Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) species around Afyon province

Year 2005, Volume: 52 Issue: 1, 49 - 51, 01.03.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000015

Abstract

This study was performed for determining sand fly species in Afyon province between May and October 2002. Sand fly samples were collected with light traps from cow stable in three location (Çakır village, Küçük Çobanlar village, Sülün village) in the centre of Afyon. During this study, a total of 113 sandflies (69 males and 44 females) were collected. In consequence of microscopial examination, 8 species were identified as P.(A.) halepensis, P.(L.) neglectus, P.(A.) balcanicus, P.(L.) perfiliewi, P.(L.) syriacus, P.(A.) simici, P.(L.) tobbi and P.(P.) papatasi respectively. Except P.(A.) halepensis the other species were reported firstly from Afyon and large proportion of the sandflies was collected in July

References

 • Artemiev MM (1980): Arevision of sandflies of the subgenus Adlerius (Diptera, Phlebotominae, Phleboto- mus). Zool Zhurnal, 59, 1177-1192 (in Russian, English translation edited by R. Killick- Kendrick available on request to the senior author).
 • Ali Musa S, El Rabaa FMA, Abdel-Nour OM (1991): Studies on Phlebotominae sandflies in an active focus of leishmaniasis in Sudan. Parasitologia, 55-62.
 • Alptekin D, Kasap M, Lüleyap U, Kasap H, Aksoy S, Wilson ML (1999): Sandflies (Diptera,Psychodidae) associated with epidemic cutaneous leishmaniasis in Şan- lıurfa, Turkey. J Med Entomol, 36, 277-281.
 • Doğan F (1981): Leishmania enfeksiyonlarının epidemiyo- lojisi, leyişmanya’ların rezervuar ve vektörleri. 25-50. In: Ş Yaşarol (Ed), Leishmaniasis, Kala-Azar ve Şark Çıbanı. 2. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
 • Daldal N, Üner A, Yaşarol Ş, Karacasu F, Yurdagül C (1989): Ege ve Akdeniz bölgesinde görülen Phlebotomus türleri. T Parazitol Derg, 8, 71-84.
 • Daldal N, Özbel Y (1997): Phlebotomus spp. vektörlükleri ve kontrolü. 49. In: MA Özcel, N Daldal (Ed), Parazitolo- ji’de Arthropod Hastalıkları ve Vektörler. T Parazitol Dern, Yayın No: 13, İzmir.
 • Daldal N, Özbel Y, Babaoğlu A, Turgay N, Aklan MZ, Babaoğlu N (1998): Phlebotomus major syriacus: a possible vector of visceral leishmaniasis in western Black sea region of Turkey. J Egypt Soc Parasitol, 28, 271-275.
 • Erel D (1973): Psychodidae. 206. In: D Erel (Ed), Anadolu Vektörleri ve Mücadele Metodları. Sağlık ve Sosyal Yar- dım Bakanlığı Hıfzısıhha Okulu, Yayın no: 47, Ankara.
 • Killick-Kendrick, R (1999): Biology and control of Phlebotominae sand flies. Clin Dermatol, 17, 279-289.
 • Lewis DJ (1982): A taxonomic rewiev of genus Phlebotomus (Diptera: Psychodidae). Bull Br Mus Nat Hist (Ent), 45, 121-209.
 • Leger N, Pesson B, Madulo-Leblond G, Abonnenc E (1983): Sur la differenciation des femelles du sous-gendre Larroussius Nitzulescu, 1931 (Diptera: Phlebotomidae) de la region mediterraneene. Ann Parasitol Hum Comp, 58, 611-623.
 • Lane RP (1986): The sandflies of Egypt (Diptera: Phlebotominae). Bull Br Mus Nat Hist (Ent), 52, 1-35.
 • Ondorff GR (2002): Leishmaniasis in Sicily ( Italy): an investigation of the distribution and prevalence of phlebotominae sandflies in Catania province. Military Medicine, 167, 715-718.
 • Ok, UZ, Balcıoğlu IC, Taylan Özkan A, Özensoy S, Özbel Y (2002): Leishmaniasis in Turkey. Acta Tropica, 84, 43-48.
 • Özbel Y, Turgay N, Özensoy S, Özbilgin A, Alkan MZ, Özcel MA (1995): Epidemiology, diagnosis and control of leishmaniasis in the mediterranean region. Ann Trop Med Parasitol, 89, 89-93.
 • Perfil’ev PP (1968): Phlebotomidae (sandflies). 362. In: O Theodor (Ed): Fauna of USSR. Wiener Bindery Ltd, Jerusalem.
 • Seyedi-Rashti MA, Nadım A (1992): The genus Phlebotomus (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) of the countries of the eastern mediterranean region. Iranıan J Publ Health ,21, 11-50.
 • Theodor O (1958): Psychodidae-Phlebotominae. 54. In: E Lindner (Ed) Fliegen Der Palearktischen region. Lieferung 201, Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nageleu. Obermiller), Stuttgart.
 • Volf P, Özbel Y, Akkafa F, Svobodova M, Votypka J, Chang KP (2002): Sandflies (Diptera: Phlebotominae) in Şanlıurfa, Turkey: relationship of Phlebotomus sergenti with the epidemic of anthroponotic cutaneous leishmaniasis. J Med Entomol, 39, 12-15.
 • Yağcı Ş, Dinçer Ş, Eren H (1998): Ankara yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae türleri, T Parazitol Derg, 22, 53-56.
 • Yaman M, Dik B (1999): Konya Yöresi Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) Türleri. Doktora tezi. Selçuk Üni- versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Geliş tarihi: 31.03.2004 / Kabul tarihi: 12.05.2004

Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri

Year 2005, Volume: 52 Issue: 1, 49 - 51, 01.03.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000015

Abstract

Bu araştırma Mayıs 2002-Ekim 2002 tarihleri arasında Afyon yöresinde bulunan Phlebotomus türlerinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Phlebotomus örnekleri Afyon iline bağlı 3 merkezde (Çakır köyü, Küçük Çobanlar köyü, Sülün kasabası ) sığır barınaklarına yerleştirilen ışık tuzakları ile toplanmıştır. Araştıma süresince 69’u erkek, 44’ü dişi olmak üzere toplam 113 Phlebotomus örneği yakalanmıştır. İnceleme sonucu 3 alt cinse (Adlerius, Phlebotomus, Larroussius) bağlı toplam 8 tür tespit edilmiştir. Bu türlerin yaygınlık sırasına göre P.(A.) halepensis, P.(L.) neglectus, P.(A.) balcanicus, P.(L.) perfiliewi, P.(L.) syriacus, P.(A.) simici, P.(L.) tobbi ve P.(P.) papatasi olduğu saptanmış ve bu türlerin en fazla Temmuz ayında aktif oldukları görülmüştür. Ayrıca P.(A.) halepensis dışındaki türlerin tamamı Afyon yöresinde ilk kez tespit edilmiştir

