Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1976, Volume: 23 Issue: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON'UN** SIĞIR HYPODERMOSİS'İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Year 1976, Volume: 23 Issue: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239

Abstract

Bu Çaltşmada Hipolen-6 ve Tiguvon'un, yerli sığır ırkıarında hypodermosis'e karşı etkileri denenmiştir. Yerli sığır ırkıarının, yabancı ülkelerdeki saf ırkıara
nazaran daha uzun kıllı oldukları ve uzun kılın insektisitlerin deriden emilmesini güçleştirdİği ve muhtemelen larvasit etkilerini azalttığı görüşü bizi bu çalışmaya sevketmiştir.
Bu çalışmada 249 yerli sığır kullanılmıştır. Bunlardan 108'i Hipolcn-6, 14'ü Tigu\'on ilc ilaçlanıııış, 127 hayvan kontrololarak bırakılmışıır.
Hipolen-6, 0.6 cmJ/kg., Tiguvon 0.5 cm' jkg dozlarında pour-on (dökmc) metotla,
Kasım ayının başınd;ı, hayvanlara uygulanrnışlardır.
lVIart ve ~isan aylarında olmak üzere iki defa, ilftçlanan \'C şahit bırakılan hayvanlarda larva saynn; yapılnllştır.
Larva sayımlarından elde edilen bulgulara göre yapılan değerlendirmede Hipolen
-6 nın 'Xı 98.2 ve Tiguvon'uıı % 96.7 oranmda larva azalmasına sebeb oldukları görülmüştiir
Tiguvon ile iliiçlanan i \."Hipolen-6 ile ilaçlanan ı olmak üzcre, geçici ve hafif
huzursuzluk görülen 2 vak'a dışında hay\'aıılarda ilaçların zararlı tcsirlerine bağlı kli.
nik bir araz görülmemiştir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

F. Sayın

Publication Date January 1, 1976
Published in Issue Year 1976Volume: 23 Issue: 03.04

Cite

APA Sayın, F. (1976). DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239
AMA Sayın F. DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001239
Chicago Sayın, F. “DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, no. 03.04 (January 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239.
EndNote Sayın F (January 1, 1976) DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE F. Sayın, “DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 23, no. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001239.
ISNAD Sayın, F. “DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (January 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239.
JAMA Sayın F. DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001239.
MLA Sayın, F. “DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 23, no. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001239.
Vancouver Sayın F. DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).