Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1975, Volume: 22 Issue: 01.02, 0 - 0, 01.01.1975
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000476

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ

Year 1975, Volume: 22 Issue: 01.02, 0 - 0, 01.01.1975
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000476

Abstract

Bu araştırmada, Hollanda'dan ithal edilen texe! koyunlarıyla yerli koyunlarımızın ve bunların melezIerinin paraziter hastalıklara karşı duyarlıhğı ve direnci üzerinde
durulmuştur.
Araştırma, Bandırma Veteriner Zootekni Araştırma Kurumu, İnanlı Veteriner Zootekni Araştırma Kurumu ve Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliğindeki koyunlard:: yapılmıştır.
Muayene so:ıuçlarına göre genç koyunlarda daha çok Aloniezia ve Coccidia im'azyonları, yaşlı koyunlarda ise TricllOstrolıgylidae ve Metastroııg)'lidae in"azyonları saptanmış,
Dicrocoelium dendriticum ve Fasciola invazyonlarına ise çok az rastlanmıştır. Piroplasmose******
her üç kururnda da mevsime bağlı ve seyrek olarak saptanmış, artropod enfeksiyonu ise
mevsimle ilgili olarak artma ve a~:ılma göstermiştir.
Koyunlarda yüksek düzeylerde saptanan Helmiııt, Coccidia ve kan parazitIcri invazyonları, yurdumuzda bulunan en etkili iLlçlarla sağıtı!mıştlr. Artropod enfeksiyonlarını
azaltmak için zaman zaman % 0.1 lik Asuntol banyoları yapılmıştır.
Texel, merinos, kıvırcık koyunları ve bunların melezIcri arasında metastrongylose ve
eoeeidiose hariç diğer paraziter hastalıklara karşı duyarlılık ve direnç yönünden önemli
bir fark saptanmamıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Nevzat Güralp

Publication Date January 1, 1975
Published in Issue Year 1975Volume: 22 Issue: 01.02

Cite

APA Güralp, N. (1975). TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000476
AMA Güralp N. TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1975;22(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000476
Chicago Güralp, Nevzat. “TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22, no. 01.02 (January 1975). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000476.
EndNote Güralp N (January 1, 1975) TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22 01.02
IEEE N. Güralp, “TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 22, no. 01.02, 1975, doi: 10.1501/Vetfak_0000000476.
ISNAD Güralp, Nevzat. “TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22/01.02 (January 1975). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000476.
JAMA Güralp N. TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1975;22. doi:10.1501/Vetfak_0000000476.
MLA Güralp, Nevzat. “TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 01.02, 1975, doi:10.1501/Vetfak_0000000476.
Vancouver Güralp N. TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE MELEZLERİNDE GÖRÜLEN PARAZİT TÜRLERİ, BUN LARıN ENFEKSİYON ORANI VE SAVAŞ ÇARELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1975;22(01.02).