Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1960, Volume: 7 Issue: 04, 243 - 248, 01.11.1960
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001880

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1)

Year 1960, Volume: 7 Issue: 04, 243 - 248, 01.11.1960
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001880

Abstract

cheinfinkerin çizgili kasta mevcudiyetini ileri sürdüğü elektriksel :(E» ve potasyum «K» mekanizmaları büsbütün ayn bir tarzda selek- siyone edilmiştir. Bu iki mekanizmanın birbirinden temamen ayn ça­ lıştığı, «K» mekanizmasının «E» mekanizmasma üstünlüğü ve bu duru­ mun birbirinden ayrı tabiatta iki.kontraksiyon maddesinin mevcudiye­ tinden ileri geldiği ortaya konmuştur. Olayın aydınlatılması NaCN yar- dımiyle yapılmıştır. Bu solunum zehriyle aerob enerji kaynakları ve dolayısiyle çizgili kasın «E» mekanizması bertaraf edilmiş ve bu du­ rumda «E» mekanizmasmm tamamen yorulduğu ve elektriksel uyaran­ lara cevap veremez hale glldiği bir anda (K) mekanizmasımn K+ na cevap verebilme yeteneğini tam mânasiyle muhafaza ettiği tesbit edil­ miştir (12).

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Rüknettin Tanalp

Publication Date November 1, 1960
Published in Issue Year 1960Volume: 7 Issue: 04

Cite

APA Tanalp, R. (1960). SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(04), 243-248. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001880
AMA Tanalp R. SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1). Ankara Univ Vet Fak Derg. November 1960;7(04):243-248. doi:10.1501/Vetfak_0000001880
Chicago Tanalp, Rüknettin. “SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 7, no. 04 (November 1960): 243-48. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001880.
EndNote Tanalp R (November 1, 1960) SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 7 04 243–248.
IEEE R. Tanalp, “SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 7, no. 04, pp. 243–248, 1960, doi: 10.1501/Vetfak_0000001880.
ISNAD Tanalp, Rüknettin. “SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 7/04 (November 1960), 243-248. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001880.
JAMA Tanalp R. SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1960;7:243–248.
MLA Tanalp, Rüknettin. “SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 04, 1960, pp. 243-8, doi:10.1501/Vetfak_0000001880.
Vancouver Tanalp R. SOĞUK KANLI ÇİZGİLİ KASINDA «E» VE «K» MEKANİZMALARININ MONOİYOD SİRKE ASİDİ YARDIMİYLE SELEKTİF BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR (1). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1960;7(04):243-8.