Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1971, Volume: 18 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Year 1971, Volume: 18 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435

Abstract

İkinci Dünya Savaşı sırasında adi stafilokok ve streptokok (özellikle St. aureuS - Golden killer, ve Str. pyogenes) enfeksiyonları çok
yüksek sayıda ölümlere sebep olmuş ve bu etkenlerle savaşta daha etkili bakterisİt ilaçların bulunmasıpa yol açacak araştırmaları başlatmıştır (I 8). Bu amaçla ı940 yıllarında başlıyan kimya$al çalışmalar
(özellikle Eaton İlaç ve Kimya Endüstrisi Laboratuvarlarındakiler),
eskidenberi kullanılan aspirin, fenoller ve sülfonamitlerde esas çekirdek
olan Benzen halkasının yarı-aromatik ve heterasiklik Füran (Oxol)
ile değiştirilebilme imkanını telkin etmİş (39) ve ı944 tc Dodd ile
Stillman (ıg) s-Nitrofüran türevlerİnin mikrop üldürücü karekterini
bulmuştur. Füran bqli halkasının S nci karbonuna eklenen N itro
grupunun getirdiği bu bakterisit etkinin halkada iki numaralı karbona
yapılabilecek eklerneler ile yitirilmediğini, buraya aldchit (5-Nitro2-füraldehit), karboksil (s-Nitro-2-füroik asit), yada daha iri guruplar (S-Nitro-2-füraldehitsemikarbazon) ** eklcnebileceğini meydana
çıkardılar.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Erdoğan Ertürk

Publication Date January 1, 1971
Published in Issue Year 1971Volume: 18 Issue: 01

Cite

APA Ertürk, E. (1971). NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435
AMA Ertürk E. NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1971;18(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000435
Chicago Ertürk, Erdoğan. “NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, no. 01 (January 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435.
EndNote Ertürk E (January 1, 1971) NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 01
IEEE E. Ertürk, “NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 18, no. 01, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000435.
ISNAD Ertürk, Erdoğan. “NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/01 (January 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435.
JAMA Ertürk E. NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000435.
MLA Ertürk, Erdoğan. “NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 01, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000435.
Vancouver Ertürk E. NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(01).