Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1974, Volume: 21 Issue: 01.02, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001458

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ

Year 1974, Volume: 21 Issue: 01.02, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001458

Abstract

Zusaınınenfassung: Bei ciner Kuh und zwei pferden wurden die SpeiehcIstein
operativ entfernt. Die wegen der vorhandenen Nekrose bei der Duetus stenoni-Erweiterung konnte der Speiehclkanal der Kııh nieht genaht werden, worauf Clandııla parotis
atrophiert wurde.
Bei den Einhufern wurden die Steine an Papilla salivaris vorne mit einem 2 cm. Iangen
Sehnitt dureh die Ivlaıılhöhle herausgenommen. Der gröcte SpeicheIsıein war 5,5 cm im
Durchmesser und 280 gr sc!ıwer. Ausserdem zeigte dic biochemisc!ıe Analyse, dass sie hauptsachlieh Ca PO'und Ca CO' bestanden.
Özet: Bir inek ve 2 atta görülen tükrük taşları operatif yolla dışarı alındı. İnekte
gördüğümüz Ductus slenoni divcrtiküıünde 'kanal dikişine olanak vermeyen nekrozlaşma
görüldüğünden Clandulu parotis atrofiye edildi. Tek tırnaklılardaki tükrük taşları ise Papilla salivaris'in ön tarafında uygulanan 2 em uzunluğundaki ensizyondan sonra ağız boşluğu yolu ile dışarı alındı. Soliter olan tükrük taşlarının en büyüğü 5.5 enı çapında ve 280
gr ağırlığındaydı. Ayrıca Biyoşimik analizinde Ca PO' ve Ca CO' den ibaret olduğu anlaşıldı

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ö. Tekeli

Publication Date January 1, 1974
Published in Issue Year 1974Volume: 21 Issue: 01.02

Cite

APA Tekeli, Ö. (1974). BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001458
AMA Tekeli Ö. BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1974;21(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000001458
Chicago Tekeli, Ö. “BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, no. 01.02 (January 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001458.
EndNote Tekeli Ö (January 1, 1974) BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 01.02
IEEE Ö. Tekeli, “BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 21, no. 01.02, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001458.
ISNAD Tekeli, Ö. “BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/01.02 (January 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001458.
JAMA Tekeli Ö. BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21. doi:10.1501/Vetfak_0000001458.
MLA Tekeli, Ö. “BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 01.02, 1974, doi:10.1501/Vetfak_0000001458.
Vancouver Tekeli Ö. BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN TÜKRÜK TAŞLARI VE OPERATİF SAĞITIM YÖNTEMLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(01.02).