Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1970, Volume: 17 Issue: 04, 403 - 418, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001653

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER

Year 1970, Volume: 17 Issue: 04, 403 - 418, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001653

Abstract

i. Bt; çalışm2.da gebeliğin çeşitli dönemleri ile 15. puerperal güne h.da.rki d~virde
bulunan 275 sıhhatli inekten 507 vagina frotisi y2.pıldl. Frotilerin motery?li bir platin "ns
y,.rdımıyI2. vestibulum vaginanın dorsal yüzünden elde edildi. Bu frotilerin 162 tanesi P",p':_
nicolaou, 345 tanesi Shorr boya metoduyb boyandI.
2. Sitolojik değerlendirmede parab".sal, intermedier ve yü:t.lek hücreler eSi.S unsurları
teşkil ettiler. Prepar'~tlar, froti tipleri t?yin ve derece taksimi (Schmiıı'e göre) yapılmak suretiyle değerlendirildiler. Aynı z2.manda hücre tablolarının asidofil ve piknotik or"nl,'.rı
tespit edildi.
3. Frotilerdeki hücre miktarı genellikle 250 günlük gebelikten itibaren artış gösterdi
(Östrogen hormon etkisiyle vagina mukozasında proliferasyon artmıştır).
4. Lökositler, gebeliğin her devrinde ve hatta östrogen tipli frotilerde bile görüldüler.
5. Çok az ortaya çıhn eritrositlerle, orta der~cedeki mukusun değerlendirmede rolleri
olmadı.
6. Özel bulgular olarak birkaç frotide çok çekirdekli epitelhücresi, hücre plasmalarında vakuoller ve lökositler görüldü.
7. Östrogen froti tipleri ve asidofil oranında gebeliğin ilerlemesine pualel ol;!r?k
önemli bir artış, piknotik oranda ise çok küçük bir artış ortaya konuldu. Buna rağmen östrogen ve progesteron tipler d",hil çeşitli froti tiplerine gebeliğin her döneminde ve puerperal
devirdede rastlandı. Gebelik için ve gebeliğin belirli bir dönemindeki östrogenik ayn:'.yı
noksansız karakterize edecek tipik bulgular tespit ediIemedi.
8. Yukarıda sıralanan bulgular ve değerlendirilemeyen preparat sayısının çok yüksek
olması (% 25) nedeniyle ineklerde vagina frotilerinin klinik yönden pratik olarak ku llanılamayacağı kanaatı hasıl olmuştur.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Celalettin Akkayan

Publication Date January 1, 1970
Published in Issue Year 1970Volume: 17 Issue: 04

Cite

APA Akkayan, C. (1970). GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(04), 403-418. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001653
AMA Akkayan C. GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1970;17(04):403-418. doi:10.1501/Vetfak_0000001653
Chicago Akkayan, Celalettin. “GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17, no. 04 (January 1970): 403-18. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001653.
EndNote Akkayan C (January 1, 1970) GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 04 403–418.
IEEE C. Akkayan, “GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 17, no. 04, pp. 403–418, 1970, doi: 10.1501/Vetfak_0000001653.
ISNAD Akkayan, Celalettin. “GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17/04 (January 1970), 403-418. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001653.
JAMA Akkayan C. GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17:403–418.
MLA Akkayan, Celalettin. “GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 04, 1970, pp. 403-18, doi:10.1501/Vetfak_0000001653.
Vancouver Akkayan C. GEBE İNEKLERİN VAGİNAL SİTOLOJİSİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17(04):403-18.