Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1958, Volume: 5 Issue: 03.04, - , 01.01.1958
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001791

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi -Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS'LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ

Year 1958, Volume: 5 Issue: 03.04, - , 01.01.1958
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001791

Abstract

Anadolu koyunlarında görülen Trichostrongylidae türlerine dair
'stematik araştımnalar adlı mesainin neşrind'en sonra ayni familya-_
a bağlı türlerin sığırlarınızdaki dağılış ve yayılış nisabtini tesbit
e bunların yekdiğerleriyle mukayesesini yapmak, bir çok bakımlaran birlbirim~çok yakın olan bu iki hayvan türünün abomasus paraitleri hakkında bize kafi fikir ve bilgi verecektir.
Bununla beraıber TüI1kiyekoyunlarİnda olduğu şekilde, sığırları
'ızda b:r Trichostrongylidae prdblemıinin mevcut olmadığınada. kaHz. 14 seneden beri yaptığımız gaita muayeneleri bize yukarıda arettiğimiz 'kanaatı verdikten ıbaŞka,son olarak üzerinde çalıştığımız
ğır aıbomasuslarının muayeneleri sonunda da ayni mevsim ve aynı
erden ge]miş koyUn aıbomasuslarındaki Nematodlara nisbetle bu sırlarda daiJma çok az miktar ve niSbette TrichostroIllgylidae nevilene rastlayabildik.

References

  • Ankara Üniversitesi -Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Nevzat Güralı

Publication Date January 1, 1958
Published in Issue Year 1958Volume: 5 Issue: 03.04

Cite

APA Güralı, N. (1958). ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS’LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001791
AMA Güralı N. ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS’LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1958;5(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001791
Chicago Güralı, Nevzat. “ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS’LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5, no. 03.04 (January 1958). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001791.
EndNote Güralı N (January 1, 1958) ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS’LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5 03.04
IEEE N. Güralı, “ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS’LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 5, no. 03.04, 1958, doi: 10.1501/Vetfak_0000001791.
ISNAD Güralı, Nevzat. “ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS’LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5/03.04 (January 1958). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001791.
JAMA Güralı N. ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS’LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1958;5. doi:10.1501/Vetfak_0000001791.
MLA Güralı, Nevzat. “ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS’LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 5, no. 03.04, 1958, doi:10.1501/Vetfak_0000001791.
Vancouver Güralı N. ANADOLU SIGIRLARININ ABOMASUS’LARINDA GöRüLEN TRlcHOSTRONGYLİDAE TÜRLERİ VE BUNLARIN KOYUNLARIMIZDA GÖRÜLEN NEVİLERLE MUKAYEŞESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1958;5(03.04).