Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1955, Volume: 2 Issue: 01.02, 75 - 88, 01.01.1955
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002349

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955

Year 1955, Volume: 2 Issue: 01.02, 75 - 88, 01.01.1955
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002349

Abstract

Merkezi Parisde bulunan enternasyonal Patoloji Kompare cemiyetinin VII.
Milletlerarası Kongresi bu yıl 26-31 Mayıs 1955 tarihinde Lausanne'da top­ landı. Bu kongrede kendinden önceki kongreler gibi başarılı olmuştur. Şirin Lausaıme şethrinin hirtorik ve turistik karakteri ve güleryüzlü sevimli halkımın misafir sev erliği fou kongreye aynca bir özellik vermiştir. Kongre 26 mayıs per­ şembe günü öğleden, sonra Lausanne üniversitesinin merasim salonunda saat 16 da. Patoloji kompare kongresinin enternasyonal komite permanent reisi olan Paris tıp fakültesi Doyeni Prof. Binefnin bir nutku üe açılmıştır. Profesör annesinin geçirmiş olduğu bir taşıt kazasından ötürü hazır bulunraadığından bu nutuk ayni komitenin genel sekreteri Dr. Grollet tarafından okunmuştur.
Bu nutku Kongre başkanı Prof. Fîükiger’in, hükümet adına İç işleri Vekilinin, Lausanne Üniversitesi Rektörünün ve kongre genel sekreteri Prof. Hauduroy'un, Lausanne şehri Belediye Başkanının nutukları takip etmiştir,

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Şevki Akçay

Publication Date January 1, 1955
Published in Issue Year 1955Volume: 2 Issue: 01.02

Cite

APA Akçay, Ş. (1955). VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(01.02), 75-88. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002349
AMA Akçay Ş. VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1955;2(01.02):75-88. doi:10.1501/Vetfak_0000002349
Chicago Akçay, Şevki. “VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2, no. 01.02 (January 1955): 75-88. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002349.
EndNote Akçay Ş (January 1, 1955) VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2 01.02 75–88.
IEEE Ş. Akçay, “VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 2, no. 01.02, pp. 75–88, 1955, doi: 10.1501/Vetfak_0000002349.
ISNAD Akçay, Şevki. “VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2/01.02 (January 1955), 75-88. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002349.
JAMA Akçay Ş. VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1955;2:75–88.
MLA Akçay, Şevki. “VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 01.02, 1955, pp. 75-88, doi:10.1501/Vetfak_0000002349.
Vancouver Akçay Ş. VII MİLLETLERARASI PATOLOJİ KOMPARE KONGRESI. LAUSANNE. 26 - 31 MAYIS 1955. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1955;2(01.02):75-88.