Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1955, Volume: 2 Issue: 01.02, 233 - 241, 01.01.1955
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002343

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI

Year 1955, Volume: 2 Issue: 01.02, 233 - 241, 01.01.1955
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002343

Abstract

Yazar tarafından morfolojik hücre strüktürierinin lipoid metaiholizması hakkın­ da som görüşlecre temas edihnekt.edir. Hücre metaboliaması strüktiir element- lerinin (hücre çekirdeği, mitokondıi, nıikrazanı ve sitopiasma) müşterek tesi- rine bağhdır. Bu tesirlerde her bir elementin özel fonksiyonları mevcuttur, Sitopİasma, hücreye gelen besin maddelerini hazırlafi Meselâ yağlarm sabun­ laşması metabolik olaylar için ıbdr hazırlıktır. Mitokondrflerde besin maddeleri nihaî oksidasiyonla CO2 ve ya ayrıhr. Bu esnada serbest hale geçen ener­ ji de fosfat (Adenosintripfhosphat) teşekkülüne harcanır. Bu bakımdan mito- kondriler shülrtüre bağh sistemde biyolojik oksidasiyon fermentlerini ihtiva ederler. Bilhassa 'bu fermentler Haeminprotedd’ler, san ferment, dehdclroge- naz’lar (Pyridin proteid’ler) ve limon ^idi silclusnnu teşkil eden fermentlerin hepsini içine alırlar.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Veterinerlik Bölümü

Publication Date January 1, 1955
Published in Issue Year 1955Volume: 2 Issue: 01.02

Cite

APA Bölümü, V. (1955). ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(01.02), 233-241. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002343
AMA Bölümü V. ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1955;2(01.02):233-241. doi:10.1501/Vetfak_0000002343
Chicago Bölümü, Veterinerlik. “ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME Ve BESLENME HASTALIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2, no. 01.02 (January 1955): 233-41. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002343.
EndNote Bölümü V (January 1, 1955) ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2 01.02 233–241.
IEEE V. Bölümü, “ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 2, no. 01.02, pp. 233–241, 1955, doi: 10.1501/Vetfak_0000002343.
ISNAD Bölümü, Veterinerlik. “ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME Ve BESLENME HASTALIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2/01.02 (January 1955), 233-241. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002343.
JAMA Bölümü V. ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1955;2:233–241.
MLA Bölümü, Veterinerlik. “ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME Ve BESLENME HASTALIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 01.02, 1955, pp. 233-41, doi:10.1501/Vetfak_0000002343.
Vancouver Bölümü V. ÖZETLER: ZOOTEKNİ, HAYVAN BEESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1955;2(01.02):233-41.