Letter to Editor
BibTex RIS Cite

The seroprevalence of bluetongue (BT), IBR, PI-3, EBL and BVD infections in cattle in northeastern Anatolia

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 113 - 120, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000036

Abstract

In this study, the seroprevalences of IBR, BVD, BT, PI-3 and EBL infections were investigated in cattle in 8 province from northeastern Anatolia. For this purpose, serum samples collected from 506 cattle housed in private farms. The seropositivity rates for IBR, BVD, BT, PI-3 and EBL were detected as 59.48%, 81.62 %, 48.02 %, 61.26 % and 1.58 % in sampling population, respectively. As a result, it is concluded that IBR, BVD, EBL, BT and PI-3 infections are present in cattle housed in private farms in northeast Anatolia region. Therefore, serious control measures should be taken in herds with similar epidemiologic features

References

 • Akça Y, Alkan F, Bilge S, Karaoğlu T, Özkul A, Burgu İ, Kaaden OR (1996): Süt sığırlarının süt ve kan serumla- rında enzootik sığır löykozuna (EBL) karşı antikor varlığı- nın enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ve agar jel immunodiffuzyon(AGID) testi ile araştırılması.Ankara Üniv Vet Fak Derg,43,53-59.
 • Alkan F, Özkul A, Karaoğlu MT, Bilge S, Akça Y, Burgu İ, Yeşilbağ K, Oğuzoğlu TÇ (1997): Sığırlarda viral nedenli solunum sistemi enfeksiyonlarının seroepi- demiyolojisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 44, 73-80.
 • Banerjee AK, Bishnu PD (2002): Respirovirus. 651-655. In: CA Tidone, G Darai (Ed), The Springer Index of Viruses, Springer, Berlin.
 • Bilge S (1996): Kan Ve Süt Serumlarında IBR-IPV Anti- korlarının Nötralizasyon Testi İle Saptanması Ve Süt Ör- neklerinden Virus İzolasyonu. Doktora tezi, Sağlık Bilim- leri Enstitüsü, Ankara.
 • Bolat Y (1986): Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde koyunların mavi dil hastalığının yayılması üzerinde serolojik araştırmalar. Selçuk Üniv Vet Fak Derg, 2, 103- 112.
 • Burgu İ, Urman HK, Kaaden OR, Akça Y, Alçığır G, Berkin Ş, Alkan F, Atasever A (1990): Türkiye’de enzootik sığır löykozu’nun seroepidemiyolojisi ve patoloji- si. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 37, 32-45.
 • Çabalar M, Akça Y (1994): Fertilite problemli ineklerde enfeksiyöz bovine rhinotracheitis- enfeksiyöz pustular vulvovaginitis (IBR-IPV) virus izolasyonu ve seroepidemiyolojisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 41, 337- 349.
 • Çabalar M, Karaoğlu T (1999): Sığırlarda bovine viral diarrhea (BVD) virus enfeksiyonuna karşı antikor varlığı- nın araştırılmasında nötralizasyon immunperoksidaz (NPLA) ve serum nötralizasyon (SN) testlerinin karşılaştı- rılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 249-255.
 • Erhan M, Onar B, Csontos L, Hopkins IG (1971): Ko- yun, sığır ve atların bazı virusu ve Bedsonya hastalıkları üzerinde serolojik çalışmalar. Pendik Vet Kont ve Araş Enst Derg, 4, 55-58.
 • Erhan M, Onar B, Tanzer F (1973): Parainfluenza-3 virusunun koyun ve sığırlardan izolasyonu ve bu virusa karşı aynı hayvanların kan serumlarında hemaglütinasyon inhibisyon testiyle antikor taranması. Pendik Vet Kont ve Araş Enst Derg, 4, 67-76.
 • Ertürk A (1994): Çeşitli serumlarda (koyun-keçi-sığır) mavi dil antikorlarının agar-jel presipitasyon testi ile araş- tırılması. Etlik Vet Mikro Derg, 7, 1-19.
 • Fenner F, Bachmann PA, Gibbs BPJ, Murphy FA, Studdert MJ, White DO (1987): Veterinary Virology. Academic Press, Orlando Florida.
 • Gelfert CG (1991): Epidemiologische Untersuchungen Über Die Verbreitung Des BVD-Vires Bei Rindern In Der Turkei. Inaugural Dissertation, Tierarztliche Hochschule Hannover.
 • Ghirotti G, Semproni G, De Meneghi D, Mungaba FN, Nannini D, Calzetta G, Paganico G (1991): Seroprevalances of selected cattle disease in the kafue flats of Zambia. Vet Res Commun, 15, 25-36.
 • Horzenik MC (1991): Pestivirus-taxonomic perspectives.Arch Virology Sup, 3,1-5.
 • Lauchli VCh, Kocherhans R, Wyler R (1989): Multiple virusinfektionen bei respirationstrakterkrankungen des rindes im winter 1986/87. Wien Tierarztl Mschr, 77, 109- 116.0
 • Liess B (1990): BovineViral Diarrhea Virus.247-266. In: Z Dinter, B Morein (Ed), Virus Infections of Ruminants. Elsevier Science Publishers, Amsterdam.
 • Mellor PS, Jennings DM, Hamling C, Burgu İ, Urman HK, Akça Y, Hazıroğlu R, Alkan F, Yonguç AD, Akçora A, Yazıcı Z, Özkul A, Eren H, Altınsaat S (1995): Control of akabane disease and surveillance of bluetongue and ephmeral fever, Turkey. United Nations Development Programme, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome.
 • Moreno-Lopez J (1979): A serosurvey of viruses during outbreaks of acut respiratory and/or enteric disease in Swedish cattle.Zentbl Vet Med B, 26, 634-640.
 • Murphy FA, Gibbs EPJ, Horzinek MG, Studdert MJ (1999): Veterinary Virology. Third Edition, Academic press, New York.
 • Özgünlük İ (2003): Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamındaki Bölgede Sığırlarda Mavidil, Akabane ve İbaraki Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi. Doktora te- zi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Potgieter LND, Mc Cracken MD, Hopkins FM, Walker RD (1984): Effect of bovine viral diarrhea virus infection on the distribution of infectious bovine rhinotracheitis virus in calves. Am J Vet Res, 45, 687-690.
 • Richer L, Marois P, Lamontagne L (1988): Association of bovine viral diarrhea virus with multiple viral infections in bovine respiratory disease outbreaks. Can Vet J, 29, 713-717.
 • Roy P (2002): Reoviridae (Orbivirus). 957-963. In: CA Tidone, Darai G (Ed), The Springer Index of Viruses, Springer, Berlin.
 • SPSS (1999): SPSS for Windows. SPSS Copyright İns. Versiyon 10.0.
 • Willems L, Kettmann R (2002): Deltaretrovirus. 1014- 1019. In: CA Tidone, G Darai (Ed), The Springer Index of Viruses, Springer, Berlin. Geliş tarihi: 21.07.2004 / Kabul tarihi: 14.10.2004 Ultrasonography in the diagnosis of tendon injuries in horses (relevance to prognosis and therapy). Prat Vet Equine, 26, 77-89.
 • Dik KJ (1996): Ultrasonography of the equine shoulder. Equine Pract, 18, 13-18.
 • Hamelin A, Denoix JM, Bousseau B, Perrot P (1994): L’ axemen ecographihique de la partie proximale du biceps brachial chez le cheval. Prat Vet Equine, 26, 41-47.
 • Meager DM, Pool RR, Brown M.P. (1979): Bilateral ossification of the tendon of the biceps brachii muscle in the horse. J AmVet Med Assoc, 174, 282-285.
 • Pugh CR, Johnson PJ, Cravley G, Finn ST (1994): Ultrasonography of the equine bicipital tendon region: a case history report and review of anatomy. Vet Radiol Ul- trasoun, 35, 183-188.
 • Rantanen NW (1989): Ultrasonographic examination of equine tendons and ligaments. J Equine Vet Sci, 10, 163- 164.
 • Reef VB (1990): Ultrasonic Evaluation of the Tendons and Ligaments. 425-435. In: NA White, JN Moore (Eds). Current Practice of Equine Surgery. W.B. Saunders Com- pany. Philadelphia.
 • Tnibar MA, Auer JA, Bakkali S (1999): Ultrasonogra- phy of the equine shoulder: technique and normal appear- ance. Vet Radiol Ultrasoun, 40, 44-57.

Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD enfeksiyonlarının seroprevalansı

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 113 - 120, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000036

Abstract

Bu çalışmada kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 8 ilde (Iğdır, Ağrı, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Ardahan) sığırlarda IBR, BVD, BT, PI-3 ve EBL enfeksiyonlarının seroprevalansları araştırıldı. Bu amaçla, söz konusu illerde özel sektöre ait organize yetiştiricilik yapılan ve aile işletmelerinde bulunan sığırlardan toplam 506 adet kan serumu örneği alındı. Yapılan mikronötralizasyon testi sonucunda IBR, BT, PI-3 ve BVD seropozitifliği sırasıyla %59.48, %48.02, %61.26 ve %81.62; AGID testi ile de EBL seropozitifliği %1.58 oranında bulundu. Sonuç olarak kuzeydoğu Anadolu bölgesinde halk elindeki sığırlarda IBR, BT, PI-3, EBL ve BVD enfeksiyonlarının varlığı/yaygınlığı belirlendi ve bu enfeksiyonların kontrolü amacıyla ciddi önlemlerin alınması gerektiği kanaatine varıldı

References

 • Akça Y, Alkan F, Bilge S, Karaoğlu T, Özkul A, Burgu İ, Kaaden OR (1996): Süt sığırlarının süt ve kan serumla- rında enzootik sığır löykozuna (EBL) karşı antikor varlığı- nın enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ve agar jel immunodiffuzyon(AGID) testi ile araştırılması.Ankara Üniv Vet Fak Derg,43,53-59.
 • Alkan F, Özkul A, Karaoğlu MT, Bilge S, Akça Y, Burgu İ, Yeşilbağ K, Oğuzoğlu TÇ (1997): Sığırlarda viral nedenli solunum sistemi enfeksiyonlarının seroepi- demiyolojisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 44, 73-80.
 • Banerjee AK, Bishnu PD (2002): Respirovirus. 651-655. In: CA Tidone, G Darai (Ed), The Springer Index of Viruses, Springer, Berlin.
 • Bilge S (1996): Kan Ve Süt Serumlarında IBR-IPV Anti- korlarının Nötralizasyon Testi İle Saptanması Ve Süt Ör- neklerinden Virus İzolasyonu. Doktora tezi, Sağlık Bilim- leri Enstitüsü, Ankara.
 • Bolat Y (1986): Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde koyunların mavi dil hastalığının yayılması üzerinde serolojik araştırmalar. Selçuk Üniv Vet Fak Derg, 2, 103- 112.
 • Burgu İ, Urman HK, Kaaden OR, Akça Y, Alçığır G, Berkin Ş, Alkan F, Atasever A (1990): Türkiye’de enzootik sığır löykozu’nun seroepidemiyolojisi ve patoloji- si. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 37, 32-45.
 • Çabalar M, Akça Y (1994): Fertilite problemli ineklerde enfeksiyöz bovine rhinotracheitis- enfeksiyöz pustular vulvovaginitis (IBR-IPV) virus izolasyonu ve seroepidemiyolojisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 41, 337- 349.
 • Çabalar M, Karaoğlu T (1999): Sığırlarda bovine viral diarrhea (BVD) virus enfeksiyonuna karşı antikor varlığı- nın araştırılmasında nötralizasyon immunperoksidaz (NPLA) ve serum nötralizasyon (SN) testlerinin karşılaştı- rılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 249-255.
 • Erhan M, Onar B, Csontos L, Hopkins IG (1971): Ko- yun, sığır ve atların bazı virusu ve Bedsonya hastalıkları üzerinde serolojik çalışmalar. Pendik Vet Kont ve Araş Enst Derg, 4, 55-58.
 • Erhan M, Onar B, Tanzer F (1973): Parainfluenza-3 virusunun koyun ve sığırlardan izolasyonu ve bu virusa karşı aynı hayvanların kan serumlarında hemaglütinasyon inhibisyon testiyle antikor taranması. Pendik Vet Kont ve Araş Enst Derg, 4, 67-76.
 • Ertürk A (1994): Çeşitli serumlarda (koyun-keçi-sığır) mavi dil antikorlarının agar-jel presipitasyon testi ile araş- tırılması. Etlik Vet Mikro Derg, 7, 1-19.
 • Fenner F, Bachmann PA, Gibbs BPJ, Murphy FA, Studdert MJ, White DO (1987): Veterinary Virology. Academic Press, Orlando Florida.
