Research Article
BibTex RIS Cite

Vermolin'in antelmentik etkisine dair yaptığımız deneyler ve aldığımız sonuçlar

Year 1962, Volume: 9 Issue: 02, 39 - 47, 01.01.1962

Abstract

Eczacıbaşı ilaç fabrikası yerinde ve diğer yerli iW.ç firmalarına örnek
tcşkil edecek bir hareketle, deneylerin mali portresini dc üzerine alarak
Vermolİn'in antelmcntik dcğerini tayin hususunu bizden rica etmişti. Bu
arzuları memnuniyetle kabul edilerek uzun müddetden bl'ridir Vermolin
üzerİnde yap!lğımız ve sonuçlandırdığıınız deneyleri bir bütün halinde neşretmeyi muvafık bulduk.
Mevcu.t prospektüsüne göre, ver~ıolin'in terkibindc karbon tetraklorür, lindane ve "'y~ığlımadde mevcut olup,. ınezkfır ilaç koyun ve sığırların
Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum, mide-barsak parazitleri ve
akciğer kıl kurtları üzerine tesir ederek bunları imha etmek hassasına maliktir. 100 cc. Vermolin'de 20 cc. carbon tctraklorür, LO gr. lindane mevcut
olup, gerisi yağlı bir maddedir. Yine aynı prospektüse göre, bir defada bir
yaşından yukarı sığırlara 20 cc., bir yaşından aşağı danalara 10 cc., koyun
ve keçilere 5 cc., kuzulara 2 cc. Vermolin zerkedilir

References

  • Ankara Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1962, Volume: 9 Issue: 02, 39 - 47, 01.01.1962

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Nevzat Güralp

Publication Date January 1, 1962
Published in Issue Year 1962Volume: 9 Issue: 02

Cite

APA Güralp, N. (1962). Vermolin’in antelmentik etkisine dair yaptığımız deneyler ve aldığımız sonuçlar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(02), 39-47.
AMA Güralp N. Vermolin’in antelmentik etkisine dair yaptığımız deneyler ve aldığımız sonuçlar. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1962;9(02):39-47.
Chicago Güralp, Nevzat. “Vermolin’in Antelmentik Etkisine Dair yaptığımız Deneyler Ve aldığımız sonuçlar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9, no. 02 (January 1962): 39-47.
EndNote Güralp N (January 1, 1962) Vermolin’in antelmentik etkisine dair yaptığımız deneyler ve aldığımız sonuçlar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9 02 39–47.
IEEE N. Güralp, “Vermolin’in antelmentik etkisine dair yaptığımız deneyler ve aldığımız sonuçlar”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 9, no. 02, pp. 39–47, 1962.
ISNAD Güralp, Nevzat. “Vermolin’in Antelmentik Etkisine Dair yaptığımız Deneyler Ve aldığımız sonuçlar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9/02 (January 1962), 39-47.
JAMA Güralp N. Vermolin’in antelmentik etkisine dair yaptığımız deneyler ve aldığımız sonuçlar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1962;9:39–47.
MLA Güralp, Nevzat. “Vermolin’in Antelmentik Etkisine Dair yaptığımız Deneyler Ve aldığımız sonuçlar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 02, 1962, pp. 39-47.
Vancouver Güralp N. Vermolin’in antelmentik etkisine dair yaptığımız deneyler ve aldığımız sonuçlar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1962;9(02):39-47.