Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1975, Volume: 22 Issue: 03.04, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001358

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA'NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Year 1975, Volume: 22 Issue: 03.04, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001358

Abstract

Bu araştır~ada Fasciola giganlica'nın erken teşhisinde endirekt floresan antikor
tekniği uygulanmıştır. Bu amaç için 1,5 yaşında 12 adet akkaraman koyun kullanılmıştır.
Bunlar üçer koyunluk dört gruba ayrılarak, birinci grup 25, ikinci grup 50, üçüncü grup 75
metaserkerIe enfcste edilip, dördüncü grup kontrololarak bırakılmıştır.
Hastalığın teşhisi enfestasyonun 20 inci gününden itibaren mümkün olmuş, müsbet
vak'alarda parazit kesitinin kütiküli ve barsak epitelieri sarı-yeşil floresans vermiştir. 25;
50 ve 75 adet metaserkerle enfeste koyunlarda gerek erken teşhis gerekse antikor seviyesi bakımından önemli bir fark tes!:>ite:li1cmemiştir. Sağıtmayı müteakip koyunların serum larındaki antikor seviyesinde düşme, 40 ıneı günde hafifbir yükselme görülmüş, 150 inci günden
itibaren hiç bir müsbet reaksiyon tesbit edilememiştir.
Yaptığımız bu araştırma ilc endirekt fIaresan antikor tekniğinin distomatose'un teşhisinde iyi ve emin bir metod olduğu kanısına varılmıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Recep Tınar

Publication Date January 1, 1974
Published in Issue Year 1975Volume: 22 Issue: 03.04

Cite

APA Tınar, R. (1974). FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA’NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001358
AMA Tınar R. FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA’NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1974;22(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001358
Chicago Tınar, Recep. “FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA’NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22, no. 03.04 (January 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001358.
EndNote Tınar R (January 1, 1974) FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA’NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22 03.04
IEEE R. Tınar, “FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA’NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 22, no. 03.04, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001358.
ISNAD Tınar, Recep. “FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA’NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22/03.04 (January 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001358.
JAMA Tınar R. FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA’NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;22. doi:10.1501/Vetfak_0000001358.
MLA Tınar, Recep. “FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA’NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 03.04, 1974, doi:10.1501/Vetfak_0000001358.
Vancouver Tınar R. FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE KOYUNLARDA FASCİOLA GİGANTİCA’NIN ERKEN TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;22(03.04).