Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1974, Volume: 21 Issue: 01.02, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001463

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ

Year 1974, Volume: 21 Issue: 01.02, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001463

Abstract

Suınrnary: In this study we made 9 experiments in 5 dogs. Experiments are divided
into two groups.
1- Experimenıal studies 011 tel/daıı stilres: In this group, we made 5 experiments. Skin inci.
sions were made direetly over the tendon. Tenetomy is performed, then tendon sutures are
applied. After the operation the leg was bandage with a plastered bandage for 16 - 25
days.
II- Experimeııtal studies aLLtendoıı aıılo-grafts: In this group we made 4 experiments. Skin
İneision was made over the tendon, then teneetomy is performed. Auto-graft is taken from
the same tendon. In this operation, the upper part of the wounded tendon is lengthened.
Mter the operation, the Icg was bandaged with a plastered bandage for 19 - 21 days.
Özet: Bu çalışmamtzda 9 denemeyi 5 köpek üzerinde yaptık. Denemelerimizide iki
gurupta topladık.
1- Tendo dikişleri: Bu gurupta 5 deneme yaptık. Deri ensizyonları doğrudan doğruya
ten do üzerinde yapıldı. Açığa çıkan tendoya da tenetomi yaptıktan sonra dikiş uyguladık
ve ayağı peneereli alçıh bandaja aldık. Bandajlar hayvanların ayaklarında 16 - 25 gün
gün süre ile kaldı.
II- Teııdo auto grcjleri: Bu gurupta 4 vaka yaptık. Defi ensizyonundan sonra teneetomi
yapılarak çıkartılan parça kadar, tendonun üst kısmı aşağıya doğru uzatılarak tendomın
bütünlüğü sağlandı. Operasyondan sonra ayak 16 - 25 gün süre ile alçılı bandajda tutuldu.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Erdoğan Samsar

Publication Date January 1, 1974
Published in Issue Year 1974Volume: 21 Issue: 01.02

Cite

APA Samsar, E. (1974). KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001463
AMA Samsar E. KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1974;21(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000001463
Chicago Samsar, Erdoğan. “KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, no. 01.02 (January 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001463.
EndNote Samsar E (January 1, 1974) KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 01.02
IEEE E. Samsar, “KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 21, no. 01.02, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001463.
ISNAD Samsar, Erdoğan. “KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/01.02 (January 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001463.
JAMA Samsar E. KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21. doi:10.1501/Vetfak_0000001463.
MLA Samsar, Erdoğan. “KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 01.02, 1974, doi:10.1501/Vetfak_0000001463.
Vancouver Samsar E. KÖPEKLERDE DENEYSEL TENDO DİKİŞLERİ VE TENDO AUTO GREFLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(01.02).