Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1967, Volume: 14 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION'U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

Year 1967, Volume: 14 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093

Abstract

Bugüne kadar hemal yumruların üzerinde birkaç yönden çalı~-
mal ar yapılmı~tır. Buna rağmen, hemal yumruların bazı noktaları
üzerinde haLl karanlık, münaka~ası icabeden kısımları vardır. Fakat,
gün geçtikçe bizce açıklanması icabeden kon~lar gün ı~ığına çıkmaktadır. Bununla beraber, bugüne kadar üzerine hemen hemen hiç
eğilinmemi~ mevzulardan biri hemal yumruların arterilerle olan
münasebeti, nerelerden ve nasıl kan damarlarını aldıkları, daha iyi
bir deyimle hemal yumruların vascularisation'udur. Bu itibarla,
mevcut bilgilere açık olan bu kısmın da ila.ve edilmesi, ayrıca ara~-
tırma ve kan hastalıklarının tedavisi yönünden faydalı olur dü~üncesiyle mevzubahis çalı~ma yapılmı~tır.
Çalı~lar (2,3), hemal yumruların anatomo-morfolojilerini tetkik
ederek, daha ziyade lokalize oldukları yerleri, sayıları ağırlıkları,
sezon al deği~iklikleri, cinsiyetle olan ilgilerini ve dalakla olan münasebetlerini ortaya koymu~tur. Hemal yumruların ağırlıklarının ta~ıdığı kan ile ilgili olduğu, toplu hayvanlarda hemal yumruların fazla
kan ta~ıması dolayısiyle ağır olduklarını belirtmi~tir

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Tayyip Çalışlar

Publication Date January 1, 1967
Published in Issue Year 1967Volume: 14 Issue: 02

Cite

APA Çalışlar, T. (1967). KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093
AMA Çalışlar T. KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1967;14(02). doi:10.1501/Vetfak_0000002093
Chicago Çalışlar, Tayyip. “KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14, no. 02 (January 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093.
EndNote Çalışlar T (January 1, 1967) KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 02
IEEE T. Çalışlar, “KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 14, no. 02, 1967, doi: 10.1501/Vetfak_0000002093.
ISNAD Çalışlar, Tayyip. “KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14/02 (January 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093.
JAMA Çalışlar T. KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14. doi:10.1501/Vetfak_0000002093.
MLA Çalışlar, Tayyip. “KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 02, 1967, doi:10.1501/Vetfak_0000002093.
Vancouver Çalışlar T. KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14(02).