 • Gelfert CG (1991): Epidemiologische Untersuchungen Über Die Verbreitung Des BVD-Vires Bei Rindern In Der Turkei. Inaugural Dissertation, Tierarztliche Hochschule Hannover.
 • Ghirotti G, Semproni G, De Meneghi D, Mungaba FN, Nannini D, Calzetta G, Paganico G (1991): Seroprevalances of selected cattle disease in the kafue flats of Zambia. Vet Res Commun, 15, 25-36.
 • Horzenik MC (1991): Pestivirus-taxonomic perspectives.Arch Virology Sup, 3,1-5.
 • Lauchli VCh, Kocherhans R, Wyler R (1989): Multiple virusinfektionen bei respirationstrakterkrankungen des rindes im winter 1986/87. Wien Tierarztl Mschr, 77, 109- 116.0
 • Liess B (1990): BovineViral Diarrhea Virus.247-266. In: Z Dinter, B Morein (Ed), Virus Infections of Ruminants. Elsevier Science Publishers, Amsterdam.
 • Mellor PS, Jennings DM, Hamling C, Burgu İ, Urman HK, Akça Y, Hazıroğlu R, Alkan F, Yonguç AD, Akçora A, Yazıcı Z, Özkul A, Eren H, Altınsaat S (1995): Control of akabane disease and surveillance of bluetongue and ephmeral fever, Turkey. United Nations Development Programme, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome.
 • Moreno-Lopez J (1979): A serosurvey of viruses during outbreaks of acut respiratory and/or enteric disease in Swedish cattle.Zentbl Vet Med B, 26, 634-640.
 • Murphy FA, Gibbs EPJ, Horzinek MG, Studdert MJ (1999): Veterinary Virology. Third Edition, Academic press, New York.
 • Özgünlük İ (2003): Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamındaki Bölgede Sığırlarda Mavidil, Akabane ve İbaraki Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi. Doktora te- zi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Potgieter LND, Mc Cracken MD, Hopkins FM, Walker RD (1984): Effect of bovine viral diarrhea virus infection on the distribution of infectious bovine rhinotracheitis virus in calves. Am J Vet Res, 45, 687-690.
 • Richer L, Marois P, Lamontagne L (1988): Association of bovine viral diarrhea virus with multiple viral infections in bovine respiratory disease outbreaks. Can Vet J, 29, 713-717.
 • Roy P (2002): Reoviridae (Orbivirus). 957-963. In: CA Tidone, Darai G (Ed), The Springer Index of Viruses, Springer, Berlin.
 • SPSS (1999): SPSS for Windows. SPSS Copyright İns. Versiyon 10.0.
 • Willems L, Kettmann R (2002): Deltaretrovirus. 1014- 1019. In: CA Tidone, G Darai (Ed), The Springer Index of Viruses, Springer, Berlin. Geliş tarihi: 21.07.2004 / Kabul tarihi: 14.10.2004 Ultrasonography in the diagnosis of tendon injuries in horses (relevance to prognosis and therapy). Prat Vet Equine, 26, 77-89.
 • Dik KJ (1996): Ultrasonography of the equine shoulder. Equine Pract, 18, 13-18.
 • Hamelin A, Denoix JM, Bousseau B, Perrot P (1994): L’ axemen ecographihique de la partie proximale du biceps brachial chez le cheval. Prat Vet Equine, 26, 41-47.
 • Meager DM, Pool RR, Brown M.P. (1979): Bilateral ossification of the tendon of the biceps brachii muscle in the horse. J AmVet Med Assoc, 174, 282-285.
 • Pugh CR, Johnson PJ, Cravley G, Finn ST (1994): Ultrasonography of the equine bicipital tendon region: a case history report and review of anatomy. Vet Radiol Ul- trasoun, 35, 183-188.
 • Rantanen NW (1989): Ultrasonographic examination of equine tendons and ligaments. J Equine Vet Sci, 10, 163- 164.
 • Reef VB (1990): Ultrasonic Evaluation of the Tendons and Ligaments. 425-435. In: NA White, JN Moore (Eds). Current Practice of Equine Surgery. W.B. Saunders Com- pany. Philadelphia.
 • Tnibar MA, Auer JA, Bakkali S (1999): Ultrasonogra- phy of the equine shoulder: technique and normal appear- ance. Vet Radiol Ultrasoun, 40, 44-57.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Yakup Yıldırım