References

 • Artemiev MM (1980): Arevision of sandflies of the subgenus Adlerius (Diptera, Phlebotominae, Phleboto- mus). Zool Zhurnal, 59, 1177-1192 (in Russian, English translation edited by R. Killick- Kendrick available on request to the senior author).
 • Ali Musa S, El Rabaa FMA, Abdel-Nour OM (1991): Studies on Phlebotominae sandflies in an active focus of leishmaniasis in Sudan. Parasitologia, 55-62.
 • Alptekin D, Kasap M, Lüleyap U, Kasap H, Aksoy S, Wilson ML (1999): Sandflies (Diptera,Psychodidae) associated with epidemic cutaneous leishmaniasis in Şan- lıurfa, Turkey. J Med Entomol, 36, 277-281.
 • Doğan F (1981): Leishmania enfeksiyonlarının epidemiyo- lojisi, leyişmanya’ların rezervuar ve vektörleri. 25-50. In: Ş Yaşarol (Ed), Leishmaniasis, Kala-Azar ve Şark Çıbanı. 2. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
 • Daldal N, Üner A, Yaşarol Ş, Karacasu F, Yurdagül C (1989): Ege ve Akdeniz bölgesinde görülen Phlebotomus türleri. T Parazitol Derg, 8, 71-84.
 • Daldal N, Özbel Y (1997): Phlebotomus spp. vektörlükleri ve kontrolü. 49. In: MA Özcel, N Daldal (Ed), Parazitolo- ji’de Arthropod Hastalıkları ve Vektörler. T Parazitol Dern, Yayın No: 13, İzmir.
 • Daldal N, Özbel Y, Babaoğlu A, Turgay N, Aklan MZ, Babaoğlu N (1998): Phlebotomus major syriacus: a possible vector of visceral leishmaniasis in western Black sea region of Turkey. J Egypt Soc Parasitol, 28, 271-275.
 • Erel D (1973): Psychodidae. 206. In: D Erel (Ed), Anadolu Vektörleri ve Mücadele Metodları. Sağlık ve Sosyal Yar- dım Bakanlığı Hıfzısıhha Okulu, Yayın no: 47, Ankara.
 • Killick-Kendrick, R (1999): Biology and control of Phlebotominae sand flies. Clin Dermatol, 17, 279-289.
 • Lewis DJ (1982): A taxonomic rewiev of genus Phlebotomus (Diptera: Psychodidae). Bull Br Mus Nat Hist (Ent), 45, 121-209.
 • Leger N, Pesson B, Madulo-Leblond G, Abonnenc E (1983): Sur la differenciation des femelles du sous-gendre Larroussius Nitzulescu, 1931 (Diptera: Phlebotomidae) de la region mediterraneene. Ann Parasitol Hum Comp, 58, 611-623.
 • Lane RP (1986): The sandflies of Egypt (Diptera: Phlebotominae). Bull Br Mus Nat Hist (Ent), 52, 1-35.
 • Ondorff GR (2002): Leishmaniasis in Sicily ( Italy): an investigation of the distribution and prevalence of phlebotominae sandflies in Catania province. Military Medicine, 167, 715-718.
 • Ok, UZ, Balcıoğlu IC, Taylan Özkan A, Özensoy S, Özbel Y (2002): Leishmaniasis in Turkey. Acta Tropica, 84, 43-48.
 • Özbel Y, Turgay N, Özensoy S, Özbilgin A, Alkan MZ, Özcel MA (1995): Epidemiology, diagnosis and control of leishmaniasis in the mediterranean region. Ann Trop Med Parasitol, 89, 89-93.
 • Perfil’ev PP (1968): Phlebotomidae (sandflies). 362. In: O Theodor (Ed): Fauna of USSR. Wiener Bindery Ltd, Jerusalem.
 • Seyedi-Rashti MA, Nadım A (1992): The genus Phlebotomus (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) of the countries of the eastern mediterranean region. Iranıan J Publ Health ,21, 11-50.
 • Theodor O (1958): Psychodidae-Phlebotominae. 54. In: E Lindner (Ed) Fliegen Der Palearktischen region. Lieferung 201, Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nageleu. Obermiller), Stuttgart.
 • Volf P, Özbel Y, Akkafa F, Svobodova M, Votypka J, Chang KP (2002): Sandflies (Diptera: Phlebotominae) in Şanlıurfa, Turkey: relationship of Phlebotomus sergenti with the epidemic of anthroponotic cutaneous leishmaniasis. J Med Entomol, 39, 12-15.
 • Yağcı Ş, Dinçer Ş, Eren H (1998): Ankara yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae türleri, T Parazitol Derg, 22, 53-56.
 • Yaman M, Dik B (1999): Konya Yöresi Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) Türleri. Doktora tezi. Selçuk Üni- versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Geliş tarihi: 31.03.2004 / Kabul tarihi: 12.05.2004
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Hatice Çiçek

Mehmet Yaman

Şükran Yağcı

Zafer Karaer

Publication Date March 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 52 Issue: 1

Cite

APA Çiçek, H., Yaman, M., Yağcı, Ş., Karaer, Z. (2005). Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(1), 49-51. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000015
AMA Çiçek H, Yaman M, Yağcı Ş, Karaer Z. Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. March 2005;52(1):49-51. doi:10.1501/Vetfak_0000000015
Chicago Çiçek, Hatice, Mehmet Yaman, Şükran Yağcı, and Zafer Karaer. “Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, no. 1 (March 2005): 49-51. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000015.
EndNote Çiçek H, Yaman M, Yağcı Ş, Karaer Z (March 1, 2005) Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 1 49–51.
IEEE H. Çiçek, M. Yaman, Ş. Yağcı, and Z. Karaer, “Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 52, no. 1, pp. 49–51, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000015.
ISNAD Çiçek, Hatice et al. “Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/1 (March 2005), 49-51. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000015.
JAMA Çiçek H, Yaman M, Yağcı Ş, Karaer Z. Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:49–51.
MLA Çiçek, Hatice et al. “Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 52, no. 1, 2005, pp. 49-51, doi:10.1501/Vetfak_0000000015.
Vancouver Çiçek H, Yaman M, Yağcı Ş, Karaer Z. Afyon yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) türleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(1):49-51.