Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1966, Volume: 13 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1966
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002160

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*

Year 1966, Volume: 13 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1966
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002160

Abstract

yeni, deği~ik, ucuz ve daha etkili antelmentikler bulmak hususunda kuvvetli biyolojik aktivitesi olan kimyevi prcparatlar arandığı bir
devirde, organik fosfor bilqikleri üzerinde fazlaca durulmuşbulunulmaktadır. Aslında bu maddelerin çoğu veteriner hekimlik sahasında
ilk üefa insektisit olarak ilgililerin dikkatine arzedilmi~, ancak denemeler esnasında antclmentik değer ta~ıdıkları da tesbit edilerek bir kısmı
iç parazitlere kaqı ba~arı ile kullanılmı~tlr.
Schrader'e(B) göre, organik fosfor bile~ikleri halen ziraatta geni~
mikyasta insektaların kontrolunda kullanılmakta, bundan ayrı olarak
epidemilerden korunmada, malarya, tifüs ve veba nakillerinin imhasında; ekto ve endoparasitik olarak veteriner hekimlikte, insekta
ve sıcak kanlı hayvanların değişik anzim ve ferment sistemleri üzerindeki ara~tırmalarda ve insan hekimliğinde myasthenia, felçler, glaucoma
ve habis tümörlerde ilaç olarak istimal edilmektedir.
Ancak bu maddelerin ziraatte kullanılmaları dünya ölçüsünde
olmakta ve artan istekleri kaqılamak için yeni bir çok fabrikalar
kurulmaktadır. ,Resmi istatistiklere göre, ı 960 yılında Amerikada
Parathion istihsali 8690 ton olmuştur. Bunun yuvarlak bir hesapla
değeri ı 60 milyon Türk lirasıdır.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Nevzat Güralp

Publication Date January 1, 1966
Published in Issue Year 1966Volume: 13 Issue: 01

Cite

APA Güralp, N. (1966). KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002160
AMA Güralp N. KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1966;13(01). doi:10.1501/Vetfak_0000002160
Chicago Güralp, Nevzat. “KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13, no. 01 (January 1966). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002160.
EndNote Güralp N (January 1, 1966) KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13 01
IEEE N. Güralp, “KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 13, no. 01, 1966, doi: 10.1501/Vetfak_0000002160.
ISNAD Güralp, Nevzat. “KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 13/01 (January 1966). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002160.
JAMA Güralp N. KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1966;13. doi:10.1501/Vetfak_0000002160.
MLA Güralp, Nevzat. “KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 01, 1966, doi:10.1501/Vetfak_0000002160.
Vancouver Güralp N. KOYUNLARDAKt MtDE - BARSAK NEMATODLARININ TEDA vtSİNDE MARETtN*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1966;13(01).