “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede Halk Elinde yetiştirilen sığırlarda Bovine Leukemia Virus (BLV) Enfeksiyonunun Seroprevalansı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, no. 2 (June 2005): 109-12. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000032.
EndNote Özgünlük İ, Yıldırım Y, Alkan F (June 1, 2005) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 2 109–112.
IEEE İ. Özgünlük, Y. Yıldırım, and F. Alkan, “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 52, no. 2, pp. 109–112, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000032.
ISNAD Özgünlük, İrfan et al. “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede Halk Elinde yetiştirilen sığırlarda Bovine Leukemia Virus (BLV) Enfeksiyonunun Seroprevalansı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/2 (June 2005), 109-112. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000032.
JAMA Özgünlük İ, Yıldırım Y, Alkan F. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:109–112.
MLA Özgünlük, İrfan et al. “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede Halk Elinde yetiştirilen sığırlarda Bovine Leukemia Virus (BLV) Enfeksiyonunun Seroprevalansı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 52, no. 2, 2005, pp. 109-12, doi:10.1501/Vetfak_0000000032.
Vancouver Özgünlük İ, Yıldırım Y, Alkan F. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(2):109-12.