Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1970, Volume: 17 Issue: 04, 501 - 517, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001648

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ

Year 1970, Volume: 17 Issue: 04, 501 - 517, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001648

Abstract

Kliniğimizde, kuruluşundan 1969 sonuna kadar (1952-1969) 18 yıllık süre içinde,
muayene ve te~avi edilen hayvanların (inek, kedi, köpek, kanatlı, küçük ruminant, tektırnaklı ve manda) yıllara ve hastalıklara dağılışı incelenmiştir. Bu süre içinde toplam olarak
17916 vaka gelmiş, bunun %73.01 (13081) gibi büyük bir çoğunluğunu inek, %12.68
(2 282) ni kedi, %5.59 (1.003) nu köpek, %3.28 (588) ni kanatlı v.s., %2.29 (412) nu koyun-keçi, %2.22 (409) ni tektırnaklı, %0.78 (141) ni mandalar teşkil etmiştir. Kliniğe
getirilen inek sayısı bu 18 yıllık süre içinde yüzde üçyüz bir artış göstermiştir. lnekler ençok
gebelik muayenesi için (%44.98) ,sonra sırasıyla mastitis (% 16.04), metritis (%9.55), güç
doğum (%2.55) v.s. nedenleriyle getirilmişlcrdir. Kedilerde vakaların %49.47 ni ovariccktomie, %24.01 ni güç doğumlar, köpeklerde ise vakaların %24.92 ni ovarieektomie operasyonları teşkil etmiştir. Küçük ruminantlarda en fazla rastlanılan patolojik durum güç
doğumlar (%26.21) olmuştur. Tektırnaklılar kliniğimixe en ziyade gebelik muayenesi için
(%43.52), vagina arızaları (% 14.67) ve güç doğumlar (% 10.02) nedeniyle, mandalar ise
gebelik muayenesi için (%27.66), prolapsus vaginae (%26.44), güç doğum (%14.89) sebepleriyle getirilmişlerdir. lnek ve küçük ruminantlarda olduğu gibi, mandalarda da seetio
eaesarea yapılmıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Hüseyin Erk

Publication Date January 1, 1970
Published in Issue Year 1970Volume: 17 Issue: 04

Cite

APA Erk, H. (1970). 1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(04), 501-517. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001648
AMA Erk H. 1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1970;17(04):501-517. doi:10.1501/Vetfak_0000001648
Chicago Erk, Hüseyin. “1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM Ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17, no. 04 (January 1970): 501-17. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001648.
EndNote Erk H (January 1, 1970) 1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 04 501–517.
IEEE H. Erk, “1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 17, no. 04, pp. 501–517, 1970, doi: 10.1501/Vetfak_0000001648.
ISNAD Erk, Hüseyin. “1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM Ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17/04 (January 1970), 501-517. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001648.
JAMA Erk H. 1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17:501–517.
MLA Erk, Hüseyin. “1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM Ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 04, 1970, pp. 501-17, doi:10.1501/Vetfak_0000001648.
Vancouver Erk H. 1952-1969 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GETİRİLEN HAYVANLARIN DOĞUM ve JİNEKOLOJİK HASTALIKLARININ GENEL ANALİZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17(04):501-17.