İbrahim Burgu

Publication Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 52 Issue: 2

Cite

APA Yıldırım, Y., & Burgu, İ. (2005). Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD enfeksiyonlarının seroprevalansı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(2), 113-120. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000036
AMA Yıldırım Y, Burgu İ. Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD enfeksiyonlarının seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. June 2005;52(2):113-120. doi:10.1501/Vetfak_0000000036
Chicago Yıldırım, Yakup, and İbrahim Burgu. “Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL Ve BVD enfeksiyonlarının Seroprevalansı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, no. 2 (June 2005): 113-20. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000036.
EndNote Yıldırım Y, Burgu İ (June 1, 2005) Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD enfeksiyonlarının seroprevalansı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 2 113–120.
IEEE Y. Yıldırım and İ. Burgu, “Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD enfeksiyonlarının seroprevalansı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 52, no. 2, pp. 113–120, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000036.
ISNAD Yıldırım, Yakup - Burgu, İbrahim. “Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL Ve BVD enfeksiyonlarının Seroprevalansı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/2 (June 2005), 113-120. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000036.
JAMA Yıldırım Y, Burgu İ. Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD enfeksiyonlarının seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:113–120.
MLA Yıldırım, Yakup and İbrahim Burgu. “Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL Ve BVD enfeksiyonlarının Seroprevalansı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 52, no. 2, 2005, pp. 113-20, doi:10.1501/Vetfak_0000000036.
Vancouver Yıldırım Y, Burgu İ. Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD enfeksiyonlarının seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(2):113-20.