Letter to Editor
BibTex RIS Cite

The investigation of pharmacokinetics of specialities containing amoxycillin in broiler chickens in Turkey

Year 2005, Volume: 52 Issue: 1, 29 - 32, 01.03.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000026

Abstract

The purpose of this study is to determine pharmacokinetic properties of approved drugs containing amoxycillin in broiler chickens after single intravenous (IV) and orally administered at the dose level 10-20 mg/kg body weight (bw) and to find out if there are differences in their pharmacokinetics. A number of 18 Ross PM-3 broilers were used. The animals were divided into 3 groups with 6 animals in each group (Groups 1, 2 and 3). Group 1 was kept as control and amoxycillin trihydrate was given to the animals by IV (right v.cutenea ulnaris) at the dose level of 10 mg/kg bw. Following the water withholding overnigth, Clamoxyl and Paracillin Oral Powder were administered via the drinking water to group 2 and 3 animals, respectively. Following the IV and oral administration, blood samples were taken from left v.cutenea ulnaris of each animal of group and collected with CaEDTA through a canula at 0.08 to 24 hours. Plasma was separated by centrifugition. Plasma drug concentrations were analysed by microbiological agar-gell disc-diffusion method. Curve of plasma amoxycillin concentration-time profile was characteristics of a two-compartmentalopen model. The area under the curve was calculated as 59.95±1.04 µg.hours/ml after amoxcyclin trihydrate administered intravenously, 66.76±1.85 µg.hours/ml and 65.33±2.89 µg.hours/ml after administration via drinking water of Clamoxyl and Paracillin, respectively. The maximum plasma drug concentration (Cmax) was found as 6.21 µg/ml after amoxycillin trihydrate administered intravenously, 4.68 µg/ml with Clamoxyl and 3.43 µg/ml with Paracillin. Time to reach maximum plasma drug concentration (Tmax) was found at 2nd hours after Clamoxyl and 0.5th after Paracillin administration. Mean residence time was found as 34.72±2.14 hours for amoxycillin trihidrate, 124.7±3.06 hours for Clamoxyl and 103.69±32 hours for Paracillin. The bioavailability was 55.6 per cent for Clamoxyl and 54.6 per cent for Paracillin. It is concluded from the results that both of drug specialities have similar pharmacokinetic parameters

References

 • Arrest B, Johnson DP, Kirshbaum A (1971): Outlain of details for microbiological assays of antibiotics. J Pharmacetical Sci, 60, 1689-1694.
 • Dorrestein GM, Van Gogh H, Rinzema JD, Buitelaar MN (1987): Comperative study of ampicillin and amoxycillin after intravenous, intramuscuar and oral administration in homing pigeons (Columba livia). Res Vet Sci, 42, 343-348.
 • Huber WG (1988): Penicillins. 727-739. In: NH Booth, LE McDonald (Eds), Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Iowa State Univ Press, Ames.
 • Kaya S (2000): Kemoterapötikler. 265-369. Alınmıştır: S Kaya, İ Pirinçci, A Bilgili (Editörler), Veteriner Uygula- malı Farmakoloji. Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Laslev LD, Pashov DA (1992): Interspecies variations in plasma half-life of ampicillin, amoxycillin, sulphadimidine and sulpacetamide related to variation in body mass. Res Vet Sci, 53, 160.
 • Mandeli GL, Sande MA (1980): Antimicrobial agents. 1126-1150. In: AG Gilman, LS Goodman (Eds), MacMillan Publishing Co, New York.
 • Palmer GH, Buswell JF, Dowrick JS, Yeoman GH (1976): Amoxycillin: a new veterinary penicillin. Vet Rec, 99, 84-85.
 • Plumb DC (1991): Veterinary Drug Handbook. Pocket Ed. Pharma Vet Publishing. USA.
 • Prescott JF, Baggot JD (1993): Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Second Ed. Iowa State Univ Press, Ames.
 • Rowland M, Tozer TN (1989): Clinical Pharmacoki- netics: Concepts and Applications. Second Ed. Leo and Febiger, USA.
 • Wagner J (1975): Fundamentals of Clinical Pharmacokinetic. First Ed. Hamilton Press, Inc. Illionis. Geliş tarihi: 06.07.2004 / Kabul tarihi: 14.07.2004

Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması

Year 2005, Volume: 52 Issue: 1, 29 - 32, 01.03.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000026

Abstract

Çalışmanın amacı tavuklarda geniş şekilde kullanılan ama farmakokinetiğine ilişkin yeterli bilgi bulunmayan amoksisilin içeren müstahzarların farmakokinetiğini belirlemek ve bundan yararlanarak klinik farmakoloji yönünden bu müstahzarlar arasında fark olup-olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada 18 Ross PM-3 etlik piliç kullanıldı. Her grupta 6 hayvan bulunacak şekilde, hayvanlar 3 gruba (Grup 1, 2, 3) ayrıldı. Grup 1 kontrol olarak tutuldu. Bunlara amoksisilin trihidrat 10 mg/kg dozda damar-içi (Dİ) yolla verildi. Bir gece susuz bırakıldıktan sonra, Grup 2 ve 3’deki hayvanlara sırasıyla Clamoxyl ve Paracillin toz 20 mg/kg dozda hesaplanıp içme suyuna katılarak verildi. Grup 1’de hayvanlardan Dİ yolla enjeksiyonu, grup 2 ve 3’deki hayvanlardan da ilaçlı suyu bitirmelerini takiben 0.08-24 saatleri arasında sol kanat altı venasından CaEDTT’li tüplere kan örnekleri alındı. Santrifüjle plazma ayrıldı ve plazmada ilaç yoğunluğu agar-jel disk-difüzyon metodu ile ölçüldü. Plazma ilaç yoğunluğu-zaman eğrisinin 2bölmeli dışarıya açık modele uyduğu anlaşıldı ve hesaplamalar buna göre yapıldı. Amoksisilin trihidratın Dİ, Clamoxyl ve Paracillin tozun içme suyuna katılarak verilmesini takiben hesaplanan farmakokinetik değişkenlerden iki müstahzarın da benzer özellikler gösterdikleri, aralarında klinik yararlılık ve etkinlik bakımlarından önemli bir farkın olmadığı sonucuna varıldı

References

 • Arrest B, Johnson DP, Kirshbaum A (1971): Outlain of details for microbiological assays of antibiotics. J Pharmacetical Sci, 60, 1689-1694.
 • Dorrestein GM, Van Gogh H, Rinzema JD, Buitelaar MN (1987): Comperative study of ampicillin and amoxycillin after intravenous, intramuscuar and oral administration in homing pigeons (Columba livia). Res Vet Sci, 42, 343-348.
 • Huber WG (1988): Penicillins. 727-739. In: NH Booth, LE McDonald (Eds), Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Iowa State Univ Press, Ames.
 • Kaya S (2000): Kemoterapötikler. 265-369. Alınmıştır: S Kaya, İ Pirinçci, A Bilgili (Editörler), Veteriner Uygula- malı Farmakoloji. Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Laslev LD, Pashov DA (1992): Interspecies variations in plasma half-life of ampicillin, amoxycillin, sulphadimidine and sulpacetamide related to variation in body mass. Res Vet Sci, 53, 160.
 • Mandeli GL, Sande MA (1980): Antimicrobial agents. 1126-1150. In: AG Gilman, LS Goodman (Eds), MacMillan Publishing Co, New York.
 • Palmer GH, Buswell JF, Dowrick JS, Yeoman GH (1976): Amoxycillin: a new veterinary penicillin. Vet Rec, 99, 84-85.
 • Plumb DC (1991): Veterinary Drug Handbook. Pocket Ed. Pharma Vet Publishing. USA.
 • Prescott JF, Baggot JD (1993): Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Second Ed. Iowa State Univ Press, Ames.
 • Rowland M, Tozer TN (1989): Clinical Pharmacoki- netics: Concepts and Applications. Second Ed. Leo and Febiger, USA.
 • Wagner J (1975): Fundamentals of Clinical Pharmacokinetic. First Ed. Hamilton Press, Inc. Illionis. Geliş tarihi: 06.07.2004 / Kabul tarihi: 14.07.2004
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Yasemin Coşkun

Sezai Kaya

Publication Date March 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 52 Issue: 1

Cite

APA Coşkun, Y., & Kaya, S. (2005). Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(1), 29-32. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000026
AMA Coşkun Y, Kaya S. Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. March 2005;52(1):29-32. doi:10.1501/Vetfak_0000000026
Chicago Coşkun, Yasemin, and Sezai Kaya. “Türkiye’de Amoksisilin içeren müstahzarların Etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, no. 1 (March 2005): 29-32. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000026.
EndNote Coşkun Y, Kaya S (March 1, 2005) Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 1 29–32.
IEEE Y. Coşkun and S. Kaya, “Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 52, no. 1, pp. 29–32, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000026.
ISNAD Coşkun, Yasemin - Kaya, Sezai. “Türkiye’de Amoksisilin içeren müstahzarların Etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/1 (March 2005), 29-32. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000026.
JAMA Coşkun Y, Kaya S. Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:29–32.
MLA Coşkun, Yasemin and Sezai Kaya. “Türkiye’de Amoksisilin içeren müstahzarların Etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 52, no. 1, 2005, pp. 29-32, doi:10.1501/Vetfak_0000000026.
Vancouver Coşkun Y, Kaya S. Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(1):29-32.