Research Article
BibTex RIS Cite

KARADENİZ'DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Year 1976, Volume: 23 Issue: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242

Abstract

Bu çalışmada Karadeniz'de Karadeniz Ereğlisi ilc Trabzon arasında uzanan
kıyı şeridinden sağlanan hanlSi, mezgit, kefal, tekir-barbl.lnya, istavrit, kalkan balıkları ve
midyeler ile Trabzon Balıkyağı ve Unu Fabrikasında üretilen halıkyağı ve ununda klorluhiçlrokarbon ins~ktisidlerinin rezidü düzeyleri araştırılmıştır. i974. i975 dönemini
içeren analizlerde 280 numunede belirlenen klorlu hidrokarbon insektisidleri miktar ve insi.
dens yönünden aşağıdaki sırayı izlemektedir: DDT türevieri, BHC izomerleri, dieIdrin, al.
drin ve endrin. Numunelerde rezidülerin insidensi DDT % 100, BHC % 100, dieldrin %
96.4, aldrin % 95.4 ve endrin % 5 i.5'dir. Balık etinde bulunan ortalama insektisid yoğunluğu
p.p.m. olarak DDT türevieri toplamı: 0.28 i :l: 0.055, BHC izomerleri toplamı: 0.074- ::i:
0.0013, dieldrin: 0.032 ::i: 0.0022, aldrin: 0.013 = ::1:0.0007, ve endrin: 0.009 ::i: 0.00001 'dir.
Fabrikasyon balıkyağında DOT: 26.558 .1: 6.268, BHC: 4.171 ::i: 1.8949, dieldrin: 2.120
-'-: 0.9598, aldrin: 0.100 ::i: 0.3914, endrin: 4.703 ::i: 2.8810. Fabrikasyon balık ununda ise
DOT: 2.120 ::i: 0.8994, BHC: 0.309 :1: 0.1517, dieidrin: 0.216 ::i: 0.0834, endrin: 0.025 ::i:
0.0.0142 ve aldrin: 0.005 ::i: 0.0006 düzeyinde bulunmuştur.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1976, Volume: 23 Issue: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

M. Şahin Akman

Publication Date January 1, 1976
Published in Issue Year 1976Volume: 23 Issue: 03.04

Cite

APA Akman, M. Ş. (1976). KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242
AMA Akman MŞ. KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001242
Chicago Akman, M. Şahin. “KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, no. 03.04 (January 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242.
EndNote Akman MŞ (January 1, 1976) KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE M. Ş. Akman, “KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 23, no. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001242.
ISNAD Akman, M. Şahin. “KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (January 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242.
JAMA Akman MŞ. KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001242.
MLA Akman, M. Şahin. “KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 23, no. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001242.
Vancouver Akman MŞ. KